Maurits Instituut

Maurits Instituut

Het Maurits Instituut vertaald militaire kennis, inzichten en ervaringen op het terrein van management en leiderschap naar bruikbare toepassingen voor bedrijven, instellingen en andere organisaties, met als doel ze te inspireren en hun prestaties te verhogen.

Hiermee spelen we in op de volatiele en grillige economie, het toenemende gevoel van onveiligheid, de disruptieve effecten van binnen- en buitenlandse ontwikkelingen en politieke besluiten en de behoefte aan nieuwe organiseervormen.

Het Maurits Instituut realiseert dit door de kennis en ervaring van twee domeinen, civiel en militair, te combineren. Ons kijken, denken en doen is dus anders als het gaat om uw vraagstukken.

“Anders KIJKEN, anders DENKEN, anders DOEN”

Onze veranderende wereld

Er is de afgelopen jaren veel veranderd in de wereld, landen zijn zich anders tot elkaar gaan verhouden, zwaartepunten in economische ontwikkeling zijn verschoven, markten zijn steeds meer opgesplitst in deelmarkten met een niche karakter, innovaties vinden sneller plaats en aan organisaties worden steeds hogere eisen gesteld. De vraag is hoe op deze veranderende wereld in te spelen. En van wie er veel te leren valt.

Ontwikkeling afgelopen eeuwen

Opmerkelijk genoeg hebben militaire organisaties in de afgelopen eeuwen eenzelfde ontwikkeling doorgemaakt. Militaire organisatie opereren, al sinds mensen heugenis, op het scherpst van de snede in een vaak sterk concurrerende en complexe omgevingen. Inspelen op, en gebruik maken van op deze omgeving is één van de belangrijkste succes bepalende factoren. Eén van de vele voorbeelden hiervan waren de Pruisen. Zij waren de early adopters: al in 1806, tijdens de evaluatie van de slag bij Jena, constateerden zij dat elke vorm van centrale aansturing tijdens een veldslag zinloos was. Het slagveld was gewoonweg te chaotisch om real time in te kunnen grijpen. Ze kozen voor een ver doorgevoerde vorm van decentralisatie en zelfstandig opererende teams met een focus op samenwerking.

Aanpassen aan de veranderende realiteit

Ook in beide wereldoorlogen werd voortdurend gekeken hoe organisaties het beste waren aan te passen aan de veranderende realiteit, innoveren en veranderen was de sleutel om te overleven. Veranderingen in de Oost-West hebben de afgelopen decennia op hun beurt hebben de nadruk verschoven van het klassieke conflict naar asymetrische conflicts. Deze ontwikkeling stelt geheel andere eisen aan manschappen, teams en de ondersteunende organisatie.
Voorbeelden hiervan zijn de missies van het Nederlands leger in de afgelopen jaren. Een ander goed voorbeeld zijn de Fransen die succesvol zijn met hun aanpak van kleinschalige missies in cultureel gevoelige contexten.

Proven knowledge

In de loop der tijden hebben militaire organisaties veel geïnvesteerd in de sociologische en psychologische dimensies van hun organisaties en de wijze waarop teams daarbinnen opereren. Ze hebben bovendien deze theoretische kennis in de praktijk gebracht en de ervaringen benut om hun kennis verder te ontwikkelen.

Militaire organisaties beschikken over proven knowledge op het terrein van psychologie en sociologie.

Het Maurits Instituut

Slechts een klein deel van deze proven knowledge op allerlei terreinen heeft echter de civiele maatschappij bereikt. Het Maurits Instituut brengt daar nu verandering in.

Ons doel is om organisaties meer wendbaar en weerbaar te maken. Hierdoor kunnen zij flexibel inspelen op veranderingen of (be)dreigingen en blijft de bedrijfscontinuïteit gewaarborgd.

Maurits Instituut

Prins Maurits van Oranje

Toen Maurits van Oranje Nassau in 1589 het commando over de Nederlandse troepen overnam stond hij voor een schier kansloze opdracht. Er werd op alle fronten verloren. De staatse troepen kregen er op het slagveld keer op keer van langs, de organisatie van de legers klopte van geen kant, het moreel was laag en de schatkist leeg.

Maar binnen een aantal jaren wist Maurits deze situatie te keren. Hij maakte van een volksopstand een georganiseerde -maar vooral ook succesvolle- strijd tegen de Spaanse overheerser.

Maar binnen een aantal jaren wist Maurits deze situatie te keren. Hij maakte van een volksopstand een georganiseerde -maar vooral ook succesvolle- strijd tegen de Spaanse overheerser. Hij hervormde de organisatie van zijn troepen, de training en de gevechtstactiek van de infanterie, hij gebruikte het beschikbare materieel optimaal en veroverde en verdedigde steden met nieuwe, guerilla-achtige technieken. Hij verschafte zichzelf vaak een voordeel op zijn tegenstander niet door met méér middelen, maar door meer slimheid, inventiviteit en daadkracht.

Daarmee keerde hij het tij in de tachtigjarige oorlog en zo wonnen we de slag bij Nieuwpoort. Maurits van Oranje staat nu nog bekend als een groot militair hervormer. Na zijn Trojaanse list met het Turfschip, waarmee hij Breda innam, was zijn reputatie als krijgsheer dusdanig gestegen dat de Staten-Generaal besloten hem meer geld voor het leger ter beschikking te stellen, waarna de Republiek nog vele militaire successen zou behalen.

Heeft u vragen over wat het Maurits Instituut voor u kan betekenen, klik dan op de groene knop of bel ons op 085 – 06 56 276.