ZIET U DOOR DE BOMEN HET BOS NOG?

“Out of the box” uw horizon verbreden of liever doen wat iedereen al doet?

Lean, Agile, Scrum, Business Proces Re-engineering, Six Sigma, Disruptie, Zelfsturing, Holocracy, Growth Hacken, et cetera.

ZIET U DOOR DE BOMEN HET BOS NOG?

De afgelopen jaren heeft u waarschijnlijk allerlei (nieuwe) managementmodellen voorbij zien komen, ermee gewerkt, ze geïmplementeerd of er weer afscheid van genomen. Ondanks dat deze managementmodellen uw organisatie hopelijk veel gebracht hebben kampen veel managers toch met de belangrijke vraagstukken. 

Hieronder enkele voorbeelden:

 • Hoe komt het dat het regelmatig voorkomt dat organisatiedoelstellingen, nieuwe ideeën of projecten niet worden gerealiseerd?
 • Hoe komt het dat veel van de besluiten, die door de het management genomen worden, niet of nauwelijks bekend zijn bij de mensen die ze moeten uitvoeren, laat staan dat zij weten waarom er een bepaald besluit genomen is?
 • Hoe komt het dat binnen veel organisaties slecht omgaan wordt met veranderingen of tegenslag?
 • Hoe komt het dat maar weinig mensen binnen een organisatie antwoord kunnen geven op de vragen: “Wat is de reden waarom je hier werkt?” “Weet je wat jouw rol is in het bereiken van de doelen van de organisatie?” “Wat en waar draag jij aan bij?”

Heeft u zich weleens afgevraagd hoe het komt dat de krijgsmacht in staat is om onder de meest moeilijke en onverwachte omstandigheden haar doelen (missies) met succes weet te volbrengen?

 

Mijn naam is Onno Ruiter, medeoprichter en directeur van het Maurits Instituut. Anders KIJKEN, anders DENKEN, anders DOEN is ons motto. Hoe doen we dat? Door militaire kennis, ervaring en inzichten op het gebied van leiderschap en management te vertalen naar bruikbare toepassingen voor bedrijven en ander organisaties.

Hoe zou uw organisatie er uit zien en functioneren als:

 • Iedereen weet wat de plannen en doelen zijn en waarom deze bereikt moeten worden?
 • De organisatie niet van slag raakt door onverwachte gebeurtenissen of veranderingen?
 • Niet verteld hoeft te worden wat en hoe medewerkers hun taken moeten doen?
 • Doelen sneller en makkelijker bereikt worden?

Militaire organisaties kunnen andere organisaties op allerlei terreinen inspireren. Ook zij kennen een groot aantal organisatievormen met de daarbij horende wijze van strategiebepaling, informatieverzameling, besluitvorming, leidinggeven en uitvoering.

Meer nog dan in het verleden hebben ze de afgelopen decennia geleerd om flexibel op elke verandering van in- en externe omstandigheden in te spelen. Deze flexibiliteit is ongekend en van levensbelang – in sommige gevallen letterlijk.

Om u te laten profiteren van ruim 200 jaar kennis, ervaring en bewezen methodes op het gebied van management en leiderschap hebben wij voor u de masterclass reeks “Anders Kijken” ontwikkeld.

In een zestal masterclasses brengen we theorie en praktijk uit Bedrijfsleven en Militair bij elkaar. U zult zien wat de samenhang is tussen strategiebepaling, informatiemanagement, besluitvorming, team performance en leiderschap. Door de onderlinge discussies, met deskundige begeleiding, scherpt u uw blik op de materie. Middels het gebruik van praktijkgerichte cases laten we u complexe situaties doorleven. U ondervindt in verschillende realistische scenario’s hoe u de opgedane kennis kunt toepassen en daarmee in uw eigen organisatie het verschil kan maken.


Na het volgen van de masterclass reeks “Anders Kijken” zult u een andere kijk op Strategie en Informatie, Leidinggeven en Uitvoeren hebben.

Tijdens deze unieke reeks van 6 masterclasses leert u o.a.:

 • Op een andere manier Toekomstvisie en Strategie bepalen en toe te passen
 • De toegevoegde waarde van goed Informatiemanagement
 • Hoe u Intelligence (inlichtingen) kunt toepassen bij het realiseren van uw doelen
 • Hoe eenduidige besluitvorming leidt tot effectieve communicatie, draagvlak en navolgbaarheid
 • Welke invloed een leider heeft in het wel of niet slagen van de “missie”
 • Welke lessen er te leren zijn van de eeuwenlange ervaring van het werken met zelfstandig opererende teams
 • Onder welke omstandigheden komt welk type team het best tot zijn recht? En hoe “organiseer” je dat
 • Hoe organisaties in netwerken kunnen opereren (“Netcentrisch werken”)
 • Hoe in een turbulente, voortdurend veranderende omgeving Leiding en Sturing gegeven kan worden, in vergelijking tot ‘traditioneel managen’
“Ik vond de masterclass reeks zowel zakelijk als persoonlijk erg interessant. Van elke masterclass heb ik één item in praktijk gebracht met positief effect en veel van de onderwerpen heb ik samen met mijn team een op een besproken. Ik raad deze masterclass reeks zeer zeker aan voor een ieder die werkzaam is in een sector die aan veranderingen onderhevig is.
Alexander Vink
Category Manager Energy & Services - Gas Unie

