Cursus | Bedrijfscontinuïteit & Crisismanagement


In het kort

 

Een onvoorziene gebeurtenis kan uw organisatie onder grote druk zetten. Een brand, uitval van ICT-diensten, een onthulling van vertrouwelijke data door inbraak, plotselinge veranderingen in de marktomstandigheden, een geweldsincident of negatieve berichten op sociale media.

Onderschatten of negeren van deze signalen, zeker in samenhang met het onderschatten van de impact, resulteert erin dat zo’n incident uitgroeit tot een calamiteit die zelfs kan leiden tot een crisis.

 

Crisis: het tijdelijke gevolg van een plotselinge en onverwachte gebeurtenis waardoor gevaar voor personen, samenleving en/of goederen kan ontstaan en/of de continuïteit, reputatie of integriteit van een organisatie of samenleving (ernstig) in gevaar kan komen.

 

Bedrijfscontinuïteit- en CrisismanagementSpecifieke kenmerken van een crisis zijn dat het een gebeurtenis is die zich buiten het reguliere process afspeelt met grote kans op publicitaire aandacht van media, de informatie over het gebeurde en het gebeuren zelf is incompleet en tegenstrijdig, er ontstaat grote druk op de organisatie met een noodzaak tot snel handelen en waarbij afbreukrisico’s alom aanwezig zijn.
Helaas is met het oplossen van de calamiteit het probleem in de meeste gevallen niet voorbij. Maar al te vaak worden de gevolgen van de calamiteit eerst in de loop van tijd zichtbaar en ontstaat dan pas de crisis. Dit tijdsverloop kan variëren van vrijwel direct daarna tot meerdere dagen of zelfs langer. In zo’n geval is crisismanagement nodig omdat bij een crisis andere managementactiviteiten en -vaardigheden nodig zijn dan tijdens een gebruikelijke bedrijfsvoering. In tegenstelling tot een “normale” situatie moeten er bij een crisis onder stressvolle omstandigheden en tijdsdruk cruciale beslissingen genomen worden.

 

Door een gebeurtenis als crisis te erkennen wordt de mogelijkheid gecreëerd om Crisismanagement met de daarbij behorende organisatie op te starten.

 

Hoe kunnen we u helpen?

Crisismanagement is een vak apart. Een vakgebied dat doorgaans niet behoort tot uw core business. Heel vaak is dat ook de reden dat crisismanagement en bedrijfscontinuïteit een ondergeschoven kindje is in veel organisaties. Het is evident dat slecht crisismanagement uw bedrijfscontinuïteit ernstig in gevaar kan brengen, met alle gevolgen van dien.

Wij nemen u deze zorg graag uit handen nemen door:

 • u kennis te laten maken met de beginselen van crisismanagement,
 • het creëren, opleiden en trainen van een goed functionerend en goed geoefend crisisteam,
 • u te helpen met het inventariseren van risico’s,
 • het opstellen van preventieve maatregelen om een crisissituatie te voorkomen.

Vanuit onze eigen internationale militaire en civiele crisismanagement ervaringen weten we wat er voor succesvol crisismanagement nodig is en welke begrippen hierin centraal staan. En dat het hebben van alleen een plan niet voldoende is. Daarom is het van essentieel belang mogelijke crisissituaties te onderkennen en te beoefenen met een voor haar taak berekend crisisteam.

 

Wat levert het op

 • Een professionele, goed georganiseerde en opgeleide organisatie die flexibel en adaptief is om nagenoeg elke situatie het hoofd te kunnen bieden.
 • Een organisatie die voorbereid is op bijvoorbeeld:
  • de mogelijke effecten van schadelijke berichtgevingen op sociale media,
  • een terroristische of andersoortige (be)dreiging (bijv. bommelding),
  • een fysieke calamiteit (brand, overstroming),
  • een grootschalige product recall,
  • plotselinge ernstige veranderingen in de markt,
  • een kidnapping van een personeels- of directielid
 • Beperking van de consequenties in geval van een crisis door herijking van bestande crisisplannen tegen achtergrond van de core business van de organisatie.
 • Interoperabiliteit door inzicht in de processen en verantwoordelijkheden van diverse partners in crisismanagement.
 • Vertrouwen door professionaliteit.

 

Voor wie?

 • Bestuurders, (top)managers en directieteams.
 • (Aankomende) crisis professionals.
 • Bestaande crisismanagement teams.
 • Bestaande crisismanagement organisaties met behoefte aan reflectie en deskundig advies.

 

Waarom crisismanagement met het Maurits Instituut

De crisismanagement experts van het Maurits Instituut beschikken over nationale en internationale, militaire en civiele crisismanagement kennis en ervaring. Zowel in theorie als vanuit eigen praktijk ervaring.

