Organisatie


Maurits Instituut

Het Maurits Instituut is een stichting met als doel kennis, inzichten en ervaringen op het terrein van management en leiderschap van militaire organisaties te delen met bedrijven en andere civiele organisaties ten einde te verbinden, elkaar te inspireren en van elkaar te leren om zo de prestaties in deze organisaties te verhogen. Dit doen wij door middel van door middel van dialoog, advies, seminars, conferenties, trainingen, cursussen, masterclasses, leergangen, professionals, onderzoek en workshops.

Het Maurits Instituut bestaat uit de volgende onderdelen:

 

Organigram Maurits Instituut

Organigram Maurits Instituut

 

 

Maurits Academie

Vanwege de toenemende vraag vanuit de markt naar verdieping rond onze thema’s is de Maurits Academie opgericht. De Maurits Academie ontwikkeld en biedt trainingen, cursussen, masterclasses en leergangen aan die aansluiten bij de thema’s van het Maurits Instituut.

De Maurits Academie richt haar activiteiten op het delen van kennis en ervaring uit twee voor elkaar vaak onbekende werelden, het civiele en het militaire. Onderscheidend voor de Maurits Academie is dat wij beproefde leiderschaps- en management ervaringen en inzichten uit twee werelden met elkaar verbinden.

Maurits Advies

Deze nieuwe tak van het Maurits Instituut wordt momenteel opgezet.

 

Maurits Safety & Security

Deze nieuwe tak van het Maurits Instituut wordt momenteel opgezet.

 

Maurits Professionals

Maurits Professionals levert specialisten met militaire kennis en ervaring op gebieden als strategie, leiderschap, informatieverzameling, besluitvorming en uitvoering, teams en teamperformance aan bedrijven, instellingen en andere organisaties.

Oud militairen en reservisten hebben vaak jarenlange ervaring op één of meerdere van deze thema’s. Ze zijn tijdens hun carrière veelvuldig getraind, hebben een winnersmentaliteit en kennen het belang van een goed functionerend team.