OTOpia foto gallery

Op 27 mei 2015 zijn de eerste stenen gelegd voor de bouw van OTOpia. Opleiders en trainers werkzaam in de (semi)publieke crisisbeheersing en hulpverlening hebben op deze dag hard gewerkt aan het versterken van hun netwerk en onderlinge band door o.a. een stukje teambuilding, zij hebben start gemaakt met het opstellen van een gezamenlijk OTOTELSim manifest, er zijn gezamenlijk diverse crisisscenario’s doorlopen en er is “heftig” gedebatteerd over verschillende stellingen.

Hieronder vindt u een eerste selectie van de foto’s van deze geslaagde dag.