Leiderschapsontwikkeling

Leiderschapsontwikkeling

Het thema leiderschap blijft mensen bezig houden. Verschillende inzichten en ideeën wisselen elkaar af. Hierbij spelen met name persoonlijke eigenschappen en vaardigheden van leiders een belangrijke rol. Veel effectieve leiders ontwikkelen een stijl waarin een goede balans is tussen het stellen van kaders, richtlijnen en instructies enerzijds en het geven van ruimte aan medewerkers voor eigen invulling anderzijds.

 

Leidinggeven wordt vaak in verband gebracht met legers en krijgsmachten. Bekende veldheren en generaals uit de historie, worden nog steeds vereenzelvigd met het leiderschap. Hun getoonde voorbeeld is ook nu vaak nog een bron van inspiratie voor jonge leidinggevenden. Voor de buitenwereld lijkt het dat de militaire leider ten opzichte van de manager in de civiele samenleving altijd in het voordeel is, omdat hij kan vertrouwen op de discipline van zijn manschappen en de hiërarchische structuur waarin hij opereert. De werkelijkheid is uiteraard meer gecompliceerd.

 

De militaire leider beschikt niet over een eenheid van robots die hij naar believen kan inzetten. Achter iedere militair schuilt immers een mens van vlees en bloed, elk met zijn eigen gedachten, meningen, gevoelens, drijfveren en achtergronden. Die facetten zijn mede bepalend voor de wijze waarop de (militaire) opdracht wordt uitgevoerd. De militaire leider heeft dus naast de technische aspecten van het leidinggeven net zo goed te maken met de menselijke kant van het leiderschap.

5 speerpunten in leidinggeven:

Hoe kunnen wij u helpen?

Wij zijn van mening dat leiderschapsontwikkeling het meest effectief is als het plaatsvindt binnen de eigen werkkring en gebaseerd is op eigen casuïstiek. In plaats van cursussen, trainingen of  conferenties, kiezen wij voor het aanreiken van handvatten die passen bij uw situatie en het coachen in het gebruik ervan. Daarbij maken we gebruik van bewezen (militaire) methoden en processen en vertalen die naar uw situatie.

 

Daarnaast kunnen wij u helpen met het opleiden en trainen van uw team(s) en afdeling(en) zodat ze, met behulp van uw richtlijnen, zelf instaat zijn concrete doelen te stellen en acties ondernemen om hun resultaat te verbeteren.

Heeft u vragen over leiderschapsontwikkeling of wilt u weten wat het Maurits Instituut voor u kan betekenen, klik dan op de groene knop of bel ons op 085 – 06 56 276.