Crew Resource Managment (CRM)

2 posts

Thema | Crew Resource Management (CRM)

Crew Resource Management (CRM) wordt door ons omschreven als een werk-, management methodiek voor het gebruik in een systeem waar gebrekkig of ineffectief gedrag kan leiden tot (een kettingreactie van) fouten met de uiteindelijke ineenstorting van dat ‘systeem’ als gevolg.

Rondom dit thema bieden wij een breed scala aan opleidingen en trainingen. Hieronder vindt u daarvan een overzicht. Tevens bieden wij maatwerkoplossingen, mini-masterclasses ter introductie op dit thema’s en organisatieontwikkelingstrajecten.

Hieronder een overzicht van onze opleidingen en trainingen m.b.t. dit thema.

Crew Resource Management (CRM) plus

Mini-masterclass – Masterclass – Workshop – Begeleiding en Implementatie

Het met een team een gemeenschappelijk doel bereiken, dat is waar CRM over gaat. Echter, als we dat alleen doen vanuit een rationele benadering, vergeten we de MENS, het teamlid, met al zijn onzichtbare mentale processen.

CRM plus voegt groepsdynamiek en psychosociale aspecten toe aan conventionele CRM. Processen die zich ”onder de radar” afspelen binnen het team, maar wel in grote mate bijdragen aan het wel of niet behalen van het gemeenschappelijke doel. Lees verder.