Training | CRM plus | zorg


In het kort

 

CRM plus in de Zorg

CRM - Zorg 02
In de zorg is CRM vooral bekend van trainingen voor OK en IC personeel, voor specialisten, chirurgen, assistenten en verpleegkundigen. Het is erop gericht om binnen een team dat onder een zekere druk en spanning functioneert, kennis en ervaring van alle teamleden optimaal te combineren om het doel van een geslaagde behandeling te bereiken. Dit voltrekt zich langs de zogenaamde ‘non-technical skills’: effectieve communicatie, assertiviteit, “hardop denken” en besluitvorming, en een hoog omgevingsbewustzijn.

CRM kan ook voor andere omgevingen in de zorg een nuttige en zinvolle methodiek zijn. Voor bestuurders enerzijds en voor teams “op de werkvloer” of zelforganiserende teams anderzijds. Het is zelfs zeer aan te bevelen om een “CRM cultuur” te bevorderen in de gehele organisatie. Zoals dat ook in vele luchtvaart- en militaire organisaties het geval is.

 

Hiervoor is CRM plus het geëigende instrument. De basis is CRM voor teams, en het voegt twee essentiële factoren toe: Groepsdynamica en threat- en errormanagement.

 

Een groep kan een psychosociaal fenomeen vertonen wat wordt aangeduid met groepsscript, en treed vooral op bij teamleden die elkaar regelmatig treffen. Er kan zich een vast belemmerend patroon van denken en handelen gaan vormen, wat effectiviteit en gezonde groei remt. Dit groepsscript staat niet los van het zogenaamde organisatiescript, een belemmerend patroon op een ander niveau. CRM plus | zorg geeft de deelnemers inzicht in deze processen.
 

CRM plus omvat tevens threat- en errormanagement. Het gaat niet alleen om het vermijden van fouten, maar om het bewustzijn dat er een mogelijke fout kan gaan optreden, of dat er een zekere dreiging uit de buitenwereld van het team of de organisatie op handen is. Daarnaast is er een cultuur waarin fouten niet a priori worden afgestraft noch toegedekt maar dienen als leerpunt voor een proces van voortdurend toenemende veiligheid en kwaliteit. Hiertoe is er een integer en vertrouwelijk rapportagesysteem opgezet.

» Meer hierover

 

Wat is CRM?

Crew Resource Management (CRM) wordt door ons omschreven als een management methodiek voor het gebruik in een systeem waar gebrekkig of ineffectief gedrag kan leiden tot (een kettingreactie van) fouten met de uiteindelijke ineenstorting van dat systeem als gevolg. Bij CRM staat het team als geheel centraal. Het gaat bij CRM niet alleen om individuele competenties, maar vooral ook om teamcompetenties.

CRM heeft zijn oorsprong in de luchtvaart en defensie. Het is ontstaan in de jaren tachtig na de Tenerife ramp, als een gevolg van dramatisch verlopen interacties in de cockpit. Met grip op de ‘’human factor’’, die verantwoordelijk is voor 75% van ongevallen, is de luchtvaart inmiddels een factor 10 veiliger geworden.

Na de luchtvaart, waarin CRM nu een verplicht onderdeel is voor samenwerkende teams, begint ook in andere sectoren en organisaties de winst van CRM door te dringen en wordt het managementprincipe gebruikt bij Defensie onderdelen, afdelingen binnen ziekenhuizen, de internationale scheepvaart en High Risk Organisations (HRO’s) zoals kerncentrales.

Conventionele CRM gaat vooral over de procedurele en rationele kant van communicatie, besluitvorming, omgevingsbewustzijn, leiderschap en zaken als stress-management.

 

Wat is CRM plus

Het met een team een gemeenschappelijk doel bereiken, dat is waar CRM over gaat. Echter, als we dat alleen doen vanuit een rationele benadering, vergeten we de MENS, het teamlid, met al zijn onzichtbare mentale processen.

