Onze inspirator

Onze inspirator

Prins Maurits van Oranje

Toen Maurits van Oranje Nassau in 1589 het commando over de Nederlandse troepen overnam stond hij voor een schier kansloze opdracht. Er werd op alle fronten verloren. De staatse troepen kregen er op het slagveld keer op keer van langs, de organisatie van de legers klopte van geen kant, het moreel was laag en de schatkist leeg.

Maar binnen een aantal jaren wist Maurits deze situatie te keren. Hij maakte van een volksopstand een georganiseerde -maar vooral ook succesvolle- strijd tegen de Spaanse overheerser.

Maar binnen een aantal jaren wist Maurits deze situatie te keren. Hij maakte van een volksopstand een georganiseerde -maar vooral ook succesvolle- strijd tegen de Spaanse overheerser. Hij hervormde de organisatie van zijn troepen, de training en de gevechtstactiek van de infanterie, hij gebruikte het beschikbare materieel optimaal en veroverde en verdedigde steden met nieuwe, guerilla-achtige technieken. Hij verschafte zichzelf vaak een voordeel op zijn tegenstander niet door met méér middelen, maar door meer slimheid, inventiviteit en daadkracht.

Daarmee keerde hij het tij in de tachtigjarige oorlog en zo wonnen we de slag bij Nieuwpoort. Maurits van Oranje staat nu nog bekend als een groot militair hervormer. Na zijn Trojaanse list met het Turfschip, waarmee hij Breda innam, was zijn reputatie als krijgsheer dusdanig gestegen dat de Staten-Generaal besloten hem meer geld voor het leger ter beschikking te stellen, waarna de Republiek nog vele militaire successen zou behalen.

Heeft u vragen over wat het Maurits Instituut voor u kan betekenen, klik dan op de groene knop of bel ons op 085 – 06 56 276.