Prins Maurits als vroege Taylor

Generieke compagnie te voet onder Prins MauritsIn 1584 stond de toen zeventienjarige Prins Maurits voor de gigantische taak om voor de jonge republiek der Zeven Provinciën een leger op te bouwen dat de strijd aankon met de superieure Spaanse tercio’s. Deze regimenten hadden niet alleen over de gehele wereld gevochten en bestonden uit efficiënte en ervaren vakmensen, maar hadden ook een hoog moreel omdat ze streden vanuit een elan gebaseerd op hun nationaliteit en hun Katholieke overtuiging. Het leger dat prins Maurits had geërfd was een ‘slecht betaalde bandeloze soldateska’ dat grotendeels uit buitenlandse huursoldaten bestond.

Maurits had het nadeel dat hij de strijdlust van zijn soldaten niet kon aanwakkeren middels Vaderlandse leuzen. Dus moest hij andere wegen vinden. Hij professionaliseerde het krijgsbedrijf niet alleen door van de Republiek een regelmatige en goede betaling van zijn soldaten en officieren af te dwingen, maar vooral ook door het verhogen van het vakmanschap en het verbeteren van de organisatiestructuur. Zo verbeterde hij de effectiviteit door het verschrijven van geregelde oefeningen en de invoering van exercitie en training.

 

Daarnaast voerde hij een aantal innovaties door:

  • Hij liet alle wapenhandelingen als voorloper van Taylor analyseren en in tekeningen vastleggen; aldus ontstonden de eerste handboeken
  • Hij trainde de manschappen in allerlei exercities met als doel mensen snel en goed met hun ‘gereedschappen’ te laten omgaan
  • Hij verkleinde de compagnieën van 300 naar 100 man, waardoor de span of control werd verbeterd
  • Compagnieën werden per nationaliteit georganiseerd waardoor het groepsgevoel werd gestimuleerd
  • Compagnieën werden gecombineerd tot kleine tactische eenheden waardoor de flexibiliteit toenam.

 

Met de aldus gesmede efficiënte en gemotiveerde krijgsmacht wist hij de Spanjaarden succesvol te bestrijden en een groot deel van de Nederlanden te bevrijden. De innovaties van prins Maurits zijn eeuwenlang uitgangspunt geweest bij de opbouw van militaire organisaties en ook nu nog duidelijk herkenbaar in allerlei organisaties.

 

Profiteer deze maand nog van onze speciale prijs voor de masterclass reeks “Anders Kijken”.

 

Wilt u weten wat het Maurits Instituut in deze voor u kan betekenen, neem dan contact op met Jaap Jan Brouwer. Jaap Jan is te bereiken op nummer 06 – 55 35 59 99 of via jj.brouwer@maurits-instituut.nl