Hackers vormen een grote bedreiging voor uw bedrijfscontinuïteit

In een onlangs verschenen rapport over digitalisering waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving voor de gevolgen van een storing of hack van het elektriciteitsnetwerk. De steeds complexere ICT-toepassingen van deze tijd maken het elektriciteitsnetwerk kwetsbaarder voor storingen en uitval, maar zeer zeker ook voor cyberaanvallen.

Ook zonder een cyberaanval kan een klein probleem grote gevolgen hebben en leiden tot maatschappelijke ontwrichting, zo stelt het planbureau in haar rapport. Dit lijkt allemaal ver van ons bed, maar de kans hierop is zeer reëel. Lees verder.

5 speerpunten in leidinggeven

Er zijn veel parallellen tussen het bedrijfsleven en het Defensie.

De ‘uitdagingen’ van de manager en de militaire leidinggevende zijn vergelijkbaar. Met 1 cruciaal verschil: “Bij Defensie gaat het niet om winst of verlies, maar om mensenlevens.” Lees verder.

Captains of industry en het leger

Militaire terminologie was vroeger niet weg te denken uit het zakenjargon.

Echter, op internationale schaal ontwikkelen de Captains of industry nog steeds strategieën op basis van Sun Tzu’s ‘The Art of War’. Die aanpak van leidinggeven lijkt, na het opschorten van de dienstplicht, niet of nauwelijks meer toegepast te worden. Toch kun je op vlak van o.a. leiderschap, besluitvorming, teams en teamperformance nog heel wat leren van de krijgsmacht. Lees verder.

Vergroot je slagkracht

Elke organisatie heeft te maken met snel opeenvolgende veranderingen. Van managers wordt dan ook verwacht dat zij hier snel op reageren, of, beter nog, op anticiperen.

De wereld van vandaag wordt ook wel een VUCA wereld genoemd, een snelle, onzekere, complexe en vage en dubbelzinnige wereld. VUCA staat voor “Volatility, Uncertainty, Complexity en Ambiguity”. Vrij vertaald betekend dit snel veranderend, onzeker, complex en vaag. Het gaat dus om een continue veranderende markt met hoge onzekerheid en complexiteit die lang niet altijd helder is. Lees verder.

Hoe beschermt u de reputatie van uw organisatie?

Digitale diefstal, sjoemelen met emissiewaardes, stukjes plastic in chocola, ontvlambare smartphones, racistische uitlatingen van een directielid.

Misstappen van bedrijven, bedoeld of onbedoeld, iedereen heeft hierover wel eens iets over op tv gezien of over in de krant gelezen. Hoewel de aandacht van de media bij dit soort voorvallen meestal uitgaat naar grote bedrijven, is het zeker niet zo dat kleinere ondernemers of MKB-ers hier niet mee te maken kunnen krijgen. Zeker in deze tijden van social media kunnen klachten of ongunstige berichten zich razendsnel verspreiden en je bedrijf van de ene op de andere dag in een kwaad daglicht stellen. Lees verder.

ZIET U DOOR DE BOMEN HET BOS NOG?

Lean, Agile, Scrum, Business Proces Re-engineering, Six Sigma, Disruptie, Zelfsturing, Holocracy, Growth Hacken, et cetera.

De afgelopen jaren heeft u waarschijnlijk allerlei (nieuwe) managementmodellen voorbij zien komen, ermee gewerkt, ze geïmplementeerd of er weer afscheid van genomen. Ondanks dat deze managementmodellen uw organisatie hopelijk veel gebracht hebben kampen veel managers toch met de belangrijke vraagstukken. Lees verder.