Top sprekers

Om ervoor te zorgen dat deze masterclass reeks een waardevolle ervaring wordt hebben wij voor u een geweldige line-up van gastsprekers. Van hooggeplaatste (ex-)militairen, ondernemers, tot de man die, door het toepassen van militaire methodes, achter de schermen (mede)verantwoordelijk is voor vele Olympische successen.

“Vanuit mijn interesse op gebied van strategie en besluitvorming wilde ik kennis opdoen over hoe verschillende organisaties strategie vertalen naar de werkvloer. Tijdens de verschillende masterclasses kwam een ruim aantal inspirerende (en soms heel herkenbare) verhalen voorbij uit de civiele en militaire praktijk, met veel openheid over wat wel en niet heeft gewerkt.
Carolien Ruiter
Market Risk Management Senior Analyst - DanTrade (Danone company)

Schrijf u nu in voor de masterclass reeks | Anders Kijken

 • De masterclass reeks “Anders Kijken” gaat op 5 april van start.
 • Snelle beslissers profiteren nog tot 15 maart van de speciale “Early bird” korting van
  € 250,-
 • U betaalt voor deze unieke reeks van 6 masterclasses met geweldige gastsprekers nu slechts € 3.095,-
"Ik was vooral nieuwsgierig naar de verschillen in de manieren van aansturing tussen het bedrijfsleven en het leger. Dat was voor mij de hoofdreden mij in te schrijven voor deze masterclass reeks. Het programma zit goed in elkaar en er goed over nagedacht. Ik ben dan ook absoluut tevreden over wat de masterclasses mij geboden hebben en beveelt deze reeks van harte aan.Dit heeft mij zeker ook begrip opgeleverd over hoe bepaalde zaken binnen mijn eigen organisatie lopen en ideeën over hoe daar mee om te gaan. Het onderwerp Bevelvoering, waarbij o.a. een systematische manier van aanpak naar voren kwam, was voor mij direct toepasbaar is in de praktijk. Ik beveel deze masterclass reeks dan ook zeer zeker aan."
Frank Bontje
Hoofd Security Operations Cente - NS Security
Mijn reden om in te schrijven voor de masterclass reeks “Anders Kijken” was mijn belangstelling voor Defensie in relatie tot de zorg. Het is mijn tijdens deze masterclasses duidelijk geworden dat Defensie en de zorg veel overeenkomsten hebben en dat beide werelden veel van elkaar kunnen leren. Ik ben dan ook zeer tevreden over hetgeen de masterclasses mij hebben geboden. De bijdragen vanuit de Defensie point- of-view waren voor het meest interessant omdat ik Defensie eigenlijk slecht ken en er ook een ander beeld van had.Wat mij aangenaam verraste was de open en eerlijkheid waarmee zowel de militaire- als civiele sprekers vertelde over hun ervaringen in relatie tot uitdagingen waar zijn in hun eigen werkt mee te maken hadden. Heel eerlijk en informatief.Hoe ik deze nieuwe kennis en inzichten in de praktijk ga toepassen, daar ben ik nog niet helemaal uit. Wel weet ik dat er (veel) winst te behalen valt in de samenwerking tussen Defensie en zorg. Mede daarom wil ik deze masterclass van harte aanbevelen.Dit heeft mij zeker ook begrip opgeleverd over hoe bepaalde zaken binnen mijn eigen organisatie lopen en ideeën over hoe daar mee om te gaan. Het onderwerp Bevelvoering, waarbij o.a. een systematische manier van aanpak naar voren kwam, was voor mij direct toepasbaar is in de praktijk. Ik beveel deze masterclass reeks dan ook zeer zeker aan.
Annetje Takke
Zorggroepmanager Acute en Intensieve Zorg - Alrijne ziekenhuis
Ik wilde het militaire domein beter binnen het civiele domein kunnen toepassen, dat was voor mij de reden om in te schrijven. Deze masterclass reeks heeft daarin voorzien en heeft mij veel inzichten opgeleverd. Daarom beveel ik de masterclass reek “Anders Kijken” van harte aan.
Casper Mintjes
Coördinator Cameratoezicht NS - NS Security
Ik wilde vooral meer te weten te komen over militair versus civiel leiderschap, en wat ik daarvan kom leren. Wat dat betreft heeft deze masterclass reeks aan mijn verwachtingen voldaan. Ik zou wel graag zien dat er wat meer aansluiting bij de praktijk van de deelnemers wordt gecreëerd.
Antoinette Gelton
Senior Beleidsmedewerker GHOR - Veiligheidsregio Haaglanden