CRM plus voegt groepsdynamiek en psychosociale aspecten toe aan conventionele CRM. Processen die zich ”onder de radar” afspelen binnen het team, maar wel in grote mate bijdragen aan het wel of niet behalen van het gemeenschappelijke doel.

» Minder weergeven

 

Formule voor succes

CRM plus | zorg richt zich op het optimaal laten samenwerken van teams. Wij verdiepen en verrijken CRM voor het effectief functioneren van de professional, van management teams en van bestuurders in civiele omgevingen. Daarbij combineren we militaire en psychologische inzichten en methodieken.

Bij wijze van een grondige “intake” kunt u ervoor kiezen om met uw team de cockpit in te gaan, in een echte vliegsimulator. Een ervaring die er toe kan leiden dat u als team dubbel zo effectief gaat worden in uw probleemoplossing en besluitvorming.

 

Wat kunt u ermee?

Als u bijvoorbeeld een van de volgende situaties herkent, kan CRM plus | zorg voor u en uw team van grote waarde zijn.

  • Ondanks dat er binnen het team afspraken worden gemaakt over communicatie, verbetert er niets. terwijl iedereen zijn best ervoor lijkt te doen.
  • Teamleden zouden regelmatiger tijd met elkaar moeten doorbrengen, maar andere dingen gaan meestal voor.  Er is altijd wel een excuus.
  • Soms lijken er verschillende kampen te bestaan, binnen en buiten het team. We zijn toch samen een bedrijf?

 

Hoe kunnen we u helpen?

We hebben een duidelijk beeld van de randvoorwaarden voor een succesvolle introductie van CRM plus in de vorm van organiseren 2.0 of het werken met zelfsturende/zelforganiserende teams. Door de uitgangssituatie van uw organisatie aan deze randvoorwaarden te toetsen, weet u waar u staat en krijgt u een beeld van het traject dat u moet doorlopen om te voldoen aan alle voorwaarden van CRM plus.

Rondom CRM plus bieden wij een breed scala aan producten en diensten, van een CRM plus “Tasting”, een masterclasses tot een Trainingscyclus voor teams. Vanuit CRM plus zijn makkelijk bruggetjes te slaan naar Auftragstaktik – een wijze van aansturing van teams – en Serious Gaming & Simulatie, twee andere producten van de Maurits Academie.

 

Voor wie?

CRM plus | zorg is ontworpen voor:

  • Voor management- en directieteams in de zorg
  • Voor zelfsturende teams in de zorg
  • Voor teams en bestuurders in de veiligheidssector

 
Heeft u vragen of wilt u meer weten over dit of één van onze andere producten of diensten, of over wat het Maurits Instituut voor u kan betekenen, klik dan op de onderstaande knop of bel ons op 070 – 206 00 16.

 
Informatie aanvragen

 

Inhoud

 

CRM plus | zorg heeft een “harde” kant, threat- and error management, en een “zachte” kant, het groepsdynamische proces.

 

Threat management

Vooral de elementen communicatie, besluitvorming en “speak-up” (assertiviteit), en de interactie met andere groepen dan de bemanning en de interactie met technische systemen stonden lange tijd centraal. De laatste tijd echter is de luchtvaart-CRM in haar zesde generatie terecht gekomen.

Daarbij lijkt CRM terug te gaan naar de oorsprong: die van het error management. Het gaat erom adequaat te kunnen omgaan met fouten, en die te voorkomen. Daar wordt dan nu ook aan toegevoegd de dreiging uit de omgeving buiten het toestel. Dat gaat verder dan omgevingsbewustzijn, het gaat om dreigingsbewustzijn. Niet alleen letten op je omgeving, maar vooruitdenken op wat er in die omgeving aan dreigingen kunnen opduiken. In het geheel wordt dit TEM genoemd, Threat en Error Management.

Wat is de bruikbaarheid hiervan voor “luwe” CRM omgevingen? In zakelijke omgevingen komen fouten ook voor, maar die worden toegedekt of gebagatelliseerd. Er lijken dan ook geen levens vanaf te hangen. Wel omzet, winst, reputaties, en banen en het welzijn van gezinnen. (…..)

