Training | Management D-day

Training | Management D-day

Elke ondernemer, leider of manager loopt tegen dezelfde thema’s aan. Je hebt doelen die je wilt bereiken, je wilt je positie versterken of verdedigen en tegen welke prijs, waar haal je de informatie vandaan om je beleid of strategie op te baseren en hoe motiveer je je mensen? En hoe reageer je op onverwachte situaties?

Er zijn voldoende marketingboeken en adviseurs die je vertellen hoe je het moet aanpakken vanuit de wetenschap en kennis van gisteren. Maar de micro-economie is al even moeilijk voorspelbaar als de macro-economie, omdat het uiteindelijk om menselijk gedrag gaat.

Militaire leiders, in grote en kleine conflicten, hebben al decennia lang te maken met deze thema’s. Hoe zou het zijn om eens over de schutting te gluren en kijken wat er aan de andere kant te halen valt?

D-dayManagement D-day neemt u mee naar krijgshistorische gebeurtenissen om inzicht te verschaffen in hoe de leiders, van toen, buitengewone en onvoorziene uitdagingen aangingen. Hoe lukte het hen om binnen grote en complexe organisaties met hun team de (grotere) doelstellingen hun organisatie te bereiken. En nog belangrijker, wat kunt u ervan leren?

Deze beleving biedt een breed scala aan inzichten over leiderschap en genomen besluiten vanuit zowel een zeer proactieve of aanvallende positie als vanuit een defensieve positie in tijden van (extreme) wanhoop. Zowel voor het hoogste niveau waarbij leiderschap betrekkingen heeft op duizend(en) personen als op het lagere niveau waarbij het effect betrekking heeft op enkele 10-tallen mensen.

Wat kunt u ermee?

Leiderschapslessen uit de geschiedenis resoneren nog altijd goed met zaken waar u in uw dagelijkse werk, in meer of mindere mate, mee te maken heeft. Denk hierbij aan:

 • balanceren tussen operationele en strategische focus;
 • het belang van het hebben van de juiste leider(s) voor de opdracht/situatie, en het effect ervan op het bereiken van uw opdracht of doel(en);
 • het creëren van orde in de chaos;
 • effectief communiceren en het begrijpen van de intentie, het stellen van duidelijke richting en verwachtingen, en het bereiken van organisatorische afstemming
 • het omgaan met het onbekende of onverwachte;
 • empowerment van medewerkers en de wil om onder druk te presteren;
 • de rol van situational awareness;
 • het vermijden van zelfgenoegzaamheid en het opbouwen van prestatievermogen en de bereidheid;
 • onderschatting van de concurrentie;
 • smeden van teams, onderlinge afhankelijkheid en teamwork;
 • omgaan met teleurstellingen en aanpassingsvermogen;
 • het scheppen van randvoorwaarde voor succes;
 • en de rol van het karakter, voorbeeldfunctie en ethiek.

Hoe kunnen we u helpen?

Het programma van Management D-day is voor een deel maatwerk. In overleg met de opdrachtgever en afgestemd op de situatie zullen bepaalde thema’s nadrukkelijker belicht worden.

Management D-day kan ook als bouwblok worden ingezet, bijv. als onderdeel van een verandertraject, om uw organisatie ( managers én medewerkers) om te vormen naar een krachtige organisatie die sterk in de markt staat.

Daarnaast bieden wij rondom de thema’s een breed scala aan producten en diensten, van verdieping per thema, mini-masterclasses, lezingen en workshops tot en met intensievere begeleidings-, adviserings- en organisatieontwikkelingstrajecten.

Voor wie?

Management D-day is ontworpen voor:

 • Ambitieuze teams die tijdens het dagelijks “gevecht” in de markt willen groeien. Teams die zich steeds sterker willen onderscheiden en die zowel op tactisch als operationeel niveau de concurrentie willen verslaan.
 • Individuele managers die hun strategisch inzicht, leiderschap, etc. willen verbeteren.
 • Bedrijven die hun slagkracht willen vergroten en een beslissend voordeel in de markt willen verkrijgen en behouden.

Daarnaast leent dit programma zich ook heel goed voor “bedrijfsuitje” waar onder de noemer van leiderschap en teambuilding een “mentality change” in gang wordt gezet.

 

Het programma van Management D-day is voor een deel maatwerk. In overleg met de opdrachtgever kunnen eerdergenoemde thema’s nadrukkelijker belicht worden. De hieronder beschreven stappen geven weer hoe het programma eruit kan zien. In overleg kunnen stappen anders worden ingevuld, worden weggelaten, of geaccentueerd worden.

Het programma vindt plaats op of nabij een krijgshistorische locatie waar ervaren gidsen en begeleiders u meenemen in de beleving van gebeurtenissen aldaar. Door de wol geverfde professionals zullen u vervolgens bijstaan om de vertaalslag naar uw organisatie te maken.

 

Stap 1: Inleiding en briefing

Als eerste wordt er kennisgemaakt met de begeleiders die Management D-day voor u gaan verzorgen. Vervolgens wordt u gebrieft over de details, de feiten of uitgangspunten die u vooraf moet weten alvorens we daadwerkelijk kunnen beginnen.

