Thema’s

21 posts

Thema | Serious Gaming & Simulatie

Games voor leren en onderwijzen staan volop in de belangstelling. Niet zo vreemd want het spelen van een game gaat gepaard met gedrags- en attitudekenmerken die juist voor het leren essentieel zijn.

Wist u dat militaire organisaties hebben aan de wieg gestaan van Serious Game en Simulatie. Zij hebben hier veel kennis en ervaring over. Wat kunt u leren van de inzichten in het gebruik van simulatie bij de Krijgsmacht?

Hieronder een overzicht van onze opleidingen en trainingen m.b.t. dit thema.

Thema | Teams, Teamvorming & Teamperformance

Teams zijn de centrale elementen voor succes binnen organisaties, zeker in snel veranderende markten.

Welke lessen zijn er te leren van de eeuwenlange ervaring van het werken met zelfstandig opererende teams, hoe creëer je samenhang tussen deze teams en hoe zorg je er voor dat een driedimensionale netwerkorganisatie effectief zijn en blijven.

Hieronder een overzicht van onze opleidingen en trainingen m.b.t. dit thema.

Thema | Samenwerken

In een steeds fluïder wordende maatschappij wordt het steeds minder relevant om in organisatiestructuren te denken. Netwerken tussen organisaties worden steeds belangrijker.

Dat vereist een geheel andere wijze van denken en van benaderen van onderwerpen. Uiteindelijk wordt de kracht van een organisatie in grote mate bepaalt door samenwerken, binnen en tussen teams, afdelingen of met andere organisaties.

Rondom dit thema bieden wij een breed scala aan opleidingen en trainingen. Tevens bieden wij maatwerkoplossingen, mini-masterclasses ter introductie op dit thema’s en organisatieontwikkelingstrajecten.

Hieronder een overzicht van onze opleidingen en trainingen m.b.t. dit thema.

Thema | Planning, Besluitvorming en Communicatie

Een besluit heeft geen waarde als het niet op de juiste wijze gecommuniceerd wordt, en de uitvoering ervan wordt bewaakt en waar nodig bijgestuurd. Besluitvorming, leidinggeven en communicatie vormen één geheel.

Militairen noemen het geheel van besluitvorming, leidinggeven en bevelvoering: commandovoering. Bevelvoeren is het communiceren en vertalen ‘’door de rangen heen’’ van een, na zorgvuldig overleg over haalbaarheid en risicoanalyse, gekozen plan.

Hieronder een overzicht van onze opleidingen en trainingen m.b.t. dit thema.

Thema | Leiding en Sturing

Leiding en sturing zijn misschien wel de doorslaggevende factoren binnen het geheel van het richten en inrichten van organisaties, want zonder leiderschap en zonder sturing zullen de andere succesfactoren nooit tot bloei kunnen komen.

Maar leiderschap kan een organisatie ook breken en verandering naar stilstand doen omslaan. En het is een onderwerp waarover zeer veel opvattingen bestaan. De ‘uitdagingen’ van de manager en de militaire leidinggevende zijn vergelijkbaar.

Hieronder een overzicht van onze opleidingen en trainingen m.b.t. dit thema.