En dreigingen komen soms te laat aan het licht. Het V&D faillissement bijvoorbeeld leek weliswaar niet imminent, maar al meer dan een jaar pakte donkere wolken zich samen….. omdat er blijkbaar geen threat management was.

 

Voor CRM voor Executive Management teams verwijzen we verder naar CRM plus | board room

 

Psychologische inzichten in ontwikkeling van groep en individu

Traditionele CRM beschouwt het samenwerken van binnen naar buiten: van het individu naar het team. In de tweede plaats gaat het overwegend om cognitieve en rationele competenties. Gericht op het kunnen functioneren in snel wisselende samenstellingen van verschillende teams, zoals de luchtvaart nu eenmaal is georganiseerd. Maar ook in ad-hoc teams is psychologisch inzicht in zichzelf en de groep niet slechts meer een “nice to have”, deze wordt steeds vaker een “must have”.

In de eerste fasen van CRM was sensitivity-training een onderdeel, met name in de Amerikaanse Marine. Niet alleen hier maar in luchtvaartkringen was er grote weerstand tegen deze methodiek. Ze werd ook toegepast in het bedrijfsleven. Mogelijk was de begeleiding niet altijd even hoog professioneel, en er viel op de methode zelf nog wel wat op af te dingen. Maar hoe dan ook, psychologie was geen favoriet “vak”.

Inmiddels zijn de psychologische inzichten en trainingsmethoden veel verder gevorderd en worden ze op hun waarde geschat, door civiele zowel als militaire vliegers, door professionals in de zorg en management. En zijn ze dus veel beter binnen bereik.

Zoals gezegd zijn deze inzichten een must have geworden. Rollen en gedrag van teamleden zijn niet slechts bepaald door de functionele bagage, ze worden minstens even sterk bepaald door het geheel van waarneembare en meer verborgen transacties tussen groepsleden. Vanaf het eerste moment van groepsvorming, en verder gedurende het bestaan van het team. Dat heeft een impact op leiderschap, informeel leiderschap, het simpelweg een klik hebben met iemand, de sfeer in de groep, het iets extra’s voor iemand over hebben, affectie of afstand, enzovoorts. In de volksmond: “Alles onder de zichtbare ijsberg”. Deze impact wordt groter naarmate de situatie waarin het team zich bevind kritischer wordt.

 

In CRM plus hebben wij methodieken beschikbaar om teamleden te laten leren over groepsprocessen en over zichzelf in de (een) groep. Het is leren van “buiten naar binnen”.

 

CRM plus is “altijd aan”

Vooral die groepsdynamiek ontwikkelt zich niet alleen in operationele omstandigheden, maar ook als het team “off-duty” is. Sterker nog, het zijn de militaire eenheden die zelfs meer in rust verkeren dan dat ze actief in een operatie zijn. Een vliegtuigbemanning is overwegend actief en alleen kort voor en tijdens een overnight stay of langer in rust of in voorbereiding. In deze fasen gaat het groepsproces door. Het stopt niet bij rust of inactiviteit. Denk aan de politicus die nog doorpraat terwijl hij denkt dat de microfoon uitstaat. En “off the record” bestaat niet voor een goeie journalist. Zo werkt dat ook met teams. Deze fasen sluiten vooral aan bij het domein van het “Kampvuur” uit Teams door het Vuur.

 

Programma trainingscyclus voor teams

Totaal 4 sessies van 1 dag desgewenst aangevuld met persoonlijke coaching.

Dag 1 : De vliegsimulator
Dag 2 : Inhoudelijke behandeling CRM plus, vertaling ervaring simulator naar praktijk
Dag 3 (+7) : Groepsdynamiek
Dag 4 (+30) : Teammeeting en After Action Review

Onder tabblad Mogelijkheden & Details vindt u onze andere CRM plus producten.

 
Heeft u vragen of wilt u meer weten over dit of één van onze andere producten of diensten, of over wat het Maurits Instituut voor u kan betekenen, klik dan op de onderstaande knop of bel ons op 070 – 206 00 16.

