Masterclass


Masterclasses

De Maurits Academie richt haar activiteiten op het delen van kennis en ervaring uit twee voor elkaar vaak onbekende werelden, het civiele en het militaire. Onderscheidend voor de Maurits Academie is dat wij beproefde leiderschaps- en management ervaringen en inzichten uit twee werelden met elkaar verbinden. Wij realiseren dit door het ontwikkelen en aanbieden van Masterclasses, Trainingen, en Cursussen aan die aansluiten bij het thema “Verbinden en leren van civiele en militaire kennis en ervaring”.

 
Rondom onze thema’s kunt u kiezen uit een breed scala aan producten en diensten, van verdieping per thema, lezingen en workshops tot en met intensievere begeleidings-, adviserings- en organisatieontwikkelingstrajecten. Tevens bieden wij Mini Masterclasses aan als introductie op één van onze thema’s.

 
Heeft u vragen of wilt u meer weten over één van onze andere producten of diensten, of over wat het Maurits Instituut voor u kan betekenen, klik dan op de onderstaande knop of bel ons op 070 – 206 00 16.

Informatie aanvragen

 


Masterclass Reeks | Anders Kijken

Militaire inzichten als bron van inspiratie voor leiders en managers.

Deze unieke masterclass reeks richt zich op wat u op het terrein van management en leiderschap kunt leren van militaire organisaties. In 8 masterclasses brengen we theorie en praktijk bij elkaar en leert u hoe u onderwerpen als teams en teamperformance, besluitvorming en leiderschap toekomstgericht invult en hoe andere besturingsconcepten en bedrijfsprocessen uw organisatie verstevigen. Lees verder.


Masterclass | Serious Gaming & Simulatie

Militaire organisaties hebben aan de wieg gestaan van Serious Game en Simulatie. Zij hebben hier veel kennis en ervaring over.

Wat kunt u leren van de inzichten in het gebruik van simulatie bij de Krijgsmacht? Wat zijn de essenties van het gebruik van simulatie? Hoe kunt u simulatie toepassen in uw eigen organisatie en op welke manier kan simulatie uw eigen organisatie helpen verbeteren? Dat is de kern van deze masterclass. Lees verder.


Masterclass | CRM plus | boardroom

Voor management- en directieteams alsmede raden van bestuur is Crew Resource Management (CRM) een nieuw fenomeen, en nog niet echt doorgedrongen als managementmethode of -filosofie. Daar valt veel te winnen. Immers, bij een gezond functionerend team zijn persoonlijke doelen per definitie ondergeschikt aan die van het team en de organisatie.

Op een onderbewust niveau echter kan het zo zijn dat men zichzelf en het eigen functioneren vaak centraal stelt, en men elkaar niet echt aanvult. Communicatie wordt vertraagd, is realtime noch vrij van ruis, teamleden hebben verschillende beelden van wat er zich binnen en buiten de boardroom en het bedrijf zich zoal afspeelt, of teamleden beschermen louter hun eigen positie of afdeling. Lees verder.


Masterclass | CRM plus | zorg

Het door het Maurits Instituut speciaal ontwikkelde CRM plus | zorg omvat tevens threat- en errormanagement. Het gaat niet alleen om het vermijden van fouten, maar om het bewustzijn dat er een mogelijke fout kan gaan optreden, of dat er een zekere dreiging uit de buitenwereld van het team of de organisatie op handen is.

Daarnaast is er een cultuur waarin fouten niet a priori worden afgestraft noch toegedekt maar dienen als leerpunt voor een proces van voortdurend toenemende veiligheid en kwaliteit. Hiertoe is er een integer en vertrouwelijk rapportagesysteem opgezet.

CRM plus | zorg voegt groepsdynamiek en psychosociale aspecten toe aan conventionele CRM. Processen die zich ”onder de radar” afspelen binnen het team, maar wel in grote mate bijdragen aan het wel of niet behalen van het gemeenschappelijke doel. Lees verder.


Masterclass | CRM plus

Het met een team een gemeenschappelijk doel bereiken, dat is waar CRM over gaat. Echter, als we dat alleen doen vanuit een rationele benadering, vergeten we de MENS, het teamlid, met al zijn onzichtbare mentale processen.

CRM plus voegt groepsdynamiek en psychosociale aspecten toe aan conventionele CRM. Processen die zich ”onder de radar” afspelen binnen het team, maar wel in grote mate bijdragen aan het wel of niet behalen van het gemeenschappelijke doel. Lees verder.