Strategie

“Planmatige wijze van opereren om bepaalde doelen te bereiken.”
Voor bedrijven en andere organisaties is dit niet anders dan voor een krijgsmacht. Toch wordt hier door militaire organisaties op een andere manier aandacht aan besteed. opmerkelijk want het bereiken van bepaalde doelen is niet iets wat alleen de krijgsmacht doet.

Militair gezien betekend strategie het volgende: het plannen van tijd, plaats, omvang en aan de vijand op te leggen gevechtsvoorwaarden van een militaire operatie, door het selecteren van het algemene militaire objectief (doel) én het oplossen van alle problemen bij zowel de feitelijke gevechtsvoering als de logistiek die is verbonden aan de grootschalige manoeuvre van troepen en middelen naar de offensieve of defensieve gevechtsposities.

 

Wat zijn de verschillen tussen de grand strategy, strategie en de overgang naar operationele planning, en welke modellen worden er in militaire organisaties voor gebruikt?

 

Hoe komt strategie tot stand komt en welk type strategie komt onder welke omstandigheden het best tot zijn recht komt. Hoe worden doelen geformuleerd, wordt informatie verzameld, afwegingen worden gemaakt en uiteindelijk een beslissing wordt genomen. Deze processen kennen veel varianten. Daarnaast kent elk besturingsconcept een eigen wijze van strategievorming.

 

Rondom dit of één van onze andere thema’s bieden wij een breed scala aan producten en diensten; van verdieping per thema, masterclasses, trainingen, cursussen, lezingen en workshops tot en met intensievere begeleidings-, adviserings- en organisatieontwikkelingstrajecten. Tevens bieden wij mini-masterclasses aan als introductie op dit of één van onze andere thema’s.

 

Heeft u vragen of wilt u meer weten over dit of één van onze andere thema’s, of over wat het Maurits Instituut voor u kan betekenen, klik dan op de onderstaande knop of bel ons op 070 – 206 00 16

 

Meer info Opleidingen