Rob Evers – Partner


Rob Evers

Rob Evers

Rob begeleid en adviseert managers op het gebied van teamprestaties. Sinds 2003 is hij gecertificeerd trainer/coach. Hij richt zich op mensen die bijzondere projecten en opdrachten moeten uitvoeren, en die zich realiseren dat je daarvoor optimaal op elkaar afgestemde teamleden nodig hebt. Daarvoor boort hij de onderliggende groeps- en organisatiedynamiek aan, waarmee de krachten van elk individu worden gesmeed tot een effectieve teamband.

Dat doet hij met het vuurwiel, een door hem zelf ontwikkelde methode die is beschreven in zijn boek “Team‘s door het vuur, 9 krijgsmachtlessen voor managers.” Zijn ervaringen als reserveofficier bij de Koninklijke Landmacht en zijn uitzendingen naar crisisgebieden als Bosnië en Afghanistan vormen de inspiratiebron hiervoor. Hij schetst het teambelang voor het bedrijfsleven tegen de achtergrond van zijn eerdere ervaring als marketingmanager bij food- en drankenconcerns, en zijn ervaring als begeleider van meerdere teamtrajecten.

 

Teams door het vuur, 9 krijgsmachtlessen voor managers

Slider - Teams door het vuur De krijgsmacht is een waardevolle bron van inzichten en methodieken om teams of organisaties te begeleiden naar optimale samenwerking. Teams door het vuur vertaalt de lessen uit de krijgsmacht naar de beroepspraktijk, en laat de lezer zien hoe hij deze in zijn team kan toepassen. Succesvolle en evenwichtige teams hebben een duidelijke missie en een gezamenlijk ervaren leiderschap. De taken zijn helder, teamleden vullen elkaar aan en er is een sterk gevoel van saamhorigheid.

Dat is in het bijzonder het geval voor teams in de krijgsmacht. Hoe kan een team zo sterk en zo hecht zijn dat de leden bereid zijn om voor elkaar zelfs het eigen leven te riskeren? Dit boek geeft het antwoord, en doet dat op het niveau van individu, team en organisatie. Teams door het vuur introduceert het vuurwiel als middel om de noodzakelijke balans tussen actie, reflectie en teamgevoel te creëren. Door toepassing van de negen krijgsmachtlessen kunnen managers en begeleiders als trainers en coaches een team smeden dat in staat is om uitdagende prestaties neer te zetten.

Lees de positieve recensies op managementboek.nl of bol.com

 

Rob is te bereiken op nummer 06 – 55 900 996 of via r.evers@maurits-instituut.nl