Zij weten wat er voor succesvol crisismanagement nodig is, welke begrippen centraal staan en zijn als geen ander in staat een goed functionerend en goed geoefend crisisteam te creëren. Niet zo gek want al deze zaken zijn core business bij de Krijgsmacht en daar hebben onze crisismanagement experts veel ervaring opgedaan die zij graag met u willen delen.

 
Heeft u vragen of wilt u meer weten over deze of één van onze andere opleidingen of trainingen, of over wat het Maurits Instituut voor u kan betekenen, klik dan op de onderstaande knop of bel ons op 085 – 06 56 276.

Informatie aanvragen Direct aanmelden

 

Inhoud

 

De cursus Crisismanagement en Bedrijfscontinuïteit is opgebouwd uit 4 modules.

 1. De 1ste module is een integrale, algemene en brede oriëntatie op het thema. De basis wordt gevormd door lessons learned en lessons indentified uit nationale en internationale crises.
 2. In de twee volgende modules wordt een verdiepingsslag gemaakt op de thema’s die in module 1 zijn behandeld. Zo komen o.a. de kerntaken, de nadere uitwerking daarvan en de aanzet voor de organisatorische borging aan bod.
 3. In de 3de module wordt ingegaan op de dynamiek van een crisisstaf. Een aantal praktische cases vormen het decor waarin op schoolse wijze kerntaken, processen en de organisatorische opzet van de staf tot een werkbaar geheel wordt samengesmeed.
 4. De 4de en laatste module is de “benchmark” ofwel de “lakmoesproef”. Na een korte samenvatting wordt afgesloten met een oefening waarin een crisissituatie om een integrale aanpak vraagt.

 
De modulaire opzet faciliteert meerdere opties voor de eerder benoemde, verschillende doelgroepen.

 

Programma:

De cursus heeft 8 bijeenkomsten van 14:00 uur tot 20:00.

14:00  Inloop / ontvangst
14:15  Deel 1 cursus
16:45  Diner
18:15  Deel 2 cursus
19:45  Wrap Up / Samenvatting
20:00  Borrel

 
Deze cursus maakte tot medio 2016 deel uit van het aanbod van de Hogeschool Wageningen (later de European Port Business School) van de (post) HBO opleiding Crisismanagement en is nu ondergebracht bij het Maurits Instituut.

» Meer details over de inhoud van deze cursus

 

Module 1 | Algemene oriëntatie op Crisismanagement

In deze eerste module wordt op basis van een grootschalig internationaal onderzoek naar verscheidene crises aandacht besteed aan de theoretische kant van crisisbeheersing, de kernvereisten, de -begrippen, de context en de organisatie van een crisisstaf.

 1. De crisissituatie
  1. Tijdelijkheid
  2. Hectiek en Intensiteit
  3. Onvoorspelbaarheid – Opeenstapeling van onverwachte en diverse gebeurtenissen
 2. Vereisten / van belang
  1. Overzicht verkrijgen en behouden
   1. Controle verkrijgen en behouden – invloed uitoefenen op omstandigheden
    1. Business continuity
    2. Beperken schade en gevolgen
   2. Informatiepositie
  2. Structuur
   1. Effectieve bestrijding van chaos vereist structuur
   2. Meest voorkomende fout: direct actie ondernemen zonder dat een goed overzicht bestaat en een strategie/plan ontbreekt
   3. Procesmatige benadering – structuur aanbrengen in de activiteiten biedt houvast en overzicht (= rust!) waardoor kans op fouten aanzienlijk afneemt
  3. Sturing op beïnvloeding van proces
   1. Alleen mogelijk vanuit structuur
   2. Beperken tot “managen van crisis”
    1. Analyseren, plannen en organiseren.
    2. Niet zelf acties gaan uitvoeren!
  4. Externe contacten
   1. Mediabelangstelling
   2. Familie / relaties van slachtoffers
   3. Autoriteiten en overige partners
   4. Collega’s / werknemers
   5. Veroorzaker crisis

 

Module 2 | Crisisprocessen en -organisatie

In module 2 nemen wij u neem langs diverse crises uit het verleden en hoe daarop gereageerd is. De grondslag van deze module ligt bij een grootschalig wereldwijd onderzoek.

 1. Kernprocessen
  1. Besluitvorming en Sturing, incl. Planvorming en Coördinatie
  2. Informatiemanagement
  3. Communicatie met Publiek en Media
 2. Organisatorische borging kernprocessen
  Bovengenoemde processen onderbrengen in een professionele crisisorganisatie verloopt langs de lijnen van de volgende vraagstelling.

  1. Wat is de opdracht / verantwoordelijkheid – gedocumenteerd of ambitie
  2. Wat zijn de (afgeleide) kerntaken en wat moet het opleveren – kernactiviteiten en -doelstellingen
  3. Hoe worden die ingevuld / uitgevoerde met welke te behalen deelresultaten – processen en procedures met daarbij behorende “producten/resultaten”
  4. Wat is daarvoor benodigd – personeel met bijbehorende kwalitatieve vereisten/certificeringen, materieel, faciliteiten, OTOTEL(Sim), etc
  5. Wanneer – omstandigheden waaronder, overgangen van “koud” naar “warm” en terug

 

Module 3 | Praktijk voorbeelden

In de 3de module wordt ingegaan op de dynamiek van een crisisstaf. Een aantal praktische cases vormen het decor waarin op schoolse wijze kerntaken, processen en de organisatorische opzet van de staf tot een werkbaar geheel wordt samengesmeed.