Stap 2: Bezoek krijgshistorische locatie (slagveld)

Onze begeleiders nemen u mee in de beleving van gebeurtenissen op de betreffende krijgshistorische locatie. De thema’s en dilemma’s waar de militaire leiders van toe mee te maken hadden worden door de sfeer van de locatie en het verhaal van de begeleider(s) echt voelbaar.

Stap 3: Opdracht, Discussie en Analyse

De deelnemers hebben nu alle achtergrondinformatie die nodig is en krijgen als commandant van een eenheid een opdracht. Bij de uitwerking van deze opdracht staat het doel van de hogere commandant centraal en moet rekening gehouden worden met opdrachten van de commandanten van de ander eenheden.

De uitwerking van de opdrachten worden gepresenteerd, geëvalueerd en geanalyseerd. Hierbij wordt gekeken naar hetgeen is meegenomen van het bezoek aan de krijgshistorische locatie, het proces dat geleid heeft naar bepaalde beslissingen en hoe het plan ontvangen wordt.

Stap 4: Reflectie en Integratie op de werkomgeving

Vervolgens reflecteren de deelnemers de bevindingen van de eerste drie stappen op hun eigen werkomgeving. Hoe is de dynamiek, hectiek, besluitvorming en manier van leidinggeven? Zijn er overeenkomsten, parallellen of juist duidelijke verschillen tussen het “slagveld” en de eigen werkomgeving? Met welke uitdagingen kampen zij regelmatig? Welke inzichten zijn er, wat doet dit met de deelnemers en zijn deze toepasbaar in de eigen organisatie?

Stap 5: Het ontwikkelen van een meetbaar actieplan voor leiderschap en teamvorming

Tegen het einde van Management D-day, individueel of collectief, maken de deelnemers een specifiek en meetbaar actieplan. Dit actieplan bevat ten minste één specifieke persoonlijke leiderschaps- en/of teamuitdaging.

Voordeel van deze methode is dat verder wordt gegaan dan de erkende theoretische toepasbaarheid van krijgshistorische voorbeelden, en dat expliciete en specifieke inzichten vertaalt worden naar concrete acties op de werkvloer. Kortom Combat Proven inzichten direct vertaalt naar de praktijk.

Team-Building

Hoewel het geen primair doel is van Management D-day is het samengestelde effect van onze aanpak vaak een krachtige katalysator voor teambuilding. Hierdoor ontstaat breder in de organisatie een snel veranderende focus voor leiderschap.

Daarnaast werkt samenwerken, samen deelnemen aan activiteiten, samen behalen van doelen en het samen doormaken van een moeilijke (crisis)situatie aan het versterken van het teamverband en het “hart voor de zaak” gevoel, ofwel esprit de corps.

Doel is de zogenaamde “Can Do! ”mentaliteit te gaan voelen, beleven en versterken.

 

Management D-day biedt vele mogelijkheden. Zo kunt u kiezen uit één of meerdaagse arrangementen, binnen- of buitenlandse bestemmingen en luxe of minder luxe reiservaring en accommodatie. Van eigen vervoer tot VIP-bus, van hotel tot chateaux en van 3-gangen- tot gastronomisch diner. Bijna alles is mogelijk, afhankelijk van uw wensen en budget.

Management D-day – Nederland

Omschrijving:Het programma van Management D-day is voor een deel maatwerk. In overleg met de opdrachtgever kunnen eerdergenoemde thema’s nadrukkelijker belicht, anders worden ingevuld weggelaten worden. Meer informatie onder tabblad programma.
Kosten: In overleg (Afhankelijk van uw wensen en budget)
Aantal deelnemers:In overleg
Duur:1 of 2 dagen
Locatie:Nederland
Vervoer:Eigen vervoer of bus
Toelichting:Management D-day is geschikt voor individuele deelnemers en (directie/management) teams. Facturering vindt voor 75% vooraf en voor 25% achteraf plaats.

Management D-day – Buitenland:

Omschrijving:Het programma van Management D-day is voor een deel maatwerk. In overleg met de opdrachtgever kunnen eerdergenoemde thema’s nadrukkelijker belicht, anders worden ingevuld weggelaten worden. Meer informatie onder tabblad Inhoud
Kosten: In overleg (Afhankelijk van uw wensen en budget)
Aantal deelnemers:In overleg
Duur:2, 3 of 4 dagen
Locatie:België, Frankrijk
Vervoer:Bus
Toelichting:Management D-day is geschikt voor individuele deelnemers en (directie/management) teams. Facturering vindt voor 75% vooraf en voor 25% achteraf plaats.

 


De training “Management D-day” draait meerdere keren per jaar. Maak uw interesse HIER kenbaar en wij houden u op de hoogte over wanneer deze unieke cursus weer van start gaat.

 

 Heeft u vragen of wilt u deze training boeken? Bel ons, we zijn bereikbaar op 085 – 06 56 276.

U kunt ook gebruik maken van het contactformulier door op de groene knop te klikken.