Inlichtingen | Marktonderzoek

Het bepalen van de strategie, het verkennen van een nieuwe markt, de lancering van een nieuwe product of het nemen van een belangrijk besluit: het kan niet zonder de juiste informatie. Informatie verzamelen, ordenen, analyseren en op de juiste waarde inschatten kan op veel verschillende manieren.

 

De geschiedenis heeft de waarde van goede informatie of, beter gezegd, goede inlichtingen al vele malen bewezen. Veldslagen en oorlogen worden beslist doordat de ene partij voorsprong behoudt in de informatieloop (Plan-Do-Check-Action) op de andere partij(en) en daarmee de omgeving voortdurend verrast. Product- en merkintroducties mislukken, omdat er geen goed marktonderzoek is verricht. Kortom, een sterk ontwikkeld en actief omgevingsbewustzijn is van essentieel belang.

“Militaire inlichtingen zijn het product van verzamelde en verwerkte gegevens over alle, op dat moment relevante, actoren, factoren van invloed en omstandigheden over gebieden en omstandigheden waarin wordt opgetreden of in de toekomst mogelijk moet worden opgetreden.” Wie goed leest zie hier de parallellen met marketing. Het gaat in beide gevallen over (verwerkte) informatie die nodig is om tot een goede beeldvorming en oordeelvorming te komen. “Beeldvorming” -> “Oordeelvorming” -> “Besluitvorming”.

 

Rondom dit of één van onze andere thema’s bieden wij een breed scala aan producten en diensten; van verdieping per thema, masterclasses, trainingen, cursussen, lezingen en workshops tot en met intensievere begeleidings-, adviserings- en organisatieontwikkelingstrajecten. Tevens bieden wij mini-masterclasses aan als introductie op dit of één van onze andere thema’s.

 

Heeft u vragen of wilt u meer weten over dit of één van onze andere thema’s, of over wat het Maurits Instituut voor u kan betekenen, klik dan op de onderstaande knop of bel ons op 070 – 206 00 16

 

Meer info Opleidingen