 

Module 4 | Trainingen

Tijdens deze laatste module worden de voorgaande, meer theoretische, modules in praktijk gebracht. De deelnemers gaan aan de slag met o.a. het opzetten van een crisisorganisatie en het maken van plannen. Het geheel wordt afgesloten met een oefening waarbij de deelnemers in een crisissituatie worden gebracht.

 1. Algemene Oriëntatie
 2. Focus op (een van) de kernprocessen en de organisatorische borging
 3. Focus op de Organisatie
 4. Focus op Organisatie en interoperabiliteit
 5. Planvorming
 6. OTO-TEL(Sim) bestaande organisaties
 7. Idem met advisering
 8. Crisis scenario

» Minder details


Heeft u vragen of wilt u meer weten over deze of één van onze andere opleidingen of trainingen, of over wat het Maurits Instituut voor u kan betekenen, klik dan op de onderstaande knop of bel ons op 085 – 06 56 276.

Informatie aanvragen Direct aanmelden

 

Mogelijkheden & Details

 

“Early bird” prijs : € 2.287,- p.p. (tot 3 weken voor aanvang)
Prijs : € 2.455,- p.p.
Aantal deelnemers : min. 14, max. 25 personen
Duur : 8 dagdelen van 14:00 tot 20:00
Studiemateriaal : Wordt door ons verzorgd
Locatie : Kasteel De Hooge Vuursche | Hilversumsestraatweg 14 | 3744 KC | Baarn
Overige : Geeft u de voorkeur aan een incompany cursus? Informeer dan naar de mogelijkheden.
Voor groepen is maatwerk of het volgen van een deel van de modules ook een mogelijkheid.
Bijzonderheden : De deelnamekosten voor deze masterclass zijn exclusief 21% BTW, incl. documentatie, koffie & thee en diner. Alle prijzen zijn per persoon en onder voorbehoud van wijzigingen. De cursusgelden worden voor aanvang van de masterclass gefactureerd en voldaan.

 
Heeft u vragen of wilt u meer weten over deze of één van onze andere opleidingen of trainingen, of over wat het Maurits Instituut voor u kan betekenen, klik dan op de onderstaande knop of bel ons op 085 – 06 56 276.

Informatie aanvragen Direct aanmelden

 

Docent(en)

 

Wout Evers:

Wout is al enige jaren docent op het gebied Integrale Veiligheid. Zijn uitgebreide kennis, kunde en ervaring op dit gebied heeft hij onder meer kunnen aantonen als docent op de Hogeschool Wageningen – welke recent is gefuseerd met de Europort Business School (EPBS) – en organisator van een grote verscheidenheid aan cursussen hierover op nationaal en internationaal niveau.

 
Heeft u vragen of wilt u meer weten over deze of één van onze andere opleidingen of trainingen, of over wat het Maurits Instituut voor u kan betekenen, klik dan op de onderstaande knop of bel ons op 085 – 06 56 276.

Informatie aanvragen Direct aanmelden

 

Wanneer

De cursus heeft 8 bijeenkomsten van 14:00 uur tot 20:00. Hieronder vindt u de data.

 

Bijeenkomsten

1ste cursus 2017

2de cursus 2017

1. Module 1 | Algemene oriëntatie op Crisismanagement – Deel 1 10 januari 2017 n.t.b.
2. Module 1 | Algemene oriëntatie op Crisismanagement – Deel 2 24 januari 2017 n.t.b.
3. Module 2 | Crisisprocessen en -organisatie – Deel 1 7 februari 2017 n.t.b.
4. Module 2 | Crisisprocessen en -organisatie – Deel 2 7 maart 2017 n.t.b.
5. Module 3 | Praktijk voorbeelden – Deel 1 21 maart 2017 n.t.b.
6. Module 3 | Praktijk voorbeelden – Deel 2 4 april 2017 n.t.b.
7. Module 4 | Training – Deel 1 18 april 2017 n.t.b.
8. Module 4 | Training – Deel 2 9 mei 2017 n.t.b.

 
Heeft u vragen of wilt u meer weten over deze of één van onze andere opleidingen of trainingen, of over wat het Maurits Instituut voor u kan betekenen, klik dan op de onderstaande knop of bel ons op 085 – 06 56 276.

Informatie aanvragen Direct aanmelden

 

Testimonials

 

Wij stellen het zeer op prijs als u na, of tijdens, het volgen van deze Masterclass Reeks een Review achterlaat.

 

Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review