Resilience 4-stappenplan

Resilience is een thema dat je in Nederland (nog) maar weinig tegenkomt. De overheid is er mee bezig, zo ook grote internationals, maar voor veel Nederlandse organisaties is Resilience nog onbekend terrein.

Organisational Resilience is het weerstandsvermogen of de veerkracht van een organisatie om te anticiperen en te reageren op verandering en grote onvoorziene gebeurtenissen (crisis), te overleven én hier sterker door te worden.

Onbekend maakt onbemind. Echter, de VUCA wereld waar we in leven maakt het noodzakelijk dat organisaties aandacht zouden moeten besteden aan Resilience. Maar hoe? Omdat onbekend, in onze ogen niet onbemind mag betekenen, hebben wij een zeer laagdrempelige systeem, het Resilience 4-stappenplan, ontwikkeld.

 

Stap 1 – Resilience Awareness Check | GRATIS

Meten is weten, toch? De Resilience Awareness Check is enerzijds een kennismaking met het thema Resilience, anderzijds een meting. Eén, je krijgt een eerste indruk van het weerstandsvermogen en de veerkracht, de Resilience, van jouw organisatie. Twee, je krijgt inzicht in wat er in je omgeving gebeurt. In dit geval in de Resilience van de eigen sector.

Na deze eerste, zeer eenvoudige, kennismaking met en inschatting van de situatie kan je bepalen wat Resilience voor jou betekent en besluiten welke stappen je al dan niet moet nemen.

Resilience Awareness >>

Stap 2 – Resilience QuickScan

Nu je weet hoe het gesteld is met het weerstandsvermogen en de veerkracht (Resilience) in jouw sector, is de volgende stap om meer inzicht te krijgen in de Resilience van de eigen organisatie.

Zijn wij als organisatie in staat om te anticiperen en te reageren op verandering en grote onverwachte gebeurtenissen (crisis), te overleven én hier sterker door te worden?

Hoe scoor je en hoe verhoudt dit zich ten opzichte van je “concullega’s”?

Resilience QuickScan >>

Stap 3 – Resilience DeepScan

De QuickScan vertelt je hoe je er globaal voorstaat, wat je “score” is op de 13 thema’s die aan de orde komen. Naar aanleiding van de uitkomst van de QuickScan kan bijvoorbeeld worden besloten om een Scan breder of dieper in de organisatie uit te voeren of nader in te gaan op thema’s waar minder op gescoord is.

De Resilience DeepScan geeft een compleet en organisatiebreed beeld van hoe resilient de eigen organisatie is en op welke thema’s verbetering nodig is.

Resilience DeepScan >>

Stap 4 – Take Action

Aan de hand van de uitkomsten van de voorgaande stappen is inzichtelijk geworden wat er goed gaat en wat beter kan op het gebied van Resilience. Om jouw organisatie meer Resilient te maken is belangrijk aandacht te besteden aan de verbeterpunten. Wij helpen je graag met het opstellen van een actieplan en bij het implementatie van de verbeterpunten.

 

Wil je meer weten over Organisational Resilience, ons 4-stappenplan, onze Resilience Body of Knowledgebase en onze meeting of mind sessies met internationale en nationale specialisten, klik dan op de onderstaande knop of bel ons op 085 – 06 56 276.

informatie aanvraag >>