Training | Continuïteit & Crisismanagement

Training | Continuïteit & Crisismanagement

Een onvoorziene gebeurtenis zoals een brand, uitval van ICT-diensten, een onthulling van vertrouwelijke data door inbraak, plotselinge veranderingen in de marktomstandigheden of een geweldsincident kan uw organisatie onder grote druk zetten. Het gevaar dat zo’n incident uitgroeit tot een calamiteit die zelfs kan leiden tot een crisis is dan zeer reëel.

Helaas is met het oplossen van het incident of calamiteit het probleem vaak niet voorbij. Maar al te vaak worden de gevolgen van de calamiteit in de loop van tijd zichtbaar en ontstaat dan pas de crisis. Dit tijdsverloop kan variëren van een uur tot meerdere dagen, of zelfs langer.

Bedrijfscontinuïteits- of crisisplan

Veel bedrijven, instellingen of organisaties hebben, om een crisissituatie te voorkomen, een serie preventieve maatregelen genomen en deze vastgelegd in een bedrijfscontinuïteits- of crisisplan.

Echter, hoe goed bedoeld dit plan ook is, de ervaring leert dat dit document vaak niet mee verandert met de organisatie en dat het te weinig aandacht krijgt. Logisch, want crisismanagement is maar zelden de corebusiness van uw organisatie.

Hoe kunt er dan toch voor zorgen dat uw bedrijfscontinuïteits- of crisisplan de aandacht krijgt die het verdient, dat de betrokken mensen, de crisisorganisatie, weten wat ze moeten doen en zich zeker voelen van hun eigen kunnen?

» Meer hierover

Bedrijfscontinuïteit, Crisismanagement en Wargaming

Wat is wargaming en wat heeft het te maken met bedrijfscontinuïteit en crisis zult u zich wellicht afvragen?

Wargames zijn ontstaan als trainingshulpmiddel voor (staf)officieren. Aan het begin van de 19de eeuw ontwikkelde het Pruisische leger het ‘Kriegsspiel’. Dit was een simulatiespel waarbij eenheden voorgesteld werden door blokjes die verplaatst werden over een maquette van het terrein waar de nagespeelde veldslag plaatsvond. Kriegsspiel werd in de loop van de 19de eeuw verder verfijnd, en steeds aangepast aan de militaire ontwikkelingen op het gebied van uitrusting en tactiek.

De laatste jaren wordt wargaming binnen het bedrijfsleven (alhoewel men dan eerder spreekt van business games) steeds bekender. Wargaming is uitermate geschikt gebleken voor het uitvoerig testen van de strategie en de operationele-, bedrijfscontinuïteits-, en/of crisisplannen. 

» Minder weergeven

Trainen, de formule voor succes

Vanuit onze eigen (militaire)ervaring weten we dat er twee begrippen centraal staan bij succesvol bedrijfscontinuïteit- en crisismanagement. Het eerste (militaire) begrip is “rehearsal”; het beoefenen van de gemaakte plannen. En het begrip “team”, want alleen een team dat elkaars sterke en zwakke kanten kent, elkaar wederzijds respecteert, vertrouwd en zelfstandig kan handelen kan een succesvol crisisteam zijn. Deze twee begrippen zijn daarom onlosmakelijke met elkaar verbonden.

Om dit te bereiken hebben wij gekeken welke elementen nodig zijn om een goed functionerend (crisis)team te creëren. Naast de benodigde kennis van de teamleden (vakmanschap) is het zaak dat zij weten wat ze moeten doen en waarom en waarvoor zijn het doen.

Zowel van de leider als de leden van het team wordt heel wat gevraagd. Samen oefenen in een veilige omgeving waar fouten maken mag en waar leren en anticiperen “moet”, is de succesformule. Het middel dat we hiervoor gebruiken is een Table Top oefening, een civiele wargame variant.

Wat levert deze training u op?

Een professioneel, geoefend en adaptief crisisteam of crisisorganisatie dat de consequenties van een crisis kan beperken in geval van bijv.:

 • schadelijke posts op sociale media,
 • een terroristische dreiging (bijv. bommelding),
 • een fysieke calamiteit (brand, overstroming),
 • een product recall,
 • een kidnapping van een personeels- of directielid

Voor wie?

