Boekbeschouwing

7 posts

Boek | Teams door het vuur

Echt succesvolle teams hebben een duidelijke missie of opdracht en een gezamenlijk ervaren leiderschap. Teamleden hebben heldere taken en in het team heerst een gevoel van saamhorigheid.

Dat geldt in het bijzonder voor teams in de krijgsmacht. De krijgsmacht is daarom een waardevolle bron van methodieken en inzichten voor teamvorming. In Teams door het VUUR leert de lezer hoe hij de methoden die in de krijgsmacht worden gehanteerd, zelf in zijn team kan toepassen.

Teamleiders, managers, leidinggevenden en projectleiders zijn met deze lessen uit de krijgsmacht in staat een team te smeden dat de capaciteiten heeft uitdagende prestaties neer te zetten. Lees verder.