Martin van Battum – Associate

Martin van Battum

Drie vragen zijn in Martins benadering van de bedrijfsvoering leidend.

  • Hebt u scherp waar u nu uw geld mee verdient?
  • Wat hebt u “in de kraamkamer” staan om volgend jaar uw klanten succesvol te bedienen?
  • En waar gaat u in die tijd dan afscheid van nemen?

Duidelijke antwoorden bieden focus in de bedrijfsvoering en voorkomen dat alles altijd even belangrijk is.

De antwoorden op de drie vragen geven richting aan de bijbehorende ontwikkelingen in uw organisatie. Klanten, producten en dienstverlening, proces en organisatie, informatievoorziening en techniek, ondersteuning door partners en leveranciers: het hangt nauw samen. Het is de specialiteit van Martin die samenhang eenvoudig in kaart te brengen, voor directie, de leidinggevenden en hun medewerkers.

Van directietafel tot werkvloer, van concept tot uitvoering: de relatie tussen klanten, business en ICT is al twintig jaar Martins vak. De kruisbestuiving tussen militaire en civiele inzichten is daarbij een bron van inspiratie. Het Maurits Instituut ondersteunt dat met een platform voor kennisuitwisseling en samenwerking. Als zelfstandig professional verbindt Martin zich daarom graag als Associate aan het Maurits Instituut!

Na zijn opleiding aan de Koninklijke Militaire academie is Martin zes jaar operationeel werkzaam geweest als beroepsofficier bij de Gele Rijders. Vervolgens heeft hij drie jaren beroepsofficieren opgeleid, waarna hij de Hogere Krijgsschool heeft gevolgd. Afgestudeerd in 1994 met als specialisaties veranderkunde, logistiek, financieel en informatiemanagement is hij als intern organisatieadviseur bij Defensie gestart bij de invoering van het Financieel Economisch Raamwerk (‘meer knal voor je knaak’).

In 1996 nam hij ontslag als officier om zich als organisatieadviseur verder te ontwikkelen. In een periode van vier jaren bij Adviesgroep Novius en vijf jaar bij Capgemini ontwikkelde hij zich breed in bedrijfsvoering en informatievoorziening op het terrein van zowel overheid als bedrijfsleven.

1 mei 2005 nam hij ontslag bij Capgemini om zijn eigen onderneming op te richten: Gapconsult.
Op freelance basis werkt Martin nu voor zijn eigen klantenkring en als Associate voor het Maurits Instituut.

Vanuit zijn ervaring als leidinggevende én adviseur weet Martin conceptuele kaders te vertalen naar de praktijk. Zijn inzet en kracht liggen op directieniveau en werkvloer, van strategiebepaling tot het zelf leiden van programma’s en projecten. Complexe vraagstukken in bedrijfsvoering, op het raakvlak van businessdoelstellingen, mens en organisatie, en de inzet van ICT-hulpmiddelen vormen zijn werkveld, van ideevorming tot en met de invoering. Inzet van bedrijfsarchitectuur loopt hier als een rode draad doorheen.

In het algemeen vervult Martin rollen als adviseur, met projectmanagement vaardigheden, of als projectmanager met adviesvaardigheden. Vaak als ondersteuner en inspirator, maar ook als aanjager bij de gewenste veranderingen. De mens komt voor hem op de eerste plaats: wederzijds respect, binding, en vertrouwen horen daarbij. Hij past zich gemakkelijk aan en geniet met zijn militaire achtergrond van cultuurverschillen. Hij is ook werkzaam als docent bij Hogeschool Utrecht bij de ‘Master of Informatics’.

Martin is vader in een gezin met drie kinderen. Met zijn echtgenote die werkzaam is in de tandheelkunde deelt hij de zorg voor de studerende kinderen. Zijn favoriete sport is tennis waarin hij ook een lesbevoegdheid heeft.

Martin van Battum is te bereiken op 085 – 06 56 276 en via het contactformulier