Training | Inzicht in Bedrijfscontinuïteit

Training | Inzicht in Bedrijfscontinuïteit

Het verhoogde gevoel van kwetsbaarheid in een steeds complexer wordende omgeving en markt maakt dat bedrijven en organisaties in toenemende mate aandacht geven aan hun bestaansrecht, en/of over hun bijdrage aan het maatschappelijk of economisch proces.

In een complexe situatie is risicobewustzijn essentieel voor een gezonde bedrijvigheid, met name voor een solide basis die het voortbestaan na een calamiteit zeker stelt.

Bedrijfscontinuïteit

“Business Continuity Management” (BCM), ook wel bedrijfscontinuïteitsbeheer genoemd, is het proces dat potentiële bedreigingen voor een organisatie identificeert. Het bepaalt wat de uitwerking op de “operatie” van de organisatie is, als deze bedreigingen daadwerkelijk manifest worden. BCM biedt een kader om tegen deze bedreigingen weerstand te bieden onder andere door in staat te zijn effectief te kunnen reageren. Met als doel om bescherming te bieden voor:

 • de belangrijkste belanghebbende(n) van de organisatie;
 • de reputatie van de organisatie;
 • de waarde-creërende activiteiten van de organisatie.

 

» Meer hierover

Het product van Business Continuity Management bestaat uit een samenhangend stelsel van maatregelen, die zowel preventief, detectief, repressief als correctief werkzaam zijn.

 • In preventieve zin hebben maatregelen tot doel te voorkómen dat zich situaties voordoen die de continuïteit van de organisatie kunnen aantasten.
 • Indien een risico manifest is geworden, zorgen detectieve maatregelen ervoor dat zo spoedig mogelijk bekend wordt dát een bedreiging zich voordoet.
 • Om de bedreiging zo snel mogelijk te stoppen en de gevolgschade zo veel mogelijk te beperken, treden repressieve maatregelen in werking.
 • Correctieve maatregelen zorgen er vervolgens voor dat de bedrijfsprocessen weer binnen een acceptabele periode hersteld kunnen worden.

Organisatiebrede aanpak

BCM gaat de gehele organisatie aan. De prestatie van een organisatie wordt gevormd door de som van alle bedrijfsprocessen. Het geheel aan activiteiten van het BCM proces gaat dan ook over alle bedrijfsprocessen heen. De activiteiten die, op het garanderen van continuïteit zijn gericht, vinden organisatie-breed plaats. Als er binnen de organisatie, versnippert, een groot aantal activiteiten op het gebied van BCM aanwezig zijn, kan de waarde hiervan relatief zijn.

Zolang activiteiten, bijvoorbeeld door gebrek aan management en afstemming, gefragmenteerd plaatsvinden en niet zijn geïntegreerd, wordt er aan het belangrijkste doel van die activiteiten voorbijgegaan en gaat het beoogde effect daarvan volledig teniet.

» Minder weergeven

Kennis maken met

Veel bedrijven, instellingen of organisaties hebben weinig ervaring met het thema bedrijfscontinuïteit (en crisismanagement). Niet zo vreemd, want maar zelden is dit thema, samen met de crisismanagement, corebusiness van uw organisatie. Hoe kunt er dan toch voor zorgen dat bedrijfscontinuïteit de aandacht krijgt die het verdient?

Om antwoord te geven op o.a. deze vraag hebben wij de training “Inzicht in Bedrijfscontinuïteit” (Business Continuity Awareness) ontwikkeld. Deze training heeft de volgende doelstellingen:

 • Het creëren van een bredere en diepere awareness over het thema bedrijfscontinuïteit.
 • Deelnemers inzicht geven in hun eigen rol en verantwoordelijkheden m.b.t. bedrijfscontinuïteit.
 • Deelnemers een spiegel voorhouden m.b.t. het naleven van het huidige bedrijfscontinuïteitsbeleid.

Voor wie?

Deze training is zeer geschikt voor:

 • Bestuurders, directieleden en (top)managers
 • Management- en directieteams
 • Nieuw te vormen crisismanagement teams
 • Bestaande crisismanagement organisaties met behoefte aan verbetering door een andere kijk

De Business Continuity Awareness Training bestaat uit een kort stuk inleidende theorie gevolgd door  scenariotraining.  Het verloop van deze interactieve training ziet er als volgt uit:

 • De training start met een kort, theoretisch deel inleiding waarbij de kernthema’s van Business Continuity kort en op hoofdlijnen zullen worden benoemd.
 • Uitleg van het verloop van de scenariotraining, de werkwijze, de rolverdeling en het doel.
 • Introductie op een realistische en tot de verbeelding sprekende fictieve scenario.
 • Tijdens de training zullen meerdere incidenten plaatsvinden die in 2 à 3 rondes uitgewerkt zullen worden. 
 • Na afloop van deze rondes vindt er een plenaire evaluatie plaats.
Decision Support Room

Voor deze trainingen maken wij gebruik van de Decision Support Room van het Centrum voor Veiligheid. Deze ruimte is speciaal ontworpen voor het faciliteren van trainingen op het gebied van Bedrijfscontinuïteit, Crisismanagement en Decision Support. Daarnaast is deze ruimte ook geschikt voor operationele ondersteuning.

Decision Support Room beschikt over meerdere beamers, een interactieve 55 “ touch table,  whiteboards en gaming/simulatie ondersteuning.

Prijs:Op aanvraag
Aantal deelnemers:Min. 4 personen
Duur:In overleg (2 tot 4 uur)
LocatieOnze trainingslocatie in Hilversum. Een incompany training is ook mogelijk.
Toelichting:De deelname kosten zijn exclusief 21% BTW. Wijzigingen onder voorbehoud. De cursusgelden worden voor aanvang van de training gefactureerd en voldaan.


De training “Inzicht in Bedrijfscontinuïteit” draait meerdere keren per jaar. Maak uw interesse HIER kenbaar en wij houden u op de hoogte over wanneer deze unieke cursus weer van start gaat.

Cover - Brochure - Inzicht in Bedrijfscontinuïteit - 506x615

 Heeft u vragen of wilt u deze training boeken? Bel ons, we zijn bereikbaar op 085 – 06 56 276.

U kunt ook gebruik maken van het contactformulier door op de groene knop te klikken.