Cursus | Crisismanagement & Continuïteit

Crisismanagement & Continuïteit

Een onvoorziene gebeurtenis of (be)dreiging kan onze samenleving maar ook uw organisatie onder grote druk zetten. Het onderschatten of negeren van zo’n gebeurtenis, zeker in samenhang met het onderschatten van de impact ervan, kan zelfs  leiden tot een crisis.

Heeft u als organisatie wel eens te maken gehad met:

 • Uitval van ICT-diensten of van andere kritieke infrastructuur?
 • Een onthulling van vertrouwelijke informatie?
 • Plotselinge veranderingen in dagelijkse omstandigheden?
 • Een onveilige situatie die ontstond door de door uw geproduceerde of geleverde producten?
 • Een geweldsincident, brand of inbraak?
 • Negatieve berichten op sociale media?
 • Het onverwacht niet meer kunnen voorzien in de klantbehoefte door bijv. een probleem bij uw toeleverancier?

Hoe is uw organisatie hierop voorbereid?

De praktijk wijst helaas uit dat veel organisaties onvoldoende zijn voorbereid op dit soort onverwachte gebeurtenissen of (be)dreigingen.

De reden hiervoor is dat deze activiteiten doorgaans niet uw core business zijn en daardoor minder aandacht krijgen.

Echter, het onderschatten of negeren van deze voorvallen, zeker in samenhang met het onderschatten van de impact ervan, resulteert erin dat zo’n situatie uiteindelijk zelfs kan leiden tot een crisis.

 

Wist u bijvoorbeeld dat:

 • In 2018 meer dan 50% van de bedrijven te maken krijgen met cyber incidenten?
 • Nieuwe technologieën voor veel organisaties een bedreiging vormen?
 • De kans op brand kleiner is dan op een terroristische aanslag?
 • Veranderingen in wet- en regelgeving worden gezien als één van de grootste risico's voor organisaties?

Continuïteit waarborgen

Crisismanagement 02

Geen of te weinig aandacht voor crisismanagement kan de (bedrijfs)continuïteit ernstig in gevaar brengen. Met alle gevolgen van dien voor u, uw organisatie en uw afnemers

Crisismanagement is in zo’n geval nodig, omdat bij een crisis, andere managementactiviteiten en -vaardigheden nodig zijn dan tijdens een normale bedrijfsvoering. In tegenstelling tot een “normale” situatie moet er bij een crisis, onder stressvolle omstandigheden en tijdsdruk, cruciale beslissingen genomen worden.

Hoe zou uw organisatie er uit zien en functioneren als:

 • De organisatie niet van slag raakt door onverwachte gebeurtenissen, veranderingen of (be)dreigingen?
 • Het de capaciteit heeft om te anticiperen en te reageren op (grote) veranderingen en (be)dreigingen én hier bovendien sterker door wordt?
 • De organisatie door blijft functioneren waar anderen genoodzaakt zijn hun normale activiteiten (tijdelijk) te stoppen?

Wij bieden

Om u beter voor te bereiden op crisissituaties, zodat u adequaat kunt anticiperen en reageren op (grote) verandering en (be)dreigingen, hebben wij voor u de cursus “Crisismanagement &  Continuïteit” ontwikkeld.

Uniek aan deze cursus is dat we algemene kennis over crisismanagement hebben gecombineerd met:

 • De resultaten van een grootschalig internationaal onderzoek naar verscheidene crises
 • Kennis en ervaring vanuit de Krijgsmacht. 

De cursus is voor iedereen die binnen zijn functie of functiegebied een volledige of gedeeltelijke verantwoordelijkheid heeft in crisismanagement en/of (bedrijfs)continuïteit. De opzet van de cursus is zowel geschikt voor grote als kleine organisaties.

Deze cursus maakte tot medio 2016 deel uit van het aanbod van de Hogeschool Wageningen (later de European Port Business School) van de (post) HBO opleiding Crisismanagement en is nu ondergebracht bij het Maurits Instituut.

Tijdens deze cursus leert u o.a.:

 • Hoe u met een professionele, goed georganiseerde, goed opgeleide organisatie, die flexibel en adaptief is, nagenoeg elke situatie het hoofd kan bieden.
 • Wat de onderlinge samenhang is tussen de thema's Crisismanagement en Continuïteit.
 • Hoe u beter in staat bent de risico’s van uw organisatie te inventariseren en in te schatten.
 • Hoe u preventieve maatregelen kunt opstellen en doorvoeren om een crisissituatie te voorkomen.
 • Hoe u in staat bent een goed functionerend en goed geoefend crisisteam samen te stellen en daar leiding aan te geven, of een goed functionerend en goed geoefend deelnemer van een crisisteam te zijn.

Mis deze unieke cursus niet

De cursus “Crisismanagement &  Continuïteit” gaat in april 2019 weer van start.

Deelname kosten : € 2.455,-
Cursusduur            : 3 dagen

Snelle beslissers kunnen nu nog profiteren van de speciale “Early bird” prijs.

In onze brochure vindt u uitgebreide informatie over de inhoud van de cursus, het deelnemersprofiel, de docenten en gastsprekers en de data.

Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op. Ons telefoonnummer is 085 – 06 56 276.