Masterclass reeks | Anders Kijken

Masterclass reeks | Anders Kijken

Een andere kijk op Strategie en Informatie, Leidinggeven en Uitvoering

De Masterclass reeks “Anders Kijken” is een unieke reeks masterclasses die zich, naast wat u kunt leren van andere bedrijven en organisatie, vooral richt op wat u kunt leren van militaire organisaties.

In een zestal masterclasses brengen we theorie en praktijk uit bedrijfsleven en militair bij elkaar. U zult zien wat de samenhang is tussen strategiebepaling, informatiemanagement, besluitvorming, team performance en leiderschap. Door de onderlinge discussies met deskundige begeleiding scherpt u uw blik op de materie. Middels het gebruik van praktijkgerichte cases laten we u complexe situaties doorleven. U ondervindt in verschillende realistische scenario’s hoe u de opgedane kennis kunt toepassen en daarmee in uw eigen organisatie in de toekomst het verschil kan maken.

Na het volgen van de masterclass reeks “Anders Kijken” zult u een andere kijk op Strategie en Informatie, Leidinggeven en Uitvoer hebben.

Waarom leren van militaire organisaties?

Militaire organisaties opereren al sinds mensenheugenis op het scherpst van de snede in complexe omgevingen. Slim inspelen op en gebruik maken van veranderende omgevingen is één van de belangrijkste succesbepalende factoren. Om die reden kunnen zij andere organisaties op allerlei terreinen inspireren. Ook zij kennen een groot aantal organisatievormen met de daarbij horende wijze van strategiebepaling, informatieverzameling, besluitvorming, leidinggeven en uitvoering.

Meer nog dan in het verleden hebben ze de afgelopen decennia geleerd om flexibel op elke verandering van in- en externe omstandigheden in te spelen. Deze flexibiliteit is ongekend en van levensbelang – in sommige gevallen letterlijk. Behalve raakvlakken zijn er ook verschillen: een militaire operatie ontplooien is immers echt wat anders dan een bedrijf winstgevend maken en houden.

Top sprekers

Om ervoor te zorgen dat deze masterclass reeks een waardevolle ervaring wordt hebben wij voor u een geweldige line-up van gastsprekers. Van hooggeplaatste (ex-)militairen en ondernemers, tot de man die, door het toepassen van militaire methodes, achter de schermen (mede)verantwoordelijk is voor vele Olympische successen.

Mis deze unieke masterclass reeks niet

De masterclass reeks “Anders Kijken” draait slechts 1x per jaar. Maak nu uw belangstelling bekend.

In onze brochure vindt u uitgebreide informatie over het deelnemersprofiel, de inhoud, de docenten en gastsprekers en deelnamekosten. 

Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op. We zijn bereikbaar op 085 – 06 56 276.

Cover - MCRAK - 02