Coaching

1 post

Leiderschapsontwikkeling

Er zijn vele soorten van leiderschapsontwikkeling. Wij zijn van mening dat leiderschapsontwikkeling het meest effectief is als het plaatsvindt binnen de eigen werkkring en gebaseerd is op eigen casuïstiek.

In plaats van cursussen, trainingen of conferenties, kiezen wij voor het aanreiken van handvatten die passen bij uw situatie en het coachen in het gebruik ervan. Daarbij maken we gebruik van bewezen (militaire) methoden en processen en vertalen die naar uw situatie.