Weerstandvermogen en Veerkracht

Het weerstandvermogen en de veerkracht, of resilience, van een organisatie is de capaciteit om te anticiperen en te reageren op verandering en grote schokken én hier sterker door te worden. Door juist en tijdig te acteren op verandering, bedreigingen of onvermoede gebeurtenissen is de organisatie beter in staat om deze te overleven, van de impact te herstellen en te evolueren in een nog sterkere organisatie.

 

Organisaties moeten weerbaarder zijn dan ooit.

Bedreigingen als cybercrime, uitval van kritische infrastructuur, terrorisme, fraude, internetbedrijven die gevestigde markten omverwerpen, hoe kunnen organisaties zich daartegen verdedigen? En wat te denken van recente ontwikkelingen als politieke instabiliteit, toenemende desinformatie en geruchten, onzekerheden rond handelsverdragen?

Die weerbaarheid of weerstandsvermogen wordt bepaald door een combinatie van factoren, die verder reiken dan het bekende begrip bedrijfscontinuïteit. Resilience gaat een paar slagen dieper dan het op orde hebben van beveiliging van kritische processen, infrastructuur en risk management.

Het zijn vooral mentale en niet-technische factoren die bij grote dreigingen de doorslag geven, zoals leiderschap en cultuur, eenheid van doelopvatting, een proactieve houding en instelling, een hoge “Situational Awareness”, heldere besluitvorming en communicatielijnen. Deze mentale factoren, voorbereid zijn om zich tot het uiterste te verdedigen en door te gaan als het uitzichtloos lijkt om toch te overwinnen, komen sterk overeen met bepaalde militaire beginselen.
In militaire organisaties zijn het juist bovengenoemde factoren die doorslaggevend zijn in weerstandsvermogen. Zij leven per definitie in een VUCA wereld, die wordt gekenmerkt door Volatiliteit, onzekerheid, (Uncertainty) Complexiteit en Ambiguiteit. (meerduidigheid of vaagheid)

 

Waarom het Maurits Instituut?

Het Maurits Instituut biedt u de vertaalslag van voor Resilience relevante militaire factoren naar de civiele omgeving en integreert ze voor uw organisatie. Hiermee bent u niet alleen beter toegerust op crises en onvoorziene schadelijke gebeurtenissen, de organisatie wordt ook wendbaarder (agile).

 

Hoe kunnen wij u helpen?

Wij staan u terzijde bij het in kaart brengen van de belangrijkste, soms onzichtbare externe en interne bedreigingen van uw organisatie, en wij begeleiden u en uw organisatie bij de implementatie van een Resilience raamwerk.

Het bereiken van de volgende “End State” van uw organisatie:

 • Hoge betrokkenheid van medewerkers die de relatie zien tussen hun werk en de veerkracht van de organisatie. Ze zijn gemotiveerd om al hun talenten in te zetten om problemen op te lossen.
 • Medewerkers hebben een hoge situational awareness en zijn waakzaam op potentiele problemen, en herkennen “early warning signals”, die snel worden gemeld.
 • Er bestaat een proactieve instelling om op deze signalen direct te reageren voordat ze mogelijk escaleren in een ramp, crisis of vernietiging.
 • Leadership from the front and leadership by example. Adequate en vlotte besluitvorming van leiders. Medewerkers zijn gedelegeerd om snel te kunnen reageren.
 • Interne resources kunnen worden gemobiliseerd om te reageren op uitdagingen, en om extra capaciteiten aan te boren om tegenslagen aan te kunnen en te boven te komen.
 • Er bestaat eenheid van doelopvatting (“oogmerk van de commandant”). Men is zich bewust van de prioriteiten van de organisatie zijn bij een ingrijpende gebeurtenis.
 • Er wordt regelmatig op wendbaarheid en agility getest. De hele organisatie neemt deel aan simulaties om crisisrespons te oefenen; en om de waarde van maatregelen en plannen, gericht op wendbaarheid en flexibiliteit, te evalueren.

 

De volgende militaire principes dienen hierbij als inspiratie:

 • Behoud van moreel
 • Eenvoud
 • Bewegingsvrijheid
 • Flexibiliteit
 • Concentratie van middelen
 • Initiatief
 • Doelgerichtheid
 • Verrassing
 • Eenheid van inspanning en doel
 • Voortzettingsvermogen

 

Hoe Resilient is uw organisatie?

Wilt u weten hoe uw organisatie er qua bedrijfscontinuïteit en Resilience voor staat? Dan is onze online Resilience QuickScan een goede en snelle manier om daar meer inzicht in te krijgen.

Voor meer informatie over de QuickScan, wat u krijgt en hoe u hem kunt bestellen, klikt u op de blauwe knop.

QuickScan >>

 

Heeft u vragen over Organisational Resilience of wilt u weten wat het Maurits Instituut voor u kan betekenen, klik dan op de onderstaande knop of bel ons op 085 – 06 56 276

Informatie aanvragen