Masterclass | Besturen in chaos & Auftragstaktik

Militaire inzichten als bron van inspiratie voor leiders en managers.

In het kort

Wat is het?

Auftragstaktik
“Chaos is de praktijk van het slagveld” en “geen enkel plan overleeft het eerste contact met de vijand”. Dit zijn zo maar een paar opvattingen over het functioneren van militaire organisaties. De vraag is welke mate van aansturing mogelijk is binnen de chaos van het slagveld. De Pruisen kwamen na evaluatie van de door hen verloren slag bij Jena in 1805 tot de conclusie dat men elke ambitie op het terrein van centrale aansturing op het slagveld moest laten varen. Zij ontwikkelden in de jaren daarna het besturingsconcept Auftragstaktik, Führen durch Aufträge.

In tegenstelling tot wat men over het algemeen denkt, kende het Pruisisch/Duitse leger een zeer grote mate van decentralisatie van verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Van de manschappen werd zelfstandig denken en eigen initiatief verwacht; ook lag de nadruk op samenwerking tussen alle legeronderdelen onder alle omstandigheden. Dit stelde zeer hoge eisen aan officieren, onderofficieren en manschappen. Deze kregen een Auftrag, een opdracht met een duidelijk doel: Wat moeten we bereiken. Hoe het doel bereikt werd, mocht men binnen de kaders van de doctrine zelf bepalen. Dit leidde tot zeer snel en flexibel handelende eenheden, die voor hun tegenstanders moeilijk te grijpen waren. De battlefield performance van het Pruisisch/Duitse leger was daardoor te allen tijde veel hoger dan die van hun tegenstanders. Ook nu worden nog varianten van Auftragstaktik gebruikt door het Duitse en Nederlandse leger, zelfs het Amerikaanse leger experimenteert – 200 jaar na de introductie van Auftragstaktik in het Pruisische leger! – met een variant, genaamd mission command.

Dit begrip dook meer dan 150 jaar later op de Amerikaanse managementliteratuur als Management by Objectives. In de tussentijd was dit Pruisisch/Duitse besturingsconcept met zijn nadruk op zelfstandigheid én samenwerking uitvoerig in de meest veeleisende en dynamische omstandigheden getest door miljoenen Duitse soldaten. Het maakte dat de Geallieerde tegenstanders naar eigen zeggen alleen een kans van slagen hadden bij een 3:1 overwicht.

Deze weinig gekende schat aan ervaring levert inzichten op over de randvoorwaarden die voor succesvol werken met zelfstandige eenheden noodzakelijk zijn en wanneer men het concept wel en wanneer niet kan gebruiken. Deze minimasterclass gaat over dit besturen en managen in chaos met behulp van Auftragstaktik, de cultureel – historische context, de randvoorwaarden, ervaringen en effecten en de hedendaagse verschijningsvormen van Auftragstaktik.

 

Wat kunt u ermee?

Managen in chaosAuftragstaktik geeft u een helder beeld aan welke voorwaarden uw organisatie, leidinggevenden, teams en medewerkers moeten voldoen om daadwerkelijk eigenstandig te kunnen handelen. En dat kan heel handig zijn in een tijd waarin iedereen plotseling een mening heeft over organiseren 2.0, in feite een late en nog weinig doordachte variant op Auftragstaktik. Want een ding is duidelijk, Auftragstaktik (of organiseren 2.0) is geen quick fix, het heeft de Pruisen en Duitsers veel denkwerk gekost om tot komen tot een uitgebalanceerde organisatie. In tegenstelling tot wat vaak gebeurt, kun je zelfsturing of zelforganisatie – om maar wat modieuze termen te noemen – niet zo maar afkondigen; je moet daar veel voor doen. Auftragstaktik geeft deze randvoorwaarden duidelijk weer zodat u weet waar u aan toe bent en welke uitdagingen op het terrein van organisatieontwikkeling voor u van belang zijn.

 

Hoe kunnen we u helpen?

We hebben een duidelijk beeld van de randvoorwaarden voor een succesvolle introductie van Auftragstaktik in de vorm van organiseren 2.0 of het werken met zelfsturende/zelforganiserende teams. Door de uitgangssituatie van uw organisatie aan deze randvoorwaarden te toetsen, weet u waar u staat en krijgt u een beeld van het traject dat u moet doorlopen om te voldoen aan alle voorwaarden van Auftragstaktik. Een en ander kunnen we plaatsen in de bredere context van de geschiedenis en de filosofie, de ontwikkeling van de besturingsmodellen, de levenscyclus van organisaties en het leren binnen organisaties. Rondom Auftragstaktik bieden wij een breed scala aan diensten, van mini masterclasses, lezingen en workshops tot en met langerdurende organisatieontwikkelingstrajecten. Vanuit Auftragstaktik zijn makkelijk bruggetjes te slaan naar Crew Resource Management – een wijze van aansturing van teams – en serious gaming, twee andere producten van de Maurits Academie.

