CRM plus (Crew Resource Management)

Crew Resource Management (CRM) wordt door ons omschreven als een management methodiek voor het gebruik in een systeem waar gebrekkig of ineffectief gedrag kan leiden tot (een kettingreactie van) fouten met de uiteindelijke ineenstorting van dat systeem als gevolg.

 

Bij CRM staat het team als geheel centraal. Het gaat bij CRM niet alleen om individuele competenties, maar vooral ook om teamcompetenties.

 

CRM heeft zijn oorsprong in de luchtvaart en defensie. Het is ontstaan in de jaren tachtig na de Tenerife ramp, als een gevolg van dramatisch verlopen interacties in de cockpit. Met grip op de ‘’human factor’’, die verantwoordelijk is voor 75% van ongevallen, is de luchtvaart inmiddels een factor 10 veiliger geworden.

 

Na de luchtvaart, waarin CRM nu een verplicht onderdeel is voor samenwerkende teams, begint ook in andere sectoren en organisaties de winst van CRM door te dringen en wordt het managementprincipe gebruikt bij Defensie onderdelen, afdelingen binnen ziekenhuizen, de internationale scheepvaart en High Risk Organisations (HRO’s) zoals kerncentrales.

Conventionele CRM gaat vooral over de procedurele en rationele kant van communicatie, besluitvorming, omgevingsbewustzijn, leiderschap en zaken als stress-management.

 

CRM plus

Het met een team een gemeenschappelijk doel bereiken, dat is waar CRM over gaat. Echter, als we dat alleen doen vanuit een rationele benadering, vergeten we de MENS, het teamlid, met al zijn onzichtbare mentale processen.

CRM plus voegt groepsdynamiek en psychosociale aspecten toe aan conventionele CRM. Processen die zich ”onder de radar” afspelen binnen het team, maar wel in grote mate bijdragen aan het wel of niet behalen van het gemeenschappelijke doel.

 

Rondom dit of één van onze andere thema’s bieden wij een breed scala aan producten en diensten; van verdieping per thema, masterclasses, trainingen, cursussen, lezingen en workshops tot en met intensievere begeleidings-, adviserings- en organisatieontwikkelingstrajecten. Tevens bieden wij mini-masterclasses aan als introductie op dit of één van onze andere thema’s.

 

Heeft u vragen of wilt u meer weten over dit of één van onze andere thema’s, of over wat het Maurits Instituut voor u kan betekenen, klik dan op de onderstaande knop of bel ons op 085 – 06 56 276

 

Meer info Opleidingen