Actueel

84 posts

Boek | Auftragstaktik en het Pruisische/Duitse leger 1850 – 1945

Duitsland en het Duitse leger verloren twee achtereenvolgende oorlogen. De conclusie die veelal wordt getrokken is dat het Duitse leger niet was opgewassen tegen zijn tegenstanders waardoor ze het onderspit wel moest delven.

Dit beeld wordt voortdurend versterkt in de literatuur en in de media, waarbij men niet schroomt een en ander te larderen met schijnbaar hersenloos opererende Duitse eenheden waaraan leiding wordt gegeven door fanatiek schreeuwende officieren. Niets was minder waar. Lees verder.

Kampfgruppen: Eén van de sleutels tot SUCCES

In het boek ‘Auftragstaktik en het Pruisische/Duitse leger 1850 – 1945’ analyseert Jaap Jan Brouwer het Duitse, Britse en Amerikaanse leger aan de hand van het 7-S-model van Peters & Waterman.

Dit model biedt een helder analytisch kader met daarin plaats voor zowel de harde als de zachte elementen van een organisatie. Van belang is hierbij telkens de vraag of er een besturingsconcept is en of dit op een consistente en congruente wijze vertaald is naar alle aspecten van de organisatie. De Duitsers hadden Auftragstaktik als besturingsconcept met een heldere visie op de uitwerking van de verschillende elementen van het besturingsconcept.

Het eerste artikel gaat over Kampfgruppen, een fenomeen waar civiele organisaties nog veel van kunnen leren. Lees verder.

INTENT

Wat is INTENT nou eigenlijk precies en wat voor een enorm voordeel kan het je opleveren?

Dit filmpje legt haarfijn uit INTENT is, maar vooral wat het kan opleveren als het INTENT van de leider (directeur, manager, commandant) bij iedereen in de organisatie duidelijk is. Lees verder.

Hackers vormen grote bedreiging voor bedrijfscontinuïteit

In een onlangs verschenen rapport over digitalisering waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving voor de gevolgen van een storing of hack van het elektriciteitsnetwerk. De steeds complexere ICT-toepassingen van deze tijd maken het elektriciteitsnetwerk kwetsbaarder voor storingen en uitval, maar zeer zeker ook voor cyberaanvallen.

Ook zonder een cyberaanval kan een klein probleem grote gevolgen hebben en leiden tot maatschappelijke ontwrichting, zo stelt het planbureau in haar rapport. Dit lijkt allemaal ver van ons bed, maar de kans hierop is zeer reëel. Lees verder.

Wat een raketaanval te maken heeft met bedrijfscontinuïteit

Het is begin 2009 als ik als Landmacht officier op missie ben in Afghanistan. De zon gaat net onder en ik zit even rustig een brief naar huis te schrijven. Vanuit het niets hoor ik ineens meerdere explosies in ons kamp… Ik besef me dat we onder vuur liggen. Een raketaanval!

Het is begin 2009 als ik als Landmacht officier op missie ben in Afghanistan. De zon gaat net onder en ik zit even rustig een brief naar huis te schrijven. Vanuit het niets hoor ik ineens meerdere explosies in ons kamp… Ik besef me dat we onder vuur liggen. Een raketaanval! Lees verder.

Het Commanders Intent

Hoe krijg je als bestuurder, directeur of manager je plannen uitgevoerd? Hoe zorg je ervoor dat jouw mensen je plan begrijpen en realiseren?

Maar al te vaak lopen de plannen vast en wordt het gewenste uitkomst niet bereikt. Niet alleen frustrerend maar vaak ook schadelijk voor de organisatie. En schade kost vaak veel geld. Lees verder.