Boekbeschouwing

8 posts

Boek | The German Way of War

The German Army lost two consecutive wars and the conclusion is often drawn that it simply wasn’t able to cope with its opponents. This image is constantly reinforced in literature and in the media, where seemingly brainless operating German units led by fanatical officers predominate. Nothing was as far from the truth.

The records show that the Germans consistently outfought the far more numerous Allied armies that eventually defeated them: their relative battlefield performance was at least 1.5 and in most cases 3 times as high as that of its opponents. The central question in this book is why the German Army had a so much higher relative battlefield performance than the opposition.

A central element within the Prussian/German Army is Auftragstaktik, a tactical management concept that dates from the middle of the nineteenth century and is still very advanced in terms of management and organization. Lees verder.

Boek | Auftragstaktik en het Pruisische/Duitse leger 1850 – 1945

Duitsland en het Duitse leger verloren twee achtereenvolgende oorlogen. De conclusie die veelal wordt getrokken is dat het Duitse leger niet was opgewassen tegen zijn tegenstanders waardoor ze het onderspit wel moest delven.

Dit beeld wordt voortdurend versterkt in de literatuur en in de media, waarbij men niet schroomt een en ander te larderen met schijnbaar hersenloos opererende Duitse eenheden waaraan leiding wordt gegeven door fanatiek schreeuwende officieren. Niets was minder waar. Lees verder.

Boek | Mentale Veerkracht voor Professionals

“Slechts één ogenblik, één enkele seconde, zou alles kunnen veranderen, ik zou bevrijd zijn van de pijn en de schuld die ik nu voel. Ik zou bevrijd zijn van alle schaamte. Ik zou bevrijd zijn van al mijn fouten. In één ogenblik.”

Burn-out, PTSS, weerbaarheid, persoonlijke effectiviteit, duurzame inzetbaarheid en vitaliteit; er zijn veel benamingen voor iets wat moeilijk tastbaar te duiden is. Auteur en spreker Sierd Nutma spreekt in zijn boek over Mentale Veerkracht: het vermogen om je succesvol staande te houden in wisselende omstandigheden. Maar wat maakt iemand veerkrachtig? Bezit je veerkracht van nature of is het ontwikkelbaar?

Boek | Een voor allen, allen voor een

Wat is het verschil tussen het leger en het bedrijfsleven? In het leger worden medailles toegekend aan mensen die zichzelf opofferen. In het bedrijfsleven geven we bonussen aan mensen die anderen opofferen.

Dat is althans de mening van de Britse denker Simon Sinek, bekend van de bestseller Begin met het Waarom. In zijn nieuwe boek Een voor allen, allen voor een maakt Sinek gehakt van de gangbare bedrijfscultuur die de leider op een voetstuk plaatst en de rest van de organisatie daaraan ondergeschikt maakt.

Boek | ‘Klein binnen Groot’

Tijdens onze masterclass reeks “Anders Kijken” hebben we gemerkt dat dit onderwerp nog steeds zeer actueel is, vandaar dat dit E-book nog eens onder de aandacht brengen.

‘Klein binnen groot’ is een goed voorbeeld hoe lessen van militaire organisaties zich moeiteloos laten vertalen naar de actuele werkelijkheid.

Boek | Het Oostfront

In het boek ‘Het Oostfront’ analyseert Jaap Jan Brouwer het management en de organisatie van de Duitse en Russische legers, en komt tot de conclusie dat de gevechtskracht en effectiviteit van de Duitse legers vele malen groter is dan die van de opponent.

De belangrijkste reden hiervoor is het verschil in operationele tactiek, namelijk Auftragstaktik versus Befehlstaktik.
 
Lees hier een uitgebreide beschouwing, waar de lijn wordt doorgetrokken naar operationeel management binnen bedrijven.