Crew Resource Management (CRM) plus

Crew Resource Management (CRM) plus

Mini-masterclass | Masterclass | Workshop | Begeleiding en Implementatie

Wat is CRM?

Crew Resource Management (CRM) wordt door ons omschreven als een management methodiek voor het gebruik in een systeem  waar gebrekkig of ineffectief gedrag kan leiden tot (een kettingreactie van) fouten met de uiteindelijke ineenstorting van dat ‘systeem’ als gevolg.

Bij CRM staat het team als geheel centraal. Met een team een gemeenschappelijk doel bereiken, dat is waar CRM over gaat. Het gaat bij CRM niet alleen om individuele competenties, maar vooral ook om teamcompetenties.

CRM heeft zijn oorsprong in de luchtvaart en defensie. Het is ontstaan in de jaren tachtig na de Tenerife ramp, als een gevolg van dramatisch verlopen interacties in de cockpit. Met grip op de ‘’human factor’’, die verantwoordelijk is voor 75% van ongevallen, is de luchtvaart inmiddels een factor 10 veiliger geworden.

Na de luchtvaart, waarin CRM nu een verplicht onderdeel is voor samenwerkende teams, begint ook in andere sectoren en organisaties de winst van CRM door te dringen en wordt het managementprincipe gebruikt bij Defensie onderdelen, afdelingen binnen ziekenhuizen, de internationale scheepvaart en High Risk Organisations (HRO’s) zoals kerncentrales. Daarnaast wordt CRM steeds vaker toegepast in de zakelijke omgevingen.

CRM gaat vooral over de procedurele en rationele (niet-technische) vaardigheden als; besluitvorming, aanpassingsvermogen, opdrachtanalyse, communicatie, leiderschap en assertiviteit.

Waarom CRM?

Als u bijvoorbeeld een van de volgende situaties herkent, kan CRM voor u en uw team van grote waarde zijn.

CRM plus

Het met een team een gemeenschappelijk doel bereiken, dat is waar CRM over gaat. Echter, als we dat alleen doen vanuit een rationele benadering, vergeten we de MENS, het teamlid, met al zijn onzichtbare mentale processen.

CRM plus voegt groepsdynamiek en psychosociale aspecten toe aan conventionele CRM. Processen die zich ”onder de radar” afspelen binnen het team, maar wel in grote mate bijdragen aan het wel of niet behalen van het gemeenschappelijke doel. Daarbij integreren wij de jarenlange kennis en ervaring van de krijgsmacht op dit gebied.

CRM plus heeft een “harde” kant, threat- and error management, en een “zachte” kant, het groepsdynamische proces.

Voor wie?

CRM voegt waarde toe aan  teams uit alle sectoren. Denk hierbij bijv. aan:

Wij bieden

We hebben een duidelijk beeld van de randvoorwaarden voor een succesvolle introductie van CRM in de vorm van organiseren 2.0 of het werken met zelfsturende/zelforganiserende teams. Door de uitgangssituatie van uw organisatie aan deze randvoorwaarden te toetsen, weet u waar u staat en krijgt u een beeld van het traject dat u moet doorlopen om te voldoen aan alle voorwaarden van CRM.

Rondom CRM plus bieden wij een breed scala aan producten en diensten, van een CRM plus “Tasting”, een masterclasses tot een Trainingscyclus voor teams.

Omschrijving:
Kennismaking met het concept van CRM. De CRM “Tasting” is geschikt voor teams of individuele deelnemers.

Kosten: 
€ 550,-

Aantal deelnemers:
Max. 15

Duur:
2 uur

Locatie:
In-company. Een “Tasting” op één van onze locatie is uiteraard ook mogelijk. Prijzen zijn in dat geval in overleg en afhankelijk van uw wensen.

Omschrijving:
Inleiding en verdieping in CRM, vertaling naar de eigen praktijk en discussie. In overleg met de klant worden 2 onderwerpen nadrukkelijker, in theorie en praktijk. De CRM masterclass is geschikt voor teams of individuele deelnemers.

Kosten:
€ 3.975,-

Aantal deelnemers:
6 tot 10

Duur:
1 dag

Locatie:
In-company. Een “Tasting” op één van onze locatie is uiteraard ook mogelijk. Prijzen zijn in dat geval in overleg en afhankelijk van uw wensen.

Omschrijving:
Teams worden de CRM principes en vaardigheden aangeleerd en beoefenen deze in uitdagende scenario’s.

Resultaat:
Deelnemers leren hoe ze effectief en veilig kunnen samenwerken, al dan niet onder druk/stress.

Duur:

Totaal 4 sessies van 1 dag desgewenst aangevuld met persoonlijke coaching.

Dag 1:Simulatie; cursisten worden in een situatie gebracht waarin zij het belang van de aandachtsgebieden van CRM zelf ervaren.
Dag 2:Inhoudelijke behandeling CRM en de vertaling van de ervaringen van de simulatie naar de praktijk.
Dag 3 (+7):Groepsdynamiek
Dag 4 (+30):Teammeeting en After Action Review

 

Locatie en Kosten:
M.b.t. de simulatie zijn er meerdere mogelijkheden, van een table-top / war game tot echte Boeing 737 simulator.

De locatie is mede van afhankelijk van de gekozen simulatie, evenals de kosten voor de training. Desgewenst kan een deel van de training in-company plaatsvinden.

Omschrijving:
De Train-the-Trainer cursus is voor organisaties die CRM willen implementeren binnen hun organisatie d.m.v. eigen trainers.

Resultaat:
Na de Train-the-Trainer cursus/training zijn uw trainers in staat om CRM trainingen te verzorgen  binnen uw organisatie. 

Duur:
Een opzet voor een CRM train-the-trainer cursus kan er bijv. als volgt uitzien:

Dag 1:Simulatie; cursisten worden in een situatie gebracht waarin zij het belang van de aandachtsgebieden van CRM zelf ervaren.
Dag 2:Inhoudelijke behandeling CRM en de vertaling van de ervaringen van de simulatie naar de praktijk.
Dag 3:Vervolg inhoudelijke behandeling CRM aangevuld met Groepsdynamiek.
Dag 4:Inrichten CRM-training door nieuwe CRM-trainers, uniforme aanpak herkenbaar voor alle toekomstige cursisten.
Dag 5:Oefeningen/begeleiden in het geven van de CRM-training en evaluatie.

De sessies kunnen variëren van 1 dag tot een halve dag en desgewenst kunnen we tijd inruimen voor aangevulde persoonlijke coaching.

Locatie en Kosten:
De Train-the-Trainer cursus is opgezet voor organisaties die CRM willen implementeren binnen hun organisatie d.m.v. eigen trainers. Omdat ieder organisatie anders is is de cursus grotendeels maatwerk.

De locatie is mede van afhankelijk van de gekozen simulatie, evenals de kosten voor de training. Desgewenst kan een deel van de training in-company plaatsvinden.

M.b.t. de simulatie zijn er meerdere mogelijkheden, van een table-top / war game tot echte Boeing 737 simulator.

Wij helpen u graag bij het implementeren van CRM in uw organisatie. Een traject kan bestaan uit begeleiding van aangewezen functionarissen of het volledig opleiden en trainen van de hele, of gedeeltelijke, organisatie in CRM, en alles daar tussenin.

Brochure - CRM - Cover v1.0

 Heeft u vragen of wilt u op de meer weten over één van deze producten of diensten? Klik dan op de onderstaande knop of bel ons op 085 – 06 56 276.