Besturingsconcepten

Aan de basis van de inrichting van de organisatie staat het besturingsconcept: het besturingsconcept vertaalt zich in de wijze waarop tegen onderwerpen als vakmanschap, vertrouwen en verbinding wordt aangekeken en hoe dit zich vertaalt in processen, structuren en systemen.

Hierbij zijn er twee uitersten te onderscheiden: het Anglo-Amerikaanse en het Rijnlands/Europese model.

 

Managen in chaosHoe gaan militaire organisaties om met besturing of aansturing? Welke mate van aansturing is bijv. mogelijk binnen de chaos van het slagveld. De Pruisen kwamen na evaluatie van de door hen verloren slag bij Jena in 1805 tot de conclusie dat men elke ambitie op het terrein van centrale aansturing op het slagveld moest laten varen. Zij ontwikkelden in de jaren daarna het besturingsconcept Auftragstaktik, Führen durch Aufträge.

In tegenstelling tot wat men over het algemeen denkt, kende het Pruisisch/Duitse leger een zeer grote mate van decentralisatie van verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Van de manschappen werd zelfstandig denken en eigen initiatief verwacht; ook lag de nadruk op samenwerking tussen alle legeronderdelen onder alle omstandigheden. Dit stelde zeer hoge eisen aan officieren, onderofficieren en manschappen. Deze kregen een Auftrag, een opdracht met een duidelijk doel: Wat moeten we bereiken. Hoe het doel bereikt werd, mocht men binnen de kaders van de doctrine zelf bepalen. Dit leidde tot zeer snel en flexibel handelende eenheden, die voor hun tegenstanders moeilijk te grijpen waren.

De battlefield performance van het Pruisisch/Duitse leger was daardoor te allen tijde veel hoger dan die van hun tegenstanders. Ook nu worden nog varianten van Auftragstaktik gebruikt door het Duitse en Nederlandse leger, zelfs het Amerikaanse leger experimenteert – 200 jaar na de introductie van Auftragstaktik in het Pruisische leger! – met een variant, genaamd mission command.

Deze weinig gekende schat aan ervaring levert inzichten op over de randvoorwaarden die voor succesvol werken met zelfstandige eenheden noodzakelijk zijn en wanneer men het concept wel en wanneer niet kan gebruiken.

 

Rondom dit of één van onze andere thema’s bieden wij een breed scala aan producten en diensten; van verdieping per thema, masterclasses, trainingen, cursussen, lezingen en workshops tot en met intensievere begeleidings-, adviserings- en organisatieontwikkelingstrajecten. Tevens bieden wij mini-masterclasses aan als introductie op dit of één van onze andere thema’s.

 

Heeft u vragen of wilt u meer weten over dit of één van onze andere thema’s, of over wat het Maurits Instituut voor u kan betekenen, klik dan op de onderstaande knop of bel ons op 070 – 206 00 16

 

Meer info Opleidingen