Maurits Instituut van start

Een kijk achter de schermen van de krijgsmacht kan organisaties en bedrijfsleven helpen sneller en doeltreffender te anticiperen op een wereld die complexer wordt en steeds sneller verandert. Overleven in sterk wijzigende en complexe omstandigheden en omgeving. Strategisch denken, de juiste positie veroveren en verdedigen. Met een team gezamenlijk naar het doel, ook als het heel zwaar wordt. Doorgaan, ook als er een teamlid wegvalt. Leren van fouten en verbeteren. Tegenslagen verwerken en er sterker uitkomen. Dit zijn omstandigheden waar militaire organisaties, dagelijks, mee te maken krijgen en waar zij heel goed in zijn. De initiatiefnemers van het Maurits Instituut, Onno Ruiter, Jaap Jan Brouwer en Rob Evers (v.l.n.r.) hebben onderkend dat kennis, inzichten en ervaringen van militaire organisaties van toegevoegde waarde zijn voor bedrijven en andere civiele organisaties. Om het beschikbaar stellen van deze kennis, inzichten en ervaringen te realiseren is op 13 oktober 2014 het Maurits Instituut opgericht. Het Instituut is vernoemd naar prins Maurits van Oranje (1576 – 1625). Maurits was een slimme en doortastende hervormer. Hij vond het flexibele team uit. Met een duidelijke leider, die zijn mensen zelf traint. Met discipline, een doctrine en met drills. Daarmee werden standaard handelingen getraind zodat er tijd over […]

Officiële oprichting Maurits Instituut

Maandag 13 oktober is het dan zover, de officiële oprichting van het Maurits instituut. Hoewel Jaap Jan Brouwer, Onno Ruiter en Rob Evers al geruime tijd bezig zijn met het opzetten van het Maurits instituut moeten de handtekeningen nog gezet worden. Het Maurits Instituut heeft zich laten inspireren, en doet dat nog steeds, door militaire organisaties die op het scherpst van de snede moeten opereren in sterk concurrerende en complexe omgevingen. Net als veel andere organisaties dat doen, maar toch anders. Ons doel is dan ook om militaire kennis en ervaring toegankelijk te maken voor organisaties en bedrijfsleven en zo de prestaties in deze organisaties te verhogen. Daartoe organiseren we seminars, symposia en trainingen.

‘Innovatie door innig samenwerken’

Dit artikel uit Management Scope Magazine (managementscope.nl) is een prachtig voorbeeld van wat civiele organisaties  van militaire organisaties kunnen leren, en andersom natuurlijk. Dit is precies waar het Maurits Instituut voor staat.   09-09-2014 | Interviewer: Manon van Beek | Auteur: Paul Groothengel | Beeld: Marcel Bakker Alliander-ceo Peter Molengraaf en hoofddirecteur bedrijfsvoering van het ministerie van Defensie Arie Jan de Waard ontdekken de parallellen tussen hun sectoren, waar veiligheid en innovatie centraal staan. Wat hebben Defensie en netbeheerder Alliander gemeen? Meer dan je op het eerste gezicht zou zeggen. Voor beide zijn veiligheid en innovatie cruciaal. Hun speelveld verandert snel en hevig. En ze werken steeds vaker samen met ketenpartners en kennisinstituten. Peter Molengraaf, ceo van Alliander, werkt al zijn hele leven in de energiesector. Als jonge ingenieur begon hij bij Shell, daarna stapte hij over naar Nuon. In 2009 zorgde de Splitsingswet ervoor dat het netwerkbedrijf van Nuon, dat toen al werd geleid door Molengraaf, werd afgescheiden en zelfstandig doorging als Alliander. Schout-bij-nacht Arie Jan de Waard is hoofddirecteur bedrijfsvoering bij het ministerie van Defensie. Daarnaast is hij Vlagofficier van de technische dienst bij de Koninklijke Marine.   Wat is het belang van innovatie binnen uw organisatie? De Waard: ‘Voor Defensie is innovatie onmisbaar. Het moet in onze […]

Onverwachte introductie Maurits Instituut

De ingezonden brief van Rob Evers is geheel onverwacht toch geplaatst in de Volkskrant van 16 sept. Daardoor is geheel onverwacht is de “introductie” van het Maurits Instituut nu via een artikel in de krant gebeurt. Wie had dat gedacht? De “echte” officiële start en introductie van het Maurits Instituut volgen spoedig, later hierover meer.

‘’Op de fiets tegen IS? Echt niet!’’

In het artikel  doen Terpstra en de Vries (Volkskrant, 11 september) een pleidooi om het imago van Defensie op te poetsen. Dat zou minstens even belangrijk zijn dan het budgettair-financiële beleid.Als reserveofficier ben ik het daar helemaal mee eens, en daarom wil ik aanmerkelijk verder gaan in de aanbevelingen die ze in het artikel doen. Maar het gaat niet om oppoetsen. Oppoetsen is niet nodig, het koper op de uniformen blinkt fantastisch, we zien het alleen te weinig buiten de kazerne (behalve dan straks op Prinsjesdag). Het gaat om veel vaker te laten zien hoe het blinkt. En niet alleen in het zo fraaie uniform wat bij bijzondere gelegenheden gedragen wordt. Uitblinken doen de militairen in zware omstandigheden op missies en in sportprestaties, in opleidingen en onderlinge competities, maar de vorming van competenties en karakters die van grote waarde kunnen zijn voor de maatschappij, dat blijft teveel verborgen. Leiderschap, doorzettingsvermogen, teambinding, een hoog moreel, kameraadschap, opofferingsgezindheid, het zijn kernwaarden van de krijgsmacht maar onderbelicht in de maatschappij als geheel. Ik werk twee punten van de auteurs uit en voeg er een middel aan toe. Zeker heeft de politiek een rol en ja, ook het onderwijs. Nederland heeft weliswaar niet een […]

Oprichting van het Maurits Instituut – fase 1

Op 17 juni heeft het eerste gesprek met notaris mr. J.K. Schmitz (Sef) plaatsgevonden omtrent de oprichting van het Maurits Instituut.  Ondanks dat we geïnformeerd dachten te zijn, heeft hij zeker zijn nut bewezen. Zo zie je maar weer. Nadat later deze maand de concept statuten zijn goedgekeurd zal het Maurits Instituut worden ingeschreven in het handels register. Een feestelijk moment waar lang naartoe gewerkt is en wat niet onopgemerkt voorbij zal gaan. Wanneer dit zal zijn volgt…