Crisismanagement

Een onvoorziene gebeurtenis kan uw organisatie onder grote druk zetten. Een brand, uitval van ICT-diensten, een onthulling van vertrouwelijke data door inbraak, plotselinge veranderingen in de marktomstandigheden, een geweldsincident of posts op sociale media.

Onderschatten of negeren van de signalen, meestal in samenhang met het onderschatten van de impact, resulteert erin dat zo’n incident uitgroeit tot calamiteit die zelfs kan leiden tot een crisis.

 

Crisis: het tijdelijke gevolg van een plotselinge en onverwachte gebeurtenis waardoor gevaar voor personen, samenleving en/of goederen kan ontstaan en/of de continuïteit, reputatie of integriteit van een organisatie of samenleving (ernstig) in gevaar kan komen.


Kenmerken:

  • Gebeurtenis buiten reguliere proces
  • Grote kans op publicitaire aandacht van media
  • Grote druk
  • Incomplete en tegenstrijdige informatie
  • Grote afbreukrisico’s
  • Noodzaak tot snel handelen

Helaas is met het oplossen van de calamiteit het probleem vaak niet voorbij. Maar al te vaak worden de gevolgen van de calamiteit in de loop van tijd zichtbaar en ontstaat dan pas de crisis. Dit tijdsverloop kan variëren van een uur tot meerdere dagen, of zelfs langer. Crisismanagement is in zo’n geval nodig omdat bij een crisis andere managementactiviteiten en -vaardigheden nodig zijn dan tijdens een normale bedrijfsvoering. In tegenstelling tot een “normale” situatie moeten er bij een crisis, onder stressvolle omstandigheden en tijdsdruk, cruciale beslissingen genomen worden.

 

Door een gebeurtenis als crisis te erkennen wordt de mogelijkheid gecreëerd om Crisismanagement met de daarbij behorende organisatie op te starten.

Rondom dit of één van onze andere thema’s bieden wij een breed scala aan producten en diensten; van verdieping per thema, masterclasses, trainingen, cursussen, lezingen en workshops tot en met intensievere begeleidings-, adviserings- en organisatieontwikkelingstrajecten. Tevens bieden wij mini-masterclasses aan als introductie op dit of één van onze andere thema’s.

 
Heeft u vragen of wilt u meer weten over dit of één van onze andere thema’s, of over wat het Maurits Instituut voor u kan betekenen, klik dan op de onderstaande knop of bel ons op 070 – 206 00 16

 
Meer info Opleidingen