Actueel

102 posts

Overhandiging boek Auftragstaktik aan commandant Nederlandse Defensie Academie

Op 7 mei jl. heeft generaal-majoor Nico Geerts, commandant van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA), het boek “Auftragstaktik en het Pruisische/Duitse leger 1850-1945” in ontvangst genomen. Generaal Geerts ontving het boek uit handen van de auteur, partner van het Maurits Instituut, Jaap Jan Brouwer en medeauteur majoor Ruud Veen.

De vraag die in dit boek centraal staat is waarom het Duitse leger een zoveel hogere battlefieldperformance had dan al haar tegenstanders.
Vanuit het oogpunt van organisatie- en bedrijfskunde, sociologie en psychologie worden in het boek het Duitse leger en zijn tegenstanders geanalyseerd.

Centraal element binnen het Pruisische/Duitse leger was Auftragstaktik, een besturingsconcept dat dateert uit het midden van de 19de eeuw maar nog steeds bijzonder geavanceerd en actueel is. Auftragstaktik had, en heeft nog steeds, zelfsturing en snel en eigenstandig beslissingen nemen hoog in het vaandel staan. Lees verder.

5 Stappen voor effectief crisismanagement

Een onvoorziene gebeurtenis kan uw organisatie onder grote druk zetten.

Een brand, uitval van ICT-diensten, een onthulling van vertrouwelijke data door inbraak, plotselinge veranderingen in de marktomstandigheden, een geweldsincident of schadelijk posts op sociale media.

Onderschatten of negeren van de signalen, meestal in samenhang met het onderschatten van de impact, resulteert erin dat zo’n incident uitgroeit tot calamiteit die zelfs kan leiden tot een crisis.

Maar hoe kan jouw organisatie zich goed voorbereiden op dit soort situaties? Om je daarbij te helpen hebben we 5 stappen ontwikkeld. Het volgen van deze stappen zal je op weg helpen naar effectief crisismanagement. Lees verder.

Hackers vormen een grote bedreiging voor uw bedrijfscontinuïteit

In een onlangs verschenen rapport over digitalisering waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving voor de gevolgen van een storing of hack van het elektriciteitsnetwerk. De steeds complexere ICT-toepassingen van deze tijd maken het elektriciteitsnetwerk kwetsbaarder voor storingen en uitval, maar zeer zeker ook voor cyberaanvallen.

Ook zonder een cyberaanval kan een klein probleem grote gevolgen hebben en leiden tot maatschappelijke ontwrichting, zo stelt het planbureau in haar rapport. Dit lijkt allemaal ver van ons bed, maar de kans hierop is zeer reëel. Lees verder.

5 speerpunten in leidinggeven

Er zijn veel parallellen tussen het bedrijfsleven en het Defensie.

De ‘uitdagingen’ van de manager en de militaire leidinggevende zijn vergelijkbaar. Met 1 cruciaal verschil: “Bij Defensie gaat het niet om winst of verlies, maar om mensenlevens.” Lees verder.

Captains of industry en het leger

Militaire terminologie was vroeger niet weg te denken uit het zakenjargon.

Echter, op internationale schaal ontwikkelen de Captains of industry nog steeds strategieën op basis van Sun Tzu’s ‘The Art of War’. Die aanpak van leidinggeven lijkt, na het opschorten van de dienstplicht, niet of nauwelijks meer toegepast te worden. Toch kun je op vlak van o.a. leiderschap, besluitvorming, teams en teamperformance nog heel wat leren van de krijgsmacht. Lees verder.

Vergroot je slagkracht

Elke organisatie heeft te maken met snel opeenvolgende veranderingen. Van managers wordt dan ook verwacht dat zij hier snel op reageren, of, beter nog, op anticiperen.

De wereld van vandaag wordt ook wel een VUCA wereld genoemd, een snelle, onzekere, complexe en vage en dubbelzinnige wereld. VUCA staat voor “Volatility, Uncertainty, Complexity en Ambiguity”. Vrij vertaald betekend dit snel veranderend, onzeker, complex en vaag. Het gaat dus om een continue veranderende markt met hoge onzekerheid en complexiteit die lang niet altijd helder is. Lees verder.