Thema’s

De thema’s van onze activiteiten

Wegwijzer
Doel van het Maurits Instituut is kennis, inzichten en ervaringen op het terrein van management en leiderschap van militaire organisaties te delen met bedrijven en andere civiele organisaties ten einde te verbinden, elkaar te inspireren en van elkaar te leren om zo de prestaties in deze organisaties te verhogen.

Door middel van dialoog, seminars, conferenties en workshops inspireert en ondersteunt het Maurits Instituut deelnemers tot initiatieven om de prestaties binnen hun organisaties te verbeteren.

De thema’s van onze lezingen, seminars en congressen zijn opgehangen aan het hoofdthema “ Leren van militaire kennis en ervaring”. We proberen met de volgende thema’s een brug te slaan tussen militaire en civiele organisaties.

 

Besturingsconcepten

Aan de basis van de inrichting van de organisatie staat het besturingsconcept: besturingsconcept vertaalt zich in de wijze waarop tegen onderwerpen als vakmanschap, vertrouwen en verbinding wordt aangekeken en hoe dit zich vertaalt in processen, structuren en systemen. Hierbij zijn er twee uitersten te onderscheiden: het Anglo-Amerikaanse en het Rijnlands/Europese model.  > Terug

 

Strategie

De verschillen tussen de grand strategy, strategie en de overgang naar operationele planning en de modellen die daar voor worden gebruikt. > Terug

 

Leiderschap

Leiderschap is misschien wel de doorslaggevende succesfactor binnen het geheel op het terrein van het richten en inrichten van organisaties. Want zonder leiderschap zullen de andere succesfactoren nooit tot bloei kunnen komen. Maar leiderschap kan een organisatie ook breken en verandering in stilstand doen verkeren.   > Terug

 

Samenwerken

Zelfsturing is een ding, samenwerken binnen en tussen teams en eenheden bepaalt uiteindelijk de kracht van de organisatie. Randvoorwaarden en lessen uit militaire organisaties zullen hier de revue passeren. > Terug

 

Organiseren:

In dit onderwerp wordt ingegaan op de vraag hoe blijf je flexibel zodat je op operationeel, tactisch en strategisch niveau kunt blijven inspelen op verandering. > Terug

 

Processen (logistieke):

Het belang van Processen, vooral die van de logistiek, kunnen binnen militaire organisaties nooit worden onderschat. Ze zijn zelfs doorslaggevend voor het behalen van het doel. Hoe is deze keten georganiseerd, hoe bewaakt men kritische punten, hoe geeft men risicomanagement inhoud en vorm zijn vragen die de revue passeren. > Terug

 

Teams en teamperformance:

Teams zijn de centrale elementen voor succes binnen organisaties, zeker in snel veranderende markten. Welke lessen zijn er te leren van de eeuwenlange ervaring van het werken met zelfstandig opererende teams, hoe creëer je samenhang tussen deze teams en hoe zorg je er voor dat een driedimensionale netwerkorganisatie effectief zijn en blijven. > Terug

 

Commandovoering vs. Besturen en Managen

SamenwerkenHet woord commandovoering wordt vaak ten onrechte verward met het zonder tegenspraak opvolgen van bevelen van 1 man aan de top. Maar als dat echt zo zou verlopen in een moderne krijgsmacht dan is de strijd op de eerste dag verloren.

Commandovoering bestaat uit bevelvoering, besluitvorming en leidinggeven. Bevel voeren is het communiceren en vertalen ‘’door de rangen heen’’ van een, na zorgvuldig overleg over haalbaarheid en risicoanalyse, gekozen plan wat vastgelegd wordt in een bevel. Wat meestal  schriftelijk en mondeling wordt toegelicht.  Besluitvorming wordt voorbereid met een staf, waarbij uiteindelijk 1 man, de commandant, het besluit neemt en ervoor verantwoordelijk is.

Leidinggeven is het bewust beïnvloeden van gedrag van anderen om met volledig eigen inzet gezamenlijk het gestelde doel te bereiken.

Commandovoering is ook in civiele omgevingen een goed hanteerbare managementfilosofie en –methode. Het bied helderheid en houvast in een oerwoud aan managementhypes. > Terug

 

Marketing vs. Militaire Inlichtingen

Marktonderzoek, SWOT analyse en andere marketing tools bekijken de markt zoals uw concurrent dat ook doet. Militaire organisaties kijken ook naar de “markt”. Echter, kijken naar deze “markt” op dezelfde wijze als de tegenstander levert geen succes op. Hoe kijken militaire organisatiesnaar de markt, wat zijn de overeenkomsten en wat zijn de verschillen. > Terug

 

Trainen, oefenen, virtuele (interactieve) werelden, gaming en simulatie

Militaire organisaties zijn als een verzekering. Als er onverhoopt geen andere oplossing meer is dat het gebruik van geweld, dan is er de krijgsmacht. Om die taak goed te kunnen uitvoeren moeten zij klaar zijn voor allerlei verschillende opdrachten. Daarom wordt er in  militaire organisaties veel geïnvesteerd in opleiden, trainen en oefenen en is hier veel kennis en ervaring over aanwezig.

Virtuele of 3D werelden kennen we veelal vanuit gaming. Er zijn echter veel meer toepassingen van virtuele werelden. Zo gebruiken projectontwikkelaars steeds vaker virtuele werelden voor het presenteren van nieuwe projecten en kan je in sommige steden een virtuele rondleiding maken. Militaire organisaties maken al langere tijd en veelvuldig gebruiken van virtuele omgevingen voor o.a. het trainen van eenheden, scenario analyse, operatie voorbereiding en nog veel meer. Wat zijn de voordelen en wat kan u leren van hoe militaire organisaties virtuele omgevingen gebruiken.

Virtuele omgevingen in combinatie met gaming en simulatie biedt ongekende mogelijkheden voor o.a. opleiden, trainen en oefenen. Onderzoek heeft aangetoond dat dit niet alleen zeer efficiënt en effectief is, maar ook leuk. Weinig organisaties zullen qua opleiden, trainen en oefenen lijken op militaire organisaties. Echter, de kennis en ervaring is voor veel bedrijven veel waardevoller en toepasbaarder dan in eerste indatntie gedacht wordt. Denk bijv. aan business of crisis (war)games, scenario planning, testen en beoefenen evacuatieplan, BHV training, enz. > Terug