Sturen vanuit de voorste linie & Auftragstaktik

Sturen vanuit de voorste linie & Auftragstaktik

Mini-masterclass | Masterclass | Workshop | Begeleiding en Implementatie

Auftragstaktik, ook wel mission command genoemd, is een besturingsconcept waarbij een zeer grote mate van decentralisatie van verantwoordelijkheden en bevoegdheden centraal staat.

De Pruisische legerleiding kwam in 1805, na de evaluatie van de door hen verloren slag bij Jena, tot de conclusie dat men elke ambitie op het terrein van centrale aansturing op het slagveld moest laten varen. De vraag was welke mate van aansturing wel mogelijk is binnen de chaos van het slagveld. De Pruisen leerde van hun fouten en ontwikkelden het besturingsconcept Auftragstaktik, Führen durch Aufträge.

In tegenstelling tot wat men over het algemeen denkt, kende het Pruisisch/Duitse leger (na de invoering van Auftragstaktik) een zeer grote mate van decentralisatie van verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Van de manschappen werd zelfstandig denken en eigen initiatief verwacht; ook lag de nadruk op samenwerking tussen alle legeronderdelen onder alle omstandigheden.

Dit stelde zeer hoge eisen aan officieren, onderofficieren en manschappen. Deze kregen een Auftrag, een opdracht met een duidelijk doel: Wat moeten we bereiken. Hoe het doel bereikt werd, mocht men binnen de kaders van de doctrine zelf bepalen. Dit leidde tot zeer snel en flexibel handelende eenheden, die voor hun tegenstanders moeilijk te grijpen waren. De battlefield performance van het Pruisisch/Duitse leger was daardoor te allen tijde veel hoger dan die van hun tegenstanders.

Ook nu worden nog varianten van Auftragstaktik gebruikt door het Duitse en Nederlandse leger, zelfs het Amerikaanse leger experimenteert – 200 jaar na de introductie van Auftragstaktik in het Pruisische leger! – met een variant, genaamd mission command.

Dit begrip dook in de jaren ‘50 van de vorige eeuw op in de Amerikaanse managementliteratuur als Management by Objectives. In de tussentijd was dit Pruisisch/Duitse besturingsconcept met zijn nadruk op zelfstandigheid én samenwerking uitvoerig in de meest veeleisende en dynamische omstandigheden getest door miljoenen Duitse soldaten tijdens de Tweede Wereldoorlog . Het maakte dat de Geallieerde tegenstanders naar eigen zeggen alleen een kans van slagen hadden bij een 3:1 overwicht.

Wij bieden

Auftragstaktik geeft u een helder beeld aan welke voorwaarden uw organisatie, leidinggevenden, teams en medewerkers moeten voldoen om daadwerkelijk eigenstandig te kunnen handelen. Het geeft deze randvoorwaarden duidelijk weer zodat u weet waar u aan toe bent en welke uitdagingen op het terrein van organisatieontwikkeling voor u van belang zijn. Door de uitgangssituatie van uw organisatie aan deze randvoorwaarden te toetsen, weet u waar u staat en krijgt u een beeld van het traject dat u moet doorlopen om te voldoen aan alle voorwaarden van Auftragstaktik.

Brochure - Masterclass - Sturen vanuit de voorste linie - Cover

Heeft u vragen of wilt u één van deze producten boeken? Bel ons, we zijn bereikbaar op 085 – 06 56 276.

U kunt ook gebruik maken van het contactformulier door op de groene knop te klikken.