Wat doen wij

Wat doen wij

Het Maurits Instituut vertaalt militaire kennis, inzichten en ervaringen op het terrein van management en leiderschap naar bruikbare toepassingen voor bedrijven, instellingen en andere organisaties, met als doel ze te inspireren, hun prestaties te verhogen en de (bedrijfs)continuïteit te waarborgen.

Het Maurits Instituut realiseert dit door de kennis en ervaring van twee domeinen, civiel en militair, te combineren. Ons kijken, denken en doen is dus anders als het gaat om uw vraagstukken.

“Anders KIJKEN, anders DENKEN, anders DOEN”

Waarom?

De oprichters en associates van het Maurits Instituut hebben een militaire en civiele achtergrond (of affiniteit). Kijkend door onze militaire bril hebben we gezien dat organisaties veel kunnen leren van de kennis en ervaring van de Krijgsmacht, met name op het gebied van leiderschap en management. 

In de loop der tijden hebben militaire organisaties veel geïnvesteerd in de sociologische en psychologische dimensies van hun organisaties en de wijze waarop teams daarbinnen opereren. Ze hebben bovendien deze theoretische kennis in de praktijk gebracht en de ervaringen benut om hun kennis verder te ontwikkelen.

Ons doel is om met militaire kennis en ervaring organisaties te inspireren, teneinde hun prestaties te verhogen en de (bedrijfs)continuïteit te waarborgen.

Hoe?

Militairen zijn in staat om onder de meest uiteenlopende omstandigheden en situaties hun doel te bereiken, ook als het even tegenzit. Dit komt doordat de onderstaande thema’s verweven zitten in alles wat ze doen.

Deze thema’s zijn op zich niet bijzonder, ze komen voor in elke organisatie. Het verschil is echter dat voor militairen deze thema’s onlosmakelijke met elkaar verbonden. De één kan niet zonder de andere èn dat zien wij het bij veel organisaties nog wel eens anders. 

Wij hebben de militaire kennis en ervaring rondom deze thema’s vertaalt naar toepassingen die bruikbaar zijn voor uw organisatie.

Heeft u vragen over wat het Maurits Instituut voor u kan betekenen, klik dan op de groene knop of bel ons op 085 – 06 56 276.