Deze training is bedoeld om vaardigheden te trainen en verder uit te bouwen. Het is daarom belangrijk dat de deelnemers kennis hebben van de beginselen van bedrijfscontinuïteit en crisismanagement.

Deze training is zeer geschikt voor:

 • Bestuurders, directieleden en (top)managers
 • Management- en directieteams
 • Crisis professionals
 • Bestaande crisismanagement teams
 • Bestaande crisismanagement organisaties met behoefte aan verbetering
 • Riskmanagers

 

De nadruk van onze aanpak ligt bij het beoefen van bestaande plannen met het team dat verantwoordelijk is voor de uitvoering hiervan.

Zoals al eerder genoemd weten we vanuit onze eigen ervaring dat er twee begrippen centraal staan bij succesvol bedrijfscontinuïteit- en crisismanagement. Het eerste (militaire) begrip is “rehearsal”; het beoefenen van de gemaakte plannen. En het begrip “team”, want alleen een team dat elkaars sterke en zwakke kanten kent, elkaar wederzijds respecteert, vertrouwd en zelfstandig kan handelen kan een succesvol team zijn.

Het middel dat we hiervoor gebruiken is een Table Top oefening, een civiele wargame variant. Een Table Top kan voor verschillende doeleinde gebruikt worden, bijvoorbeeld voor:

 • Inzicht te geven in het huidige niveau van besluitvorming, leiderschap en communicatie.
 • Het niveau van besluitvorming, leiderschap en communicatie verder te ontwikkelen.
 • Inzicht te geven in de effectiviteit en efficiëntie van een team.
 • Het in praktijk brengen talenten en van aangeleerde vaardigheden.
 • Het testen van bestaande bedrijfscontinuïteit- en crisisplannen.
 • Het certificeren van een team voor een specifieke taak.

Het team wordt geoefend m.b.v. een fictief incident. Het is vervolgens aan het team om dit incident snel, adequaat en volgens de het afgesproken bedrijfscontinuïteits- en crisisplan aan te pakken, te managen en te voorkomen dat de situatie escaleert.

» Meer hierover

Leerdoelen

Tijdens het intake gesprek met de opdrachtgeven wordt vastgesteld wat de doelen zijn die met het team gehaald moeten worden, de leerdoelen. Deze leerdoelen vormen de basis van het scenario. Immers, zonder duidelijke vooraf vastgestelde doelen kan er ook geen resultaat gehaald worden.

Scenario

Table Top - Opzet oefening

Met de leerdoelen als uitgangspunt wordt een scenario gemaakt. Afhankelijk van dit scenario en hoe het team het incident oppakt kunnen er gedurende het verloop van de oefening meer incidenten, die gerelateerd zijn aan de leerdoelen, en praktische en inhoudelijke onderwerpen aan bod komen. Uit de wijze waarop het team de Table Top oefening doorloopt, de incidenten managet, met elkaar omgaat, communiceert, enz. kan heel veel worden opgemaakt.

After Action Review

De oefening wordt voorbereid en geleid door onze observer(s)/trainer(s) (OT-ers). Iedere oefening wordt afgesloten met een After Action Review (AAR) of debriefing. Hier worden de observaties besproken met de deelnemers. De observaties dienen vervolgens als input voor:

 • Het bijstellen van de huidige bedrijfscontinuïteit- en crisisplannen.
 • Het verder ontwikkelen van niveau van besluitvorming, leiderschap en communicatie.
 • Het aanbrengen van veranderingen in het team
 • Het verder ontwikkelen van de aanwezige talenten en vaardigheden.
 • Een volgende oefening.

» Minder weergeven

Simulatie

Als enige bedrijf in Nederland biedt het Maurits Instituut een Table Top Wargame aan die ondersteund kan worden met een zeer geavanceerde computer simulatie. Deze Table Top Wargams Simulator, genaamd SWORD Synergy, stelt het team dat getraind wordt en trainers in staat de uitkomsten van de beslissingen in tijd en ruimte te zien. Tevens is het mogelijk om diverse what-if scenario’s door te lopen en te laten zien. Zo ontstaat tijdens de oefening een zeer realistisch beeld dat de werkelijkheid nauwkeurig benadert.

