Actueel

99 posts

Onverwachte introductie Maurits Instituut

De ingezonden brief van Rob Evers is geheel onverwacht toch geplaatst in de Volkskrant van 16 sept. Daardoor is geheel onverwacht is de “introductie” van het Maurits Instituut nu via een artikel in de krant gebeurt. Wie had dat gedacht? De “echte” officiële start en introductie van het Maurits Instituut volgen spoedig, later hierover meer.

‘’Op de fiets tegen IS? Echt niet!’’

In het artikel  doen Terpstra en de Vries (Volkskrant, 11 september) een pleidooi om het imago van Defensie op te poetsen. Dat zou minstens even belangrijk zijn dan het budgettair-financiële beleid.Als reserveofficier ben ik het daar helemaal mee eens, en daarom wil ik aanmerkelijk verder gaan in de aanbevelingen die ze in het artikel doen. Maar het gaat niet om oppoetsen. Oppoetsen is niet nodig, het koper op de uniformen blinkt fantastisch, we zien het alleen te weinig buiten de kazerne (behalve dan straks op Prinsjesdag). Het gaat om veel vaker te laten zien hoe het blinkt. En niet alleen in het zo fraaie uniform wat bij bijzondere gelegenheden gedragen wordt. Uitblinken doen de militairen in zware omstandigheden op missies en in sportprestaties, in opleidingen en onderlinge competities, maar de vorming van competenties en karakters die van grote waarde kunnen zijn voor de maatschappij, dat blijft teveel verborgen. Leiderschap, doorzettingsvermogen, teambinding, een hoog moreel, kameraadschap, opofferingsgezindheid, het zijn kernwaarden van de krijgsmacht maar onderbelicht in de maatschappij als geheel. Ik werk twee punten van de auteurs uit en voeg er een middel aan toe. Zeker heeft de politiek een rol en ja, ook het onderwijs. Nederland heeft weliswaar niet een […]

Oprichting van het Maurits Instituut – fase 1

Op 17 juni heeft het eerste gesprek met notaris mr. J.K. Schmitz (Sef) plaatsgevonden omtrent de oprichting van het Maurits Instituut.  Ondanks dat we geïnformeerd dachten te zijn, heeft hij zeker zijn nut bewezen. Zo zie je maar weer. Nadat later deze maand de concept statuten zijn goedgekeurd zal het Maurits Instituut worden ingeschreven in het handels register. Een feestelijk moment waar lang naartoe gewerkt is en wat niet onopgemerkt voorbij zal gaan. Wanneer dit zal zijn volgt…