Boekbeschouwing

8 posts

Boek | Niemand is belangrijker dan het team

In ‘Niemand is belangrijker dan het team’ schetst brigade-generaal Otto Van Wiggen een verhelderend beeld van waar het in de huidige leiderschapscultuur vaak aan schort en waarom groepsbelang moet prevaleren boven het persoonlijk belang.

Goed leiderschap valt of staat volgens de generaal met integriteit en de bereidheid het eigen belang ondergeschikt te maken aan het teambelang. “Zonder vertrouwen in de leiding, een sterk ontwikkeld teamgevoel en een hecht onderling vertrouwen is het uitgesloten dat jouw mensen je tijdens de uitvoering van risicovolle operaties bereid zijn te volgen.” Lees verder.

Boek | Teams door het vuur

Echt succesvolle teams hebben een duidelijke missie of opdracht en een gezamenlijk ervaren leiderschap. Teamleden hebben heldere taken en in het team heerst een gevoel van saamhorigheid.

Dat geldt in het bijzonder voor teams in de krijgsmacht. De krijgsmacht is daarom een waardevolle bron van methodieken en inzichten voor teamvorming. In Teams door het VUUR leert de lezer hoe hij de methoden die in de krijgsmacht worden gehanteerd, zelf in zijn team kan toepassen.

Teamleiders, managers, leidinggevenden en projectleiders zijn met deze lessen uit de krijgsmacht in staat een team te smeden dat de capaciteiten heeft uitdagende prestaties neer te zetten. Lees verder.