Besluitvorming

Het proces om te komen tot een besluit wordt nogal eens onderschat. In militaire organisatie is dit een proces waarbij het te bereiken doel centraal staat en waarbij alle belangrijke en minder belangrijke factoren worden meegewogen.

Besluitvorming is een continu proces en heeft een cyclisch karakter: Plan-Do-Check-Act. Ook na het nemen van het besluit over de uitvoering van een ontvangen of zelf geformuleerde opdracht, stopt de besluitvorming niet. Besluitvorming 02Besluitvorming is onlosmakelijk verbonden met leidinggeven en bevelvoering. In militaire organisatie heet dit commandovoering. Bevel voeren is het communiceren en vertalen ‘’door de rangen heen’’ van een, na zorgvuldig overleg over haalbaarheid en risicoanalyse, gekozen plan wat vastgelegd wordt in een bevel. Wat meestal  schriftelijk en mondeling wordt toegelicht.  Besluitvorming wordt voorbereid met een staf, waarbij uiteindelijk 1 man, de commandant, het besluit neemt en ervoor verantwoordelijk is.

Commandovoering is ook in civiele omgevingen een goed hanteerbare managementfilosofie en –methode. Het bied helderheid en houvast in een oerwoud aan managementhypes. Het woord commandovoering wordt vaak ten onrechte verward met het zonder tegenspraak opvolgen van bevelen van 1 man aan de top. Maar als dat echt zo zou verlopen in een moderne krijgsmacht dan is de strijd op de eerste dag verloren.

 

Rondom dit of één van onze andere thema’s bieden wij een breed scala aan producten en diensten; van verdieping per thema, masterclasses, trainingen, cursussen, lezingen en workshops tot en met intensievere begeleidings-, adviserings- en organisatieontwikkelingstrajecten. Tevens bieden wij mini-masterclasses aan als introductie op dit of één van onze andere thema’s.

 

Heeft u vragen of wilt u meer weten over dit of één van onze andere thema’s, of over wat het Maurits Instituut voor u kan betekenen, klik dan op de onderstaande knop of bel ons op 070 – 206 00 16

 

Meer info Opleidingen