Resultaten Resilience Onderzoek 2018 – Zorg

Persoonlijke resultaten "Resilience onderzoek 2018"

In het onderstaande diagram vind je jouw persoonlijke resultaten van het Resilience onderzoek. De verticale as geeft je score weer, van 1 tot 10. De labels geven het thema van de stellingen weer. Onder het diagram staat een uitgebreide toelichting.

Toelichting

Het resilience onderzoek is opgebouwd uit 13 wetenschappelijk gevalideerde vragen over de thema’s die in het diagram staan vermeld. Elke vraag is dus gelinkt aan een thema. Per vraag kon een aantal punten behaald worden, min. 1 en max. 5. De behaalde punten per vraag zijn vervolgens omgerekend naar een cijfer.

De gekleurde vlakken geven de 3 hoofdcategorieën weer waar de vragen in onderverdeeld zijn.

  • Leiderschap en cultuur kenmerken
  • Netwerken en patnerschappen
  • Veranderingsbereidheid

Het resilience onderzoek levert een globaal beeld op van hoe veerkrachtig en flexibel jouw organisatie, afdeling of team is. Aan de hand van dit beeld kan worden afgeleid of jouw organisatie in staat is om te anticiperen en in te spelen op veranderingen en grote onvoorziene gebeurtenissen.

Met andere woorden, hoe flexibel en veerkrachtig jouw organisatie is.

Scoor je minder dan een 6 bij een bepaald thema,
dan is het aan te bevelen om extra aandacht aan dit thema te besteden.

Toelichting thema's

Hieronder vindt je een nadere toelichting van de thema’s van de vragen/stellingen zoals die vermeld staan in het diagram.

In tijden van onvoorziene gebeurtenissen of uitdagingen is sterk leiderschap niet alleen nodig voor goed management en besluitvorming, maar ook voor de permanente evaluatie van de plannen, strategieën en werkprogramma’s tegen organisatiedoelen.

Betrokkenheid van medewerkers die de relatie zien tussen hun werk en de veerkracht en het langetermijn-succes van de organisatie. Ze zijn gemotiveerd en gebruiken hun talenten om problemen op te lossen.

Medewerkers worden aangemoedigd om waakzaam te zijn op potentiële problemen, en oplettend te zijn op ”early warning signals”. Die dan ook snel; aan de leiding worden gemeld.

Medewerkers hebben de juiste bevoegdheid om beslissingen te nemen aangaande hun werkzaamheden. Daarnaast zijn de benodigde bevoegdheden gedelegeerd om snel te kunnen acteren of te reageren. Professionals worden betrokken in het besluitvormingsproces waar hun expertise waarde toevoegt of helpt bij de uitvoering van beslissingen.

Medewerkers worden gestimuleerd en gewaardeerd om hun kennis te gebruiken en zo met een innovatieve en creatieve benaderingen bestaande problemen op te lossen.

Om in moeilijke tijden of crisis toegang te krijgen tot relaties en resources van andere organisaties is het noodzakelijk om vooraf de juiste voorbereidingen te treffen en plannen te maken.

Benutten van aanwezige kennis. Kennis wordt effectief geborgd en gedeeld door de hele organisatie. Daarbij ligt sterk de focus op het altijd beschikbaar zijn van ritische informatie. Voorbeeld hiervan is het opvolgingsplanning voor sleutelfunctionarissen, opleidingsprogramma’s en lessons leant.

Ontschotting/integratie. Het terugdringen van sociale- en cultuurverschillen tussen teams, afdelingen en units die communicatie in de weg kunnen staan en kunnen zorgen voor ineffectiviteit manier van werken.

Het managen en inzetten van resources om de “business as usual” te kunnen waarborgen, en om extra capaciteiten in te kunnen zetten en te kunnen reageren op onvoorziene omstandigheden.

Eenheid van doelopvatting. De organisatie heeft een breed besef van wat de prioriteiten en van wat de minimale operationele vereisten zijn bij een onverwachte of ingrijpende gebeurtenis.

De gereedheid om te reageren op ”early warning signals” voordat ze escaleren in een bedreigende gebeurtenis of crisis.

Ontwikkelen en evalueren van plannen en manieren om de kwetsbaarheden van de organisatie in relatie tot de omgeving en de stakeholders te beheersen.

De deelname van management en medewerkers aan simulaties of scenarios met als doel de crisis strategieën, procedures en maatregelen te testen, en te beoefenen. Nieuwe plannen kunnen gevalideerd worden, andere mogelijkheden/oplossingen kunnen worden onderzocht en bestaande plannen kunnen (organisatie breed) beoefend worden. Stress Testing verhoogt de wendbaarheid en flexibiliteit.

Opmerking

Het resilience onderzoek bestaat slechts uit 1 vraag per thema en geeft daarmee slechts een globale indruk van hoe jouw organisatie, afdeling of team in staat is te anticiperen op verandering en grote onvoorziene gebeurtenissen.

Verhogen van veerkrachtig en flexibel

Onderzoek wijst uit dat minder dan de helft van de bedrijven en organisaties nadenkt of aandacht  besteed aan de veerkracht en flexibiliteit. 

Uit onze eigen gegevens blijkt dat slechts 27% van de bedrijven echt goed is voorbereid op het omgaan met, en anticiperen op  grote  onverwachte gebeurtenissen, veranderingen, (be)dreigingen of crisissituaties. Dat is best weinig. Hoe is dat bij jouw organisatie?

Stel, jouw organisatie behoort tot die groep die nog niet goed voorbereid is op het “onverwachte”, hoe zorg je er dan voor dat hier verbetering in komt?

We hebben een aantal mogelijkheden om je daarbij te helpen:

Om een representatiever beeld te krijgen van de risico’s die jouw team, afdeling of organisatie loopt, hebben wij een uitgebreide ResilienceScan. Deze scan bestaat uit 64 wetenschappelijk gevalideerde vragen en geeft een completer en betrouwbaarder beeld van de risico’s die jouw organisatie loopt op de eerder genoemde thema’s.

Je bent je ervan bewust dat de veerkracht en flexibiliteit van jouw organisatie nog te wensen overlaat. Tegelijkertijd besef je ook dat je te weinig kennis hebt om hier zelf mee aan de slag te gaan. Speciaal daarvoor hebben we verschillende opleidingen, trainingen en masterclasses. Vraag hier meer informatie aan.

Voor diegene die beseft dat de veerkracht en flexibiliteit binnen jouw organisatie serieuze aandacht nodig heeft, maar hier om wat voor reden dan ook, niet de juiste resources voor kan vrijmaken, bieden wij gedeeltelijk of geheel verzorgde maatwerk trajecten aan. Interesse? Bel of mail ons dan voor een vrijblijvend gesprek. We zijn te bereiken op nummer 085 – 06 56 276 of klik hier.