 

Voor wie?

Deze masterclass is ontworpen voor ambitieuze managers, leiders en bestuurders uit alle civiele sectoren, die nieuwsgierig zijn naar beproefde leiderschaps- en management inzichten uit een andere, voor hen onbekende wereld. Verwacht wordt minimaal een HBO werk- en denkniveau.

 
Heeft u vragen of wilt u meer weten over dit of één van onze andere producten of diensten, of over wat het Maurits Instituut voor u kan betekenen, klik dan op de onderstaande knop of bel ons op 085 – 06 56 276.

 
Informatie aanvragen

 
De masterclass | Besturen in chaos & Auftragstaktik is ontwikkeld door en eigendom van het Maurits Instituut.

Mogelijkheden & Details

 

Mini masterclass:

Kosten : € 550,-
Aantal deelnemers : max. 15
Duur : 2 uur: inleiding en discussie
Toelichting : De mini-masterclass is geschikt voor teams of individuele deelnemers. De genoemde prijs is gebaseerd op een in-company mini-masterclass, is exclusief 21% BTW en onder voorbehoud van wijzigingen. Een mini-masterclass op één van onze locatie is uiteraard ook mogelijk. Prijzen zijn in dat geval in overleg en afhankelijk van uw wensen. Facturering vindt achteraf plaats.

Masterclass:

Kosten : € 1.000,-
Aantal deelnemers : max. 15
Duur : 4 uur: inleiding, vertaling naar de eigen praktijk en discussie
Toelichting : De mini-masterclass is geschikt voor teams of individuele deelnemers. De genoemde prijs is gebaseerd op een in-company masterclass, is exclusief 21% BTW en onder voorbehoud van wijzigingen. Een masterclass op één van onze locatie is uiteraard ook mogelijk. Prijzen zijn in dat geval in overleg en afhankelijk van uw wensen. Facturering vindt achteraf plaats.

Workshop:

Kosten : € 1.750,-
Aantal deelnemers : max. 15
Duur : 1 dag: uitgebreide inleiding, twee vertalingen naar de eigen praktijk, discussie en conclusies.
Toelichting : De workshop is geschikt voor teams of individuele deelnemers. De genoemde prijs is gebaseerd op een in-company workshop, is exclusief 21% BTW en onder voorbehoud van wijzigingen. Een workshop op één van onze locatie is uiteraard ook mogelijk. Prijzen zijn in dat geval in overleg en afhankelijk van uw wensen. Facturering vindt achteraf plaats.

 
Heeft u vragen of wilt u meer weten over dit of één van onze andere producten of diensten, of over wat het Maurits Instituut voor u kan betekenen, klik dan op de onderstaande knop of bel ons op 085 – 06 56 276.

 
Informatie aanvragen

 
De masterclass | Besturen in chaos & Auftragstaktik is ontwikkeld door en eigendom van het Maurits Instituut.

Docent(en)

 

Jaap Jan Brouwer
Besturen in chaos & Auftragstaktik staat onder leiding van Jaap Jan Brouwer

 
Heeft u vragen of wilt u meer weten over dit of één van onze andere producten of diensten, of over wat het Maurits Instituut voor u kan betekenen, klik dan op de onderstaande knop of bel ons op 085 – 06 56 276.

 
Informatie aanvragen

 
De masterclass | Besturen in chaos & Auftragstaktik is ontwikkeld door en eigendom van het Maurits Instituut.

Wanneer

 

Mini-masterclass Besturen in Chaos In overleg  
Masterclass Besturen in Chaos In overleg  
Workshop Besturen in Chaos In overleg  

 
Heeft u vragen of wilt u meer weten over dit of één van onze andere producten of diensten, of over wat het Maurits Instituut voor u kan betekenen, klik dan op de onderstaande knop of bel ons op 085 – 06 56 276.

 
Informatie aanvragen

 
De masterclass | Besturen in chaos & Auftragstaktik is ontwikkeld door en eigendom van het Maurits Instituut.

Reviews

Wij stellen het zeer op prijs als u na, of tijdens, het volgen van deze training een Review achterlaat.

Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review


 
De masterclass | Besturen in chaos & Auftragstaktik is ontwikkeld door en eigendom van het Maurits Instituut.