Oprichting van het Maurits Instituut – fase 1

Op 17 juni heeft het eerste gesprek met notaris mr. J.K. Schmitz (Sef) plaatsgevonden omtrent de oprichting van het Maurits Instituut.  Ondanks dat we geïnformeerd dachten te zijn, heeft hij zeker zijn nut bewezen. Zo zie je maar weer. Nadat later deze maand de concept statuten zijn goedgekeurd zal het Maurits Instituut worden ingeschreven in het handels register. Een feestelijk moment waar lang naartoe gewerkt is en wat niet onopgemerkt voorbij zal gaan. Wanneer dit zal zijn volgt…