Resilience Awareness Survey

Maak kennis met het thema Resilience en krijg een beeld van het weerstandsvermogen, de veerkracht – de Resilience – van uw organisatie, afdeling of team.

 

Resilience ofwel de veerkracht van een organisatie is de capaciteit van de organisatie om te anticiperen en te reageren op verandering en grote onvoorziene gebeurtenissen (crisis), te overleven én hier sterker door te worden.

 
Het platform Koplopers in de Zorg is geïnteresseerd in de Resilience van zorgorganisaties. Aangezien de politiek de grootste ‘disruptor’ is in de zorg is het interessant om te kijken waar een ieder staat aan het begin van een nieuwe kabinetsperiode. Daarnaast is het überhaupt goed om eens in de zoveel tijd na te gaan hoe weerbaar en wendbaar je organisatie is. Vandaar deze Resilience Awareness Survey.

 
De Resilience Awareness Survey dient voor u enerzijds als kennismaking met het thema Resilience, anderzijds levert het een idee op over hoe uw organisatie, afdeling of team is voorbereid op onverwachte gebeurtenissen of (be)dreigingen.

 
Na het afronden van de Survey ontvangt u, na uiterlijk 10 werkdagen, een exemplaar van het Survey-rapport. We wensen u veel plezier bij het invullen van de Survey en gaan er van uit dat de resultaten van de Survey leiden tot nieuwe inzichten.

 
Na het invullen van de onderstaande gegevens begint de survey.

 

Instructie


Bij het beantwoorden van de onderstaande vragen heeft u de volgende keuzes:

1; helemaal oneens
2; oneens
3; neutraal
4; eens
5; helemaal eens

Als onze organisatie getroffen zou worden door een onverwachte gebeurtenis of crisis, dan is er goed leiderschap aanwezig.
In onze organisatie zijn mensen vastbesloten om door te werken totdat een probleem is opgelost.
We monitoren proactief onze sector om zo vroegtijdig bijzonderheden of problemen te kunnen signaleren.
Ook moeilijke beslissingen kunnen we snel nemen.
We staan bekend om ons vermogen om onze kennis op nieuwe manieren te gebruiken.
Wij onderhouden goede relaties met partijen waarmee we mogelijk zouden moeten samenwerken in geval van een onvoorziene gebeurtenis of crisis.
Als mensen op sleutelposities niet beschikbaar zijn, zijn er altijd anderen die hun rol kunnen overnemen.
Er zijn maar weinig belemmeringen die ons ervan weerhouden om goed met andere organisaties samen te werken.
Onze organisatie houdt voldoende resources achter de hand om onverwachte veranderingen of gebeurtenissen op te kunnen vangen.
We hebben duidelijke prioriteiten gesteld voor wat tijdens en na een crisis van belang is.
Onze attitude is erop gericht om altijd klaar te staan om op het onverwachte te kunnen reageren.
Ik geloof dat wij, kijkend naar onze rol, de juiste plannen hebben gemaakt om voorbereid te zijn op onverwachte situaties of crisis.
Wij zijn ervan overtuigd dat crisisplannen geoefend en getest moeten worden om effectief te zijn. Daarom besteden we hier de nodige aandacht aan.

Overige gegevens


Wij zouden het zeer op prijs stellen als u de onderstaande gegevens invult, dit is niet verplicht. 

Als u gereed bent kunt u onderaan de pagina op "Volgende" klikken. U wordt dan gevraagd uw naam en e-mailadres in te vullen. Deze gegevens hebben we nodig om u de uitslag/rapportage te kunnen toesturen.
Voor welke organisatie bent u werkzaam?
In welke branche is uw organisatie actief?
Wat is uw functie binnen de organisatie?
Welke van deze niveaus past het beste bij uw positie binnen de organisatie?
Hoeveel mensen werken er voor uw organisatie?
Naam (voor- en achternaam)
Email adres
Telefoon nummer