Maurits Instituut


Wat is het Maurits Instituut

Het Maurits Instituut laat zich inspireren door militaire organisaties die op het scherpst van de snede moeten opereren in sterk concurrerende en complexe omgevingen.

Doel van het Maurits Instituut is kennis, inzichten en ervaringen op het terrein van management en leiderschap van militaire organisaties te delen met bedrijven en andere civiele organisaties ten einde te verbinden, elkaar te inspireren en van elkaar te leren om zo de prestaties in deze organisaties te verhogen.

Het succes van militaire organisaties is grotendeels afhankelijk van de wijze waarop teams hun opdracht vervullen. Daarom heeft het Maurits Instituut speciale aandacht voor teams, het verbeteren van de teamperformance en het optimaliseren van het leidinggeven aan teams. Teams zijn de centrale elementen binnen organisaties en wie de performance van teams verbetert, verbetert de performance van de organisatie. Dit kunnen zowel teams op de werkvloer als het management team of de Raad van Bestuur zijn.

 

Wat doet het Maurits Instituut

Door middel van dialoog, seminars, conferenties en workshops inspireert en ondersteunt het Maurits Instituut deelnemers tot initiatieven om de prestaties binnen hun organisaties te verbeteren.

 

Prins Maurits van Oranje

Toen Maurits van Oranje Nassau in 1589 het commando over de Nederlandse troepen overnam stond hij voor een schier kansloze opdracht. Er werd op alle fronten verloren. De staatse troepen kregen er op het slagveld keer op keer van langs, de organisatie van de legers klopte van geen kant, het moreel was laag en de schatkist leeg.

Maar binnen een aantal jaren wist Maurits deze situatie te keren. Hij maakte van een volksopstand een georganiseerde -maar vooral ook succesvolle- strijd tegen de Spaanse overheerser. Hij hervormde de organisatie van zijn troepen, de training en de gevechtstactiek van de infanterie, hij gebruikte het beschikbare materieel optimaal en veroverde en verdedigde steden met nieuwe, guerilla-achtige technieken. Hij verschafte zichzelf vaak een voordeel op zijn tegenstander niet door met méér middelen, maar door meer slimheid, inventiviteit en daadkracht.

Daarmee keerde hij het tij in de tachtigjarige oorlog en zo wonnen we de slag bij Nieuwpoort. Maurits van Oranje staat nu nog bekend als een groot militair hervormer. Na zijn Trojaanse list met het Turfschip, waarmee hij Breda innam, was zijn reputatie als krijgsheer dusdanig gestegen dat de Staten-Generaal besloten hem meer geld voor het leger ter beschikking te stellen, waarna de Republiek nog vele militaire successen zou behalen.