Risk Awareness Check

Hoe goed kan uw organisatie, afdeling of team tegen een stootje?

De Awareness Check dient voor u enerzijds als kennismaking met de verschillende onderwerpen rond het thema bedrijfscontinuïteit, anderzijds geeft het u een globaal beeld over hoe uw organisatie, afdeling of team is voorbereid op onverwachte gebeurtenissen of (be)dreigingen.

Aan het eind van de Awareness Check kunt u ervoor kiezen of u een rapport wilt ontvangen. Dit rapport ontvangt u vervolgens uiterlijk 5 werkdagen na het afronden van de check.

We wensen u succes bij het invullen van de Awareness Check en gaan ervan uit dat de resultaten van de check leiden tot nieuwe inzichten.

Instructie


Bij het beantwoorden van de onderstaande vragen heeft u de volgende keuzes:

1; helemaal oneens
2; oneens
3; neutraal
4; eens
5; helemaal eens

Als onze organisatie getroffen zou worden door een onverwachte gebeurtenis of crisis, dan is er goed leiderschap aanwezig.
In onze organisatie zijn mensen vastbesloten om door te werken totdat een probleem is opgelost.
We monitoren proactief onze sector om zo vroegtijdig bijzonderheden of problemen te kunnen signaleren.
Ook moeilijke beslissingen kunnen we snel nemen.
We staan bekend om ons vermogen om onze kennis op nieuwe manieren te gebruiken.
Wij onderhouden goede relaties met partijen waarmee we mogelijk zouden moeten samenwerken in geval van een onvoorziene gebeurtenis of crisis.
Als mensen op sleutelposities niet beschikbaar zijn, zijn er altijd anderen die hun rol kunnen overnemen.
Er zijn maar weinig belemmeringen die ons ervan weerhouden om goed met andere organisaties samen te werken.
Onze organisatie houdt voldoende resources achter de hand om onverwachte veranderingen of gebeurtenissen op te kunnen vangen.
We hebben duidelijke prioriteiten gesteld voor wat tijdens en na een crisis van belang is.
Onze attitude is erop gericht om altijd klaar te staan om op het onverwachte te kunnen reageren.
Ik geloof dat wij, kijkend naar onze rol, de juiste plannen hebben gemaakt om voorbereid te zijn op onverwachte situaties of crisis.
Wij zijn ervan overtuigd dat crisisplannen geoefend en getest moeten worden om effectief te zijn. Daarom besteden we hier de nodige aandacht aan.

Overige gegevens


Wij zouden het zeer op prijs stellen als u de onderstaande gegevens invult, dit is niet verplicht. 

Als u gereed bent kunt u onderaan de pagina op "Volgende" klikken. U wordt dan gevraagd uw naam en e-mailadres in te vullen. Deze gegevens hebben we nodig om u de uitslag/rapportage te kunnen toesturen.
Voor welke organisatie bent u werkzaam?
In welke branche is uw organisatie actief?
Wat is uw functie binnen de organisatie?
Welke van deze niveaus past het beste bij uw positie binnen de organisatie?
Hoeveel mensen werken er voor uw organisatie?
Naam (voor- en achternaam)
Email adres
Telefoon nummer