Thema’s Maurits Instituut


De thema’s van onze activiteiten

De thema’s van onze activiteiten zijn opgehangen aan het hoofdthema “Leren van militaire kennis en ervaring”. Met behulp van de onderstaande thema’s slaan wij een brug tussen militaire en civiele organisaties.
 
Rondom onze thema’s bieden wij een breed scala aan producten en diensten; van verdieping per thema, masterclasses, trainingen, cursussen, lezingen en workshops tot en met intensievere begeleidings-, adviserings- en organisatieontwikkelingstrajecten. Tevens bieden wij mini-masterclasses aan als introductie op dit of één van onze andere thema’s.
 
Heeft u vragen of wilt u meer weten over één thema’s, of over wat het Maurits Instituut voor u kan betekenen, klik dan op de onderstaande knop of bel ons op 070 – 206 00 16
 
Meer info Opleidingen


Besturingsconcepten

Aan de basis van de inrichting van de organisatie staat het besturingsconcept: het besturingsconcept vertaalt zich in de wijze waarop tegen onderwerpen als vakmanschap, vertrouwen en verbinding wordt aangekeken en hoe dit zich vertaalt in processen, structuren en systemen.
 
Hoe gaan militaire organisaties om met besturing of aansturing? Welke mate van aansturing is bijv. mogelijk binnen de chaos van het slagveld. De Pruisen kwamen na evaluatie van de door hen verloren slag bij Jena in 1805 tot de conclusie dat men elke ambitie op het terrein van centrale aansturing op het slagveld moest laten varen. Zij ontwikkelden in de jaren daarna het besturingsconcept Auftragstaktik, Führen durch Aufträge. Lees verder.


Strategie

“Planmatige wijze van opereren om bepaalde doelen te bereiken.”

Voor bedrijven en andere organisaties is dit niet anders dan voor een krijgsmacht. Toch wordt hier door militaire organisaties op een andere manier aandacht aan besteed. opmerkelijk want het bereiken van bepaalde doelen is niet iets wat alleen de krijgsmacht doet.

Militair gezien betekend strategie het volgende: het plannen van tijd, plaats, omvang en aan de vijand op te leggen gevechtsvoorwaarden van een militaire operatie, door het selecteren van het algemene militaire objectief (doel) én het oplossen van alle problemen bij zowel de feitelijke gevechtsvoering als de logistiek die is verbonden aan de grootschalige manoeuvre van troepen en middelen naar de offensieve of defensieve gevechtsposities. Lees verder.


Inlichtingen | Marktonderzoek

Het bepalen van de strategie, het verkennen van een nieuwe markt, de lancering van een nieuwe product of het nemen van een belangrijk besluit: het kan niet zonder de juiste informatie.
 
Informatie verzamelen, ordenen, analyseren en op de juiste waarde inschatten kan op veel verschillende manieren. De geschiedenis heeft de waarde van goede informatie of, beter gezegd, goede inlichtingen al vele malen bewezen. Veldslagen en oorlogen worden beslist doordat de ene partij voorsprong behoudt in de informatieloop (Plan-Do-Check-Action) op de andere partij(en) en daarmee de omgeving voortdurend verrast. Product- en merkintroducties mislukken, omdat er geen goed marktonderzoek is verricht. Kortom, een sterk ontwikkeld en actief omgevingsbewustzijn is van essentieel belang. Lees verder.


Besluitvorming

Het proces om te komen tot een besluit wordt nogal eens onderschat.
 
In militaire organisatie is dit een proces waarbij het te bereiken doel centraal staat en waarbij alle belangrijke en minder belangrijke factoren worden meegewogen. Besluitvorming is een continu proces en heeft een cyclisch karakter: Plan-Do-Check-Act. Ook na het nemen van het besluit over de uitvoering van een ontvangen of zelf geformuleerde opdracht, stopt de besluitvorming niet. Besluitvorming is onlosmakelijk verbonden met leidinggeven en bevelvoering (communicatie en planning). Lees verder.


Leiderschap

Leiderschap is misschien wel de doorslaggevende factor binnen het geheel van het richten en inrichten van organisaties, want zonder leiderschap zullen de andere succesfactoren nooit tot bloei kunnen komen.
 
Maar leiderschap kan een organisatie ook breken en verandering naar stilstand doen omslaan. En het is een onderwerp waarover zeer veel opvattingen bestaan. De ‘uitdagingen’ van de manager en de militaire leidinggevende zijn vergelijkbaar. Met één cruciaal verschil: “Bij het leger gaat het niet om winst of verlies, maar om mensenlevens.” Daarom is leiderschap in het leger “core business”. Lees verder.