Ondernemers Zuid-Nederland leren militair leiderschap

Werkgevers en ondernemers uit Limburg, Noord-Brabant en Zeeland volgen enige weken geleden een leiderschapstraining op Vliegbasis Woensdrecht. Het programma heeft vooral een militair karakter. Zo richtte het gezelschap zelf een bivak in en namen ze als team de hindernisbaan.

 

Ondernemers op hindernisbaan van Defensie.Door de leiderschapstraining leren de 25 deelnemers uit de regio van elkaars inzichten op het gebied van leidinggeven. Zo doen bijvoorbeeld de directeuren van de Efteling en de ABN AMRO in Eindhoven mee. Anderen zijn bijvoorbeeld van de Maastricht University School of Business, Delicia International en Van Bedaf Machines. Het versterkt de band tussen de ondernemers onderling en met de luchtmacht die met haar hoofdkwartier en 4 vliegbases in Noord-Brabant huist.

 

Relatie Defensie-bedrijfsleven

Militair geeft voor militaire vrachtauto training aan ondernemers.De Dienst Militair Leiderschap en Opleidingen verzorgde de cursus. De opleiding werd mede geïnitieerd door het Platform Defensie-Bedrijfsleven, dat de relatie tussen krijgsmacht en ondernemers wil versterken. Dit overlegorgaan wordt voorgezeten door plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten luitenant-generaal Hans Wehren en de voorzitter werkgeversorganisatie VNO-NCW Hans de Boer.

De laatste leiderschapstraining was in 2012. De afgelopen 3 jaar vergde het teveel capaciteit vanwege reorganisatie van de vliegbasis.