Training | Business Continuity Awareness

In het kort

 

Het verhoogde gevoel van kwetsbaarheid in een steeds complexer wordende omgeving en markt maakt dat bedrijven en organisaties in toenemende mate aandacht geven aan hun bestaansrecht, en/of over hun bijdrage aan het maatschappelijk of economisch proces.


In een complexe situatie is risicobewustzijn essentieel voor een gezonde bedrijvigheid, met name voor een solide basis die het voortbestaan na een calamiteit zeker stelt.

 

Business Continuity

“Business Continuity Management” (BCM), ook wel bedrijfscontinuïteitsbeheer genoemd, is het proces dat potentiële bedreigingen voor een organisatie identificeert. Het bepaalt wat de uitwerking op de “operatie” van de organisatie is, als deze bedreigingen daadwerkelijk manifest worden. BCM biedt een kader om tegen deze bedreigingen weerstand te bieden onder andere door in staat te zijn effectief te kunnen reageren. Met als doel om bescherming te bieden voor:

 • de belangrijkste belanghebbende(n) van de organisatie;
 • de reputatie van de organisatie;
 • de waarde-creërende activiteiten van de organisatie.

» Meer hierover

 

Het product van Business Continuity Management bestaat uit een samenhangend stelsel van maatregelen, die zowel preventief, detectief, repressief als correctief werkzaam zijn.

 • In preventieve zin hebben maatregelen tot doel te voorkómen dat zich situaties voordoen die de continuïteit van de organisatie kunnen aantasten.
 • Indien een risico manifest is geworden, zorgen detectieve maatregelen ervoor dat zo spoedig mogelijk bekend wordt dát een bedreiging zich voordoet.
 • Om de bedreiging zo snel mogelijk te stoppen en de gevolgschade zo veel mogelijk te beperken, treden repressieve maatregelen in werking.
 • Correctieve maatregelen zorgen er vervolgens voor dat de bedrijfsprocessen weer binnen een acceptabele periode hersteld kunnen worden.

 

Organisatie-brede aanpak

BCM gaat de gehele organisatie aan. De prestatie van een organisatie wordt gevormd door de som van alle bedrijfsprocessen. Het geheel aan activiteiten van het BCM proces gaat dan ook over alle bedrijfsprocessen heen. De activiteiten die, op het garanderen van continuïteit zijn gericht, vinden organisatie-breed plaats. Als er binnen de organisatie, versnippert, een groot aantal activiteiten op het gebied van BCM aanwezig zijn, kan de waarde hiervan relatief zijn.

Zolang activiteiten, bijvoorbeeld door gebrek aan management en afstemming, gefragmenteerd plaatsvinden en niet zijn geïntegreerd, wordt er aan het belangrijkste doel van die activiteiten voorbijgegaan en gaat het beoogde effect daarvan volledig teniet.

» Minder weergeven

 

Kennis maken met…

Veel bedrijven, instellingen of organisaties hebben weinig ervaring met bedrijfscontinuïteit (en crisismanagement). Niet zo vreemd, want maar zelden is dit thema, samen met de crisismanagement, corebusiness van uw organisatie. Hoe kunt er dan toch voor zorgen dat bedrijfscontinuïteit de aandacht krijgt die het verdient?

Om antwoord te geven op o.a. deze vraag hebben wij de training “Business Continuity Awareness” ontwikkeld. Deze training heeft de volgende doelstellingen:

 • Het creëren van een bredere en diepere awareness over het thema Business Continuity.
 • Deelnemers inzicht geven in hun eigen rol en verantwoordelijkheden m.b.t. Business Continuity.
 • Deelnemers een spiegel voorhouden m.b.t. het naleven van het huidige Business Continuity beleid

 

Voor wie?

Deze training is zeer geschikt voor:

 • Bestuurders, directieleden en (top)managers
 • Management- en directieteams
 • Nieuw te vormen crisismanagement teams
 • Bestaande crisismanagement organisaties met behoefte aan verbetering door een andere kijk

 
Heeft u vragen of wilt u op de meer weten over dit of één van onze andere producten klik dan op de onderstaande knop of bel ons op 085 – 06 56 276.

Meer info

 

Aanpak

 

De Business Continuity Awareness Training is een mix tussen theorie en praktijk. Het verloop van de training (interactieve werkvorm) ziet er als volgt uit:

 • Uitleg van het verloop van de training, de werkwijze, het doel en een introductie in het scenario.
 • Introductie (lead-in) op een realistische tot de verbeelding sprekende wijze. Hierbij maken wij gebruik van een fictieve casus. NB: Deze casus zal een introductie in de problematiek bevatten en BCM kort kunnen belichten.
 • De training start met een kort, theoretisch deel (lead-in) waarbij de volgende thema’s kort en op hoofdlijnen zullen worden benoemd:
  • Het begrip “Business Continuity”
  • Crisismanagement – een inleiding
  • (Crisis) Besluitvorming
  • (Crisis) Informatiemanagement
  • Crisiscommunicatie
  • Opleiden, Trainen en Oefenen
  • Organisatorische borging
 • De training is gebaseerd op 2 of 3 incidenten en de uitwerking hiervan in 2 of 3 rondes te verdelen
 • Na afloop van deze rondes vindt de plenaire evaluatie plaats (hot wash-up) die zal dienen als basis voor de eindevaluatie en report-out.

 
Heeft u vragen of wilt u op de meer weten over dit of één van onze andere producten klik dan op de onderstaande knop of bel ons op 085 – 06 56 276.

Meer info
  

Mogelijkheden & Details

 

Business Continuity Awareness Training

 

Prijs : Op aanvraag
Aantal deelnemers : Min. 4 personen
Duur : min.2 en max. 4 uur (in overleg)
Toelichting : De deelname kosten zijn exclusief 21% BTW. Wijzigingen onder voorbehoud. De cursusgelden worden voor aanvang van de training gefactureerd en voldaan.

 

Heeft u vragen of wilt u op de meer weten over dit of één van onze andere producten klik dan op de onderstaande knop of bel ons op 085 – 06 56 276.

Meer info
  

Trainer(s)


 

Deze training staan onder leiding van Onno Ruiter.

Afhankelijk van uw behoefte zetten we specialisten in die hun sporen hebben verdiend in zowel de militaire als de civiele sector.

 

 
Heeft u vragen of wilt u op de meer weten over dit of één van onze andere producten klik dan op de onderstaande knop of bel ons op 085 – 06 56 276.

Meer info
 

Testimonials


 
Wij stellen het zeer op prijs als u na, of tijdens, het volgen van deze training een testimonial achterlaat.
Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review