Bedrijfscontinuïteit

Bedrijfscontinuïteit, of Business Continuity, is de benaming van het proces dat potentiële bedreigingen voor een organisatie identificeert en bepaalt wat de uitwerking op de “operatie” van de organisatie is als deze bedreigingen werkelijkheid worden.

 
Business Continuity Management (BCM) biedt een kader om tegen deze bedreigingen weerstand te bieden onder andere door in staat te zijn effectief te kunnen reageren. Met als doel om bescherming te bieden voor:

 • de belangrijkste belanghebbende van de organisatie;
 • de reputatie van de organisatie;
 • de waarde-creërende activiteiten van de organisatie.

 

Business Continuity Management (BCM) is tegenwoordig eigenlijk niet meer weg te denken binnen organisaties, en daarbuiten. Logisch, want de belangen van veel organisaties zijn groot en er zijn veel (be)dreigingen die de belangen kunnen schaden. Bij (be)dreigingen zijn we, zeker in deze tijd, al snel geneigd te denken aan terroristisch aanslagen. Echter, iedere (be)dreigingen kan uitgroeien tot een calmiteit of crisis. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan:

 • schadelijke posts op sociale media;
 • een terroristische dreiging (bijv. bommelding);
 • een fysieke calamiteit (brand, overstroming);
 • een product recall;
 • het ontvreemden van (gevoelige) bedrijfsgegevens;
 • een kidnapping van een personeels- of directielid;

 

Samenhang tussen maatregelen

Het product van Business Continuity Management (BCM) bestaat uit een samenhangend stelsel van maatregelen, die zowel preventief, detectief, repressief als correctief werkzaam zijn. In preventieve zin hebben maatregelen tot doel te voorkómen dat zich situaties voordoen die de continuïteit van de organisatie kunnen aantasten. En indien een risico manifest is geworden, zorgen detectieve maatregelen ervoor dat zo spoedig mogelijk bekend wordt dát een bedreiging zich voordoet. Om de bedreiging zo snel mogelijk te stoppen en de gevolgschade zo veel mogelijk te beperken treden repressieve maatregelen in werking. Correctieve maatregelen zorgen er vervolgens voor dat de bedrijfsprocessen weer binnen acceptabele periode hersteld kunnen worden.

 

Wat levert BCM uw organisatie op?

Business Continuity Management (BCM) levert werkbare en toepasbare maatregelen op, zowel preventief als repressief. Preventieve maatregelen voorkomen dat een situatie de continuïteit van de organisatie aantast. Repressieve maatregelen zorgen dat gevolgschade beperkt blijft tot een vooraf door de organisatie geaccepteerd niveau.

Dit leidt ertoe dat uw organisatie haar producten en diensten aan haar klanten kan blijven leveren ondanks dat de organisatie getroffen is door een calamiteit. Hiermee blijft de financiële schade en imagoschade beperkt.

Verder levert BCM u een concurrentievoordeel op omdat door opdrachtgevers steeds vaker eisen dat een leverancier BCM heeft gerealiseerd. Denk hierbij aan aanbestedingen, preferred supplier of als business partner. Daarnaast vertrouwen medewerkers erop de organisatie waar zij voor werken de bedrijfcontinuïteit business geborgd heeft.

 

Hoe kunnen wij u helpen?

 • Door middel van onze online QuickScan krijgt u op een snelle manier inzicht in hoe uw organisatie er qua bedrijfscontinuïteit en weerbaarheid voor staat.;
 • Middels onze DeepScan helpen wij u met het in kaart te brengen van de kritische processen, kritische bedrijfsmiddelen, kritische functies, enz.;
 • Wij helpen u bij het vaststellen van een samenhangend stelsel van passende maatregelen zodat de bedrijfscontinuïteit beter wordt gewaarborgd.
 • Wij helpen u bij het opstellen van een Business Continuity Plan (BCP) waarbij het geheel aan maatregelen wordt vastgelegd zodat bij een calamiteit de kritische bedrijfsactiviteiten kunnen worden voortgezet.
 • Wij helpen u bij het ontwikkelen van crisisplannen, het opleiden, trainen en opzetten van een crisisorganisatie of crisisteam en het uitvoeren crisis simulaties.

 

Waarom Continuity Solutions?

De experts van Continuity Solutions beschikken over nationale en internationale, militaire en civiele kennis en ervaring op het gebied van bedrijfscontinuïteit, organizational resilience en agility, crisismanagement en opleiden en trainen. Zowel in theorie, maar vooral vanuit eigen praktijk ervaring.

Zij weten wat er op dit gebied nodig is om succesvol te zijn, welke begrippen centraal staan en zijn als geen ander in staat om onder de meest uiteenlopende omstandigheden resultaten te bereiken. Niet zo gek want (bijna) al deze thema’s hebben grote raakvlakken met de core business van de Krijgsmacht en daar hebben onze experts veel kennis en praktijk ervaring opgedaan. Deze kennis en ervaring willen zij graag met u delen.

 

Hoe weerbaar is uw organisatie?

Wilt u weten hoe weerbaar uw organisatie is? Dan is onze online QuickScan een goede en snelle manier om daar meer inzicht in te krijgen.

Voor meer informatie over de QuickScan, wat u krijgt en hoe u hem kunt bestellen, klikt u op de blauwe knop.

QuickScan >>

 

Heeft u vragen over Bedrijfscontinuïteit of wilt u weten wat het Maurits Instituut voor u kan betekenen, klik dan op de onderstaande knop of bel ons op 085 – 06 56 276

Informatie aanvragen