Maurits Instituut

Het Maurits Instituut deelt militaire kennis, inzichten en ervaringen op het terrein van management en leiderschap met bedrijven en andere organisaties, met als doel ze te inspireren en hun prestaties te verhogen.

 

Hiermee spelen we in op de volatiele en grillige economie, het toenemende gevoel van onveiligheid, de disruptieve effecten van binnen- en buitenlandse ontwikkelingen en politieke besluiten en de behoefte aan nieuwe organiseervormen.

“Anders KIJKEN, anders DENKEN, anders DOEN”

 

Het Maurits Instituut realiseert dit door de kennis en ervaring van twee domeinen, civiel en militair, te combineren. Ons kijken, denken en doen is dus anders als het gaat om uw vraagstukken.

 

Wat doet het Maurits Instituut

Door middel van dialoog, seminars, masterclasses, cursussen, trainingen en advies, inspireert en ondersteunt het Maurits Instituut deelnemers tot initiatieven om de prestaties binnen hun organisaties te verbeteren.

 

Prins Maurits van Oranje

Toen Maurits van Oranje Nassau in 1589 het commando over de Nederlandse troepen overnam stond hij voor een schier kansloze opdracht. Er werd op alle fronten verloren. De staatse troepen kregen er op het slagveld keer op keer van langs, de organisatie van de legers klopte van geen kant, het moreel was laag en de schatkist leeg.

Maar binnen een aantal jaren wist Maurits deze situatie te keren. Hij maakte van een volksopstand een georganiseerde -maar vooral ook succesvolle- strijd tegen de Spaanse overheerser. Hij hervormde de organisatie van zijn troepen, de training en de gevechtstactiek van de infanterie, hij gebruikte het beschikbare materieel optimaal en veroverde en verdedigde steden met nieuwe, guerilla-achtige technieken. Hij verschafte zichzelf vaak een voordeel op zijn tegenstander niet door met méér middelen, maar door meer slimheid, inventiviteit en daadkracht.

Daarmee keerde hij het tij in de tachtigjarige oorlog en zo wonnen we de slag bij Nieuwpoort. Maurits van Oranje staat nu nog bekend als een groot militair hervormer. Na zijn Trojaanse list met het Turfschip, waarmee hij Breda innam, was zijn reputatie als krijgsheer dusdanig gestegen dat de Staten-Generaal besloten hem meer geld voor het leger ter beschikking te stellen, waarna de Republiek nog vele militaire successen zou behalen.