Crew Resource Management (CRM) plus

Crew Resource Management (CRM) plus

Mini-masterclass | Masterclass | Workshop | Begeleiding en Implementatie

Wat is CRM?

Crew Resource Management (CRM) wordt door ons omschreven als een management methodiek voor het gebruik in een systeem  waar gebrekkig of ineffectief gedrag kan leiden tot (een kettingreactie van) fouten met de uiteindelijke ineenstorting van dat ‘systeem’ als gevolg.

Bij CRM staat het team als geheel centraal. Met een team een gemeenschappelijk doel bereiken, dat is waar CRM over gaat. Het gaat bij CRM niet alleen om individuele competenties, maar vooral ook om teamcompetenties.

CRM heeft zijn oorsprong in de luchtvaart en defensie. Het is ontstaan in de jaren tachtig na de Tenerife ramp, als een gevolg van dramatisch verlopen interacties in de cockpit. Met grip op de ‘’human factor’’, die verantwoordelijk is voor 75% van ongevallen, is de luchtvaart inmiddels een factor 10 veiliger geworden.

Na de luchtvaart, waarin CRM nu een verplicht onderdeel is voor samenwerkende teams, begint ook in andere sectoren en organisaties de winst van CRM door te dringen en wordt het managementprincipe gebruikt bij Defensie onderdelen, afdelingen binnen ziekenhuizen, de internationale scheepvaart en High Risk Organisations (HRO’s) zoals kerncentrales. Daarnaast wordt CRM steeds vaker toegepast in de zakelijke omgevingen.

CRM gaat vooral over de procedurele en rationele (niet-technische) vaardigheden als; besluitvorming, aanpassingsvermogen, opdrachtanalyse, communicatie, leiderschap en assertiviteit.

Waarom CRM?

Als u bijvoorbeeld een van de volgende situaties herkent, kan CRM voor u en uw team van grote waarde zijn.

CRM plus

Het met een team een gemeenschappelijk doel bereiken, dat is waar CRM over gaat. Echter, als we dat alleen doen vanuit een rationele benadering, vergeten we de MENS, het teamlid, met al zijn onzichtbare mentale processen.

CRM plus voegt groepsdynamiek en psychosociale aspecten toe aan conventionele CRM. Processen die zich ”onder de radar” afspelen binnen het team, maar wel in grote mate bijdragen aan het wel of niet behalen van het gemeenschappelijke doel. Daarbij integreren wij de jarenlange kennis en ervaring van de krijgsmacht op dit gebied.

CRM plus heeft een “harde” kant, threat- and error management, en een “zachte” kant, het groepsdynamische proces.

Voor wie?

CRM voegt waarde toe aan  teams uit alle sectoren. Denk hierbij bijv. aan:

Wij bieden

We hebben een duidelijk beeld van de randvoorwaarden voor een succesvolle introductie van CRM in de vorm van organiseren 2.0 of het werken met zelfsturende/zelforganiserende teams. Door de uitgangssituatie van uw organisatie aan deze randvoorwaarden te toetsen, weet u waar u staat en krijgt u een beeld van het traject dat u moet doorlopen om te voldoen aan alle voorwaarden van CRM.

Rondom CRM plus bieden wij een breed scala aan producten en diensten, van een CRM plus “Tasting”, een masterclasses tot een Trainingscyclus voor teams.

Brochure - CRM - Cover v1.0

 Heeft u vragen of wilt u op de meer weten over één van deze producten of diensten? Klik dan op de onderstaande knop of bel ons op 085 – 06 56 276.