Samenwerken

In een steeds fluïder wordende maatschappij wordt het steeds minder relevant om in organisatiestructuren te denken. Netwerken tussen organisaties worden steeds belangrijker. Dat vereist een geheel andere wijze van denken en van benaderen van onderwerpen.

Samenwerken - 04Hoe gaan militaire organisaties hiermee omgaan? Vaak wordt van hen verwacht dat ze snel omschakelen van het traditioneel organiseren, naar samenwerken met een veelheid van andere partijen binnen een netwerk. Aan welke randvoorwaarden moeten organisaties voldoen om in netwerken te kunnen opereren? Welke eisen stelt dit aan medewerkers en aan de andere elementen van de organisatie?

 

Rondom dit of één van onze andere thema’s bieden wij een breed scala aan producten en diensten; van verdieping per thema, masterclasses, trainingen, cursussen, lezingen en workshops tot en met intensievere begeleidings-, adviserings- en organisatieontwikkelingstrajecten. Tevens bieden wij mini-masterclasses aan als introductie op dit of één van onze andere thema’s.

 

Heeft u vragen of wilt u meer weten over dit of één van onze andere thema’s, of over wat het Maurits Instituut voor u kan betekenen, klik dan op de onderstaande knop of bel ons op 070 – 206 00 16

 

Meer info Opleidingen