Hoe voer je goede voornemens uit?

Aan het begin van een nieuw jaar hebben veel mensen zich persoonlijke doelen gesteld. Als daar een goed doordacht plan onder ligt, dan heeft het groter kans van slagen dan alleen maar ‘’een goed voornemen’’. Bovendien, als het doel is gehaald, is het zelfvertrouwen gegroeid voor het behalen van een volgend doel [i].

Zelfvertrouwen

 

Dit artikel gaat over zelfvertrouwen. Het is het tweede artikel in een reeks die de ‘’negen krijgsmachtlessen voor managers’’[ii] transformeert naar het persoonlijke domein (het eerste verscheen vlak voor kerst 2015). Daartoe ontstond de afgelopen jaren de behoefte. In mijn praktijk voor begeleiding van teams ontdekte ik dat de hierboven genoemde 9 principes een vertaalslag nodig hadden om de relevantie ervan voor het persoonlijk leven te vergroten. Omdat ze niet slechts van toepassing zijn op managers die een goedlopend team nodig hebben, maar voor iedereen die wel eens deel uitmaakt van een team (wie is dat niet?) en niet alleen voor werksituaties.

In dit artikel wordt het begrip vertrouwen binnen teams dan ook vertaald naar zelfvertrouwen. Het geven van vertrouwen en het scheppen van een vertrouwensband begint hiermee.

 

Een van de beste bronnen voor zelfvertrouwen is het stellen van persoonlijke doelen met een goed doordacht stappenplan om dat doel haalbaar te maken. Eenmaal gehaald, ook al is het een subdoel, dan is het zelfvertrouwen gegroeid en is het optimisme gestimuleerd dat het volgend doel wordt gehaald. het wordt self-fulfilling: men is gemotiveerd om de energie erin te stoppen om een volgend doel te halen. En de kans op succes wordt daarmee vergroot. Enzovoorts, enzovoorts. Militaire organisaties passen deze vorm van amplitie toe. Opleidings- en trainingsprogramma’s zijn zo vormgegeven dat rekruten in relatief korte tijd worden gevormd tot zelfverzekerde, betrouwbare en competente miliciens.

Courses Of Actions 02Een tweede bron, in relatie met de vorige, is het ontwikkelen van verschillende mogelijke wegen naar het einddoel. Als iemand zich bijvoorbeeld ten doel heeft gesteld om een leidinggevende functie te gaan vervullen, dan wordt de slaagkans vergroot als er concrete alternatieve richtingen worden ontwikkeld: in de eigen organisatie, in een ander vakgebied, of op een andere positie. Elke militair weet dat hij verschillende Courses Of Actions of verschillende mogelijke wijzen van optreden moet hebben om zijn doel te bereiken.

Hieraan gerelateerd is het verhogen van de weerbaarheid om mogelijke obstakels op de weg naar het doel te overwinnen. Nu is weerbaarheid een bekend militair begrip, waarbij het vooral gaat om een positieve aanpassing aan uitdagende omstandigheden. Omgaan met stress, herstellen van negatieve gebeurtenissen. Uit onderzoek in civiele organisaties blijkt dat sociale steun na zo’n gebeurtenis en het vinden van betekenis in wat er is gebeurd de weerbaarheid vergroot. Dit zijn precies de condities die in militaire organisaties aanwezig zijn. Er is een sterke sociale cohesie, en er zijn programma’s voor nazorg na uitzendingen en operaties. In een civiele omgeving moet het individu dus aansluiting vinden bij collega’s die hem of haar deze steun kunnen bieden. Er zijn organisaties waar vormen als collegiale opvang zijn ingebed, zoals de zorg, politie of brandweer. Het ontbreken van een dergelijk zorgsysteem is wellicht het grootste gebrek van moderne organisaties, waar het individu er dan alleen voor staat.

 

Nu nog iets positievers! Genieten van het leven. Niet alleen in het hier en nu, ook het verleden Geluksgevoel genereren kan betrekking hebben op het hier en nu, op de toekomst (het doel wat je gaat halen) en het verleden. Door bewust positieve herinneringen op te halen, kan er opnieuw worden genoten van gebeurtenissen die in het verleden hebben plaatsgevonden. Binnen het leger is dit misschien wel tot een sociale kunst verheven: van jong tot oud praat men enthousiast na over gekke en anekdotische voorvallen, die na het steeds herhalen en uitvergroten kunnen leiden tot wat wordt genoemd de ‘’sterke verhalen’’. Niet alleen over moeilijke opdrachten die zijn uitgevoerd, ook over grappen en grollen die hebben plaatsgevonden.

Zo is het op het werk geluksbevorderend en draagt het bij aan zelfvertrouwen als wordt teruggekeken op bijzondere verrichtingen en gebeurtenissen: Het binnenhalen van die order, en alles wat ervoor nodig was, het tevreden stellen van een moeilijke klant, of het nagenieten van een grappig voorval.

Vertrouwen begint met zelfvertrouwen. Het individu met zelfvertrouwen is de start voor vertrouwen binnen teams. Daarbij is het niet wachten op de manager of leider die ervoor moet zorgen, iedereen kan er een bijdrage aan leveren. En de bronnen voor zelfvertrouwen die hier zijn genoemd hebben juist ook waarde voor het persoonlijk leven. Zoals het uitvoeren van goede voornemens.

 

[i] Van preventie naar amplitie: interventies voor optimaal functioneren. Ouweneel, Schaufeli, Le Blanc, 2009.

[ii] Teams door het vuur, 9 krijgsmachtlessen voor managers, Rob Evers, 2011. Boom/Nelissen, ISBN 9789024400966

 

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Een gedachte over “Hoe voer je goede voornemens uit?”