Decision Support Room

Voor deze trainingen maken wij gebruik van de Decision Support Room van het Centrum voor Veiligheid. Deze ruimte is speciaal ontworpen voor het faciliteren van trainingen op het gebied van Bedrijfscontinuïteit, Crisismanagement en Decision Support. Daarnaast is deze ruimte ook geschikt voor operationele ondersteuning.

Decision Support Room beschikt over meerdere beamers, een interactieve 55 “ touch table,  whiteboards en gaming/simulatie ondersteuning.

 

Table Top – Baseline

De nadruk bij een Table Top – Baseline, ook wel een nulmeting genoemd, ligt bij het snel veel inzicht krijgen in het huidige niveau van bijvoorbeeld specifieke of benodigde vaardigheden, of in besluitvorming, leiderschap en communicatie.

Het scenario van een Table Top – Baseline is eenvoudig. Teamleden gaan zoveel mogelijk blanco de oefening in en er is geen voorkennis of ervaring nodig om aan de wargame te kunnen deelnemen.

Prijs indicatie:€ 1.987,-
Aantal deelnemers:Min. 4 personen
Duur:Trainingssessie duurt 1 dagdeel
Toelichting:De deelname kosten zijn exclusief 21% BTW. Alle prijzen zijn per persoon en onder voorbehoud van wijzigingen. De cursusgelden worden voor aanvang van de training gefactureerd en voldaan.

Table Top – Advanced

De nadruk bij een Table Top Advanced ligt bij het in praktijk brengen van hetgeen geleerd is aan de hand van de uitkomsten van de Table Top Baseline of andere nulmeting. Alle kennis en vaardigheden zijn nu bij de teamleden aanwezig, maar moeten nog wel gezamenlijk beoefend te worden.

Het team kan nu samen meer aan, kennis en vaardigheden zijn nu op niveau, men is beter op elkaar afgestemd en kent elkaars sterke en zwakkere punten. Het scenario is daarop afgestemd, het is uitdagender, de omgeving is complexer en er is meer waar rekening mee gehouden dient te worden.

De inzet van computersimulatie is nu aan te bevelen omdat dit de realiteitsbeleving van het team verhoogd en omdat daarmee inzichtelijk wordt wat de effecten van de besluiten van het team zijn.

Prijs indicatie:€ 3.887,-
Aantal deelnemers:Min. 4 personen
Duur:Trainingssessie duurt 2 dagdelen
Toelichting:De deelname kosten zijn exclusief 21% BTW. Alle prijzen zijn per persoon en onder voorbehoud van wijzigingen. De cursusgelden worden voor aanvang van de training gefactureerd en voldaan.

Table Top – Expert

De nadruk bij een Table Top – Expert ligt bij toetsen van hetgeen eerder geleerd en beoefend is. Het team beschikt over alle benodigde kennis en vaardigheden die vereist zijn en heeft als team al één of meerdere malen beoefent hoe als team op te treden. Het team is nu een geoliede machine die iedere situatie aankan.

Het scenario is zeer uitdagend en complexer en het team krijgt te maken allerlei kleinere events rondom de hoofd incidenten. Door de inzet van computersimulatie ziet het team wat de reële effecten zijn van hun besluiten. Minder gelukkige keuzes worden inzichtelijk, ook het hoe en waarom, en kunnen besproken worden. Het is zelfs mogelijk om door de inzet van virtuele games (serious games) incidenten te visualiseren (brand, nieuwsberichten, ongelukken, enz.) waardoor het team zich nog meer in een echte situatie waant.

Prijs indicatie:In overleg
Aantal deelnemers:Min. 4 personen
Duur:Trainingssessie duurt min. 2 dagdeel
Toelichting:De deelname kosten zijn exclusief 21% BTW. Alle prijzen zijn per persoon en onder voorbehoud van wijzigingen. De cursusgelden worden voor aanvang van de training gefactureerd en voldaan.


De cursus Continuïteit & Crisismanagement draait meerdere keren per jaar. Maak uw interesse HIER kenbaar en wij houden u op de hoogte over wanneer deze unieke cursus weer van start gaat.

 

Cover - Training C+C - 506x615

 Heeft u vragen of wilt u deze training boeken? Bel ons, we zijn bereikbaar op 085 – 06 56 276.

U kunt ook gebruik maken van het contactformulier door op de groene knop te klikken.