 
Informatie aanvragen

 

Mogelijkheden & Details

 

CRM plus | zorg “Tasting”

Omschrijving : Kennismaking met het concept van CRM plus | zorg
Kosten : € 550,-
Aantal deelnemers : max. 15
Duur : 2 uur
Locatie : In-company of op één van onze locaties
Toelichting : De CRM plus | zorg “Tasting” is geschikt voor teams of individuele deelnemers. De genoemde prijs is gebaseerd op een in-company “Tasting”, is exclusief 21% BTW en onder voorbehoud van wijzigingen. Een “Tasting” op één van onze locatie is uiteraard ook mogelijk. Prijzen zijn in dat geval in overleg en afhankelijk van uw wensen. Facturering vindt achteraf plaats.

Masterclass plus | zorg

Omschrijving : Inleiding en verdieping in CRM plus | zorg, vertaling naar de eigen praktijk en discussie. In overleg met de klant worden 2 onderwerpen nadrukkelijker, in theorie en praktijk.
Kosten € 3.975,-
Aantal deelnemers : 6 tot 10
Duur : 1 dag
Locatie : In-company of op één van onze locaties
Toelichting : De CRM plus | zorg masterclass is geschikt voor teams of individuele deelnemers. De genoemde prijs is gebaseerd op een in-company masterclass, is exclusief 21% BTW en onder voorbehoud van wijzigingen. Een masterclass op één van onze locatie is uiteraard ook mogelijk. Prijzen zijn in dat geval in overleg en afhankelijk van uw wensen. Facturering vindt achteraf plaats.

Trainingscyclus CRM plus | zorg voor teams, inclusief vliegsimulator

Omschrijving : Meer informatie onder tabblad Inhoud
Kosten : Richtprijs voor een team tot 10 personen: € 15.250,-
Aantal deelnemers : Max. 10
Duur : Totaal 4 sessies van 1 dag desgewenst aangevuld met persoonlijke coaching.

Dag 1              : De vliegsimulator
Dag 2              : Inhoudelijke behandeling CRM plus | zorg, vertaling ervaring simulator naar praktijk
Dag 3+7          : Groepsdynamiek
Dag 4+30        : Teammeeting en After Action Review

Locatie : Schiphol Oost en op één van onze locaties
Toelichting : De CRM plus | zorg trainingscyclus is geschikt voor teams. De genoemde prijs is een richtprijs voor een team tot 10 personen, is exclusief 21% BTW en onder voorbehoud van wijzigingen. Facturering vindt voor 75% vooraf en voor 25% achteraf plaats.

 
Heeft u vragen of wilt u meer weten over dit of één van onze andere producten of diensten, of over wat het Maurits Instituut voor u kan betekenen, klik dan op de onderstaande knop of bel ons op 070 – 206 00 16.

 
Informatie aanvragen
 

Docent(en)

 

Rob EversDe CRM plus | zorg trainingen staat onder leiding van Rob Evers. Afhankelijk van uw behoefte zetten we specialisten in die hun sporen hebben verdiend in zowel de militaire als de civiele sector.

 
Heeft u vragen of wilt u meer weten over dit of één van onze andere producten of diensten, of over wat het Maurits Instituut voor u kan betekenen, klik dan op de onderstaande knop of bel ons op 070 – 206 00 16.

 
Informatie aanvragen
 

Wanneer

 

CRM plus | zorg  “Tasting” In overleg
Masterclass CRM plus | zorg  In overleg
CRM plus | zorg Trainingscyclus voor teams, inclusief vliegsimulator In overleg

 
Heeft u vragen of wilt u meer weten over dit of één van onze andere producten of diensten, of over wat het Maurits Instituut voor u kan betekenen, klik dan op de onderstaande knop of bel ons op 070 – 206 00 16.

 
Informatie aanvragen
 

Reviews

 
Wij stellen het zeer op prijs als u na, of tijdens, het volgen van deze training een Review achterlaat.

Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review

Average rating